Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MİKROBİYOLOJİDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER 2+4 4 15,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Özlem GÜVEN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Özlem GÜVEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mikroorganizmaların örnekte saptanmasında, tanımlanmalarında ve antimikrobiyal direncin belirlenmesinde kullanılan moleküler biyoloji tekniklerini açıklamak ve temel teknikleri uygulamak
Dersin İçeriği Bu ders; Mikroorganizma genetik bilgisine erişim (web siteleri, programlar ve kullanım uygulaması),Nükleik asit izolasyonunda kullanılan yöntemler,Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ,Kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu (qPCR),RNA saptanmasında kullanılan yöntemler; RT-PCR, RT-qPCR,Dijital PCR,Sanger dizileme yöntemi,Yeni nesil dizileme yöntemleri - I,Yeni nesil dizileme yöntemleri - II,Mikrobiyal tüm genom dizileme: klinik mikrobiyoloji ve halk sağlığı alanında uygulanması,Mikroorganizma genotiplendirmede kullanılan yöntemler,Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarında güncel yöntemler,Moleküler biyolojide kullanılan yöntemlerde karşılaşılan teknik sorunlar ve çözüm önerileri,Moleküler mikrobiyoloji testlerinde özgüllük, duyarlılık ve sonuçların yorumlanmasıyla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Mikrobiyoloji alanında kullanılan moleküler yöntemleri açıklamak ve temel yöntemleri uygulamak 1, 13, 2, 3 A
Moleküler biyoloji testlerinde sorunları değerlendirmek ve çözüm önerileri hakkında fikir yürütmek 1, 13, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Mikroorganizma genetik bilgisine erişim (web siteleri, programlar ve kullanım uygulaması)
2 Nükleik asit izolasyonunda kullanılan yöntemler
3 Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)
4 Kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu (qPCR)
5 RNA saptanmasında kullanılan yöntemler; RT-PCR, RT-qPCR
6 Dijital PCR
7 Sanger dizileme yöntemi
8 Yeni nesil dizileme yöntemleri - I
9 Yeni nesil dizileme yöntemleri - II
10 Mikrobiyal tüm genom dizileme: klinik mikrobiyoloji ve halk sağlığı alanında uygulanması
11 Mikroorganizma genotiplendirmede kullanılan yöntemler
12 Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarında güncel yöntemler
13 Moleküler biyolojide kullanılan yöntemlerde karşılaşılan teknik sorunlar ve çözüm önerileri
14 Moleküler mikrobiyoloji testlerinde özgüllük, duyarlılık ve sonuçların yorumlanmasıyla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri
Kaynaklar
1. Koneman's Color Atlas And Textbook of Diagnostic Microbiology. 7th edt. Jones & Bartlett Learning; 2016. 2. PCR Detection of Microbial Pathogens. Humana Press, 2016. 3. Molecular Microbiology: Diagnostic Principles and Practice. 3. Edt. ASM Press, 2016

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 15 2 30
Rehberli Problem Çözme 15 6 90
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu