Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ3+0310
Ders Programı Çarşamba 14:30-15:15 Çarşamba 15:30-16:15 Çarşamba 16:30-17:15 Çarşamba 21:30-22:15 Çarşamba 22:30-23:15 Çarşamba 23:30-00:15 Perşembe 18:30-19:15 Perşembe 19:30-20:15 Perşembe 20:30-21:15 Cuma 19:30-20:15 Cuma 20:30-21:15 Cuma 21:30-22:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersi VerenlerProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKalbin anatomisi ve kardiyovasküler sistemin temel çalışma prensibini değerlendirmek, vücuttaki büyük damarların dağılımını tanımlamak ve kardiyovasküler sistem hastalıklarının yapısal bozukluklarını açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Anatomik pozisyonunda kalp, kalp kapakları;
sistol, diyastol, ejeksiyon fraksiyonu, endotel hücresi, nabız, tansiyon, kalp sesleri;
kalp kapak hastalıkları I,Kalp kapak hastalıkları II; kalp bölmeleri ve defektleri; metabolik sendrom,Kalbin arterleri, koroner arterler; Koroner anjiyografi, koroner anjiyoplasti ve stent ,Angina pectoris tanımı, yayılım alanları ve çeşitleri; Myokard enfarktüs tanımı, özellikleri, tedavisi; Angina pectoris ile myokard enfarktüsünün ayırt edilmesi; Tedavi yöntemleri, koroner by-pass,Aritmiler ve tedavisi; ilaç tedavisi, kardiyoversyion, EPS (Electro Physiological Study) ve ablasyon, İmplante edilebilir kardiyoverter defibrilatör (ICD) (Kalp pili), İntraaortik balon pompası, cerrahi tedavi,Fallot tetralojisi; Patent ductus arteriosus; Hipertansiyon hedef organları; Myokardial köprüler; Elektrokardiyografi; Ekokardiyografi,Lenfatik sistem; üst ekstremitenin lenfası, alt ekstremitenin lenfası, baş ve boyun lenfası, ilişkili patolojiler,Gl. mammaria,Aorta ve bölümleri; Aorta anevrizmaları; Aorta koarktasyonu,Aorta thoracica’nın dalları; Aorta abdominalis'in dalları; Nutcracker sendromu,Bağırsak damarlarının anastomozları; Barkow arkı ve Buhler arkı, Drummond’un marjinal arterleri; Riolan arkı,Baş ve boyun damarları,Üst ekstremite damarları,Alt ekstremite damarları; Pelvis damarları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Anatomik pozisyonunda kalbi açıklayabilir, kalp kapakları hakkında bilgi sahibi olur; sistol, diyastol, ejeksiyon fraksiyonu, endotel hücresi, nabız ve tansiyon kavramlarını tanımlayabilir, kalp seslerini açıklayabilir; kalp kapak hastalıklarını anlatabilir.1, 12, 5A, B
2. Kalp kapak hastalıklarını anlatabilir; kalp bölmelerini tanımlayabilir ve defektlerin oluşum mekanizmasını açıklayabilir; metabolik sendromu tanımlayabilir ve kriterlerini sayabilir.1, 12, 5A, B
3. Kalbin arterleri, koroner arterler hakkında bilgi sahibi olur, orijinlerini ve dallarını sayabilir; Koroner anjiyografi, koroner anjiyoplasti ve stent mekanizmalarını açıklayabilir.1, 12, 5A, B
4. Angina pectoris tanımı, yayılım alanları ve çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur; Myokard enfarktüs tanımı, özellikleri ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olur; Angina pectoris ile myokard enfarktüsünü ayırt edebilir; Tedavi yöntemleri ve koroner by-pass mekanizmalarını ve kullanım alanlarını bilir.1, 12, 5A, B
5. Aritmilerin oluşumu ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olur; ilaç tedavisi, kardiyoversyion, EPS (Electro Physiological Study) ve ablasyon, İmplante edilebilir kardiyoverter defibrilatör (ICD) (Kalp pili), İntraaortik balon pompası ve cerrahi tedavi yöntemlerini bilir.1, 12, 5A, B
6. Fallot tetralojisi ve Patent ductus arteriosus mekanizmalarını açıklayabilir; Hipertansiyonun hedef organlara etkilerini bilir; Myokardial köprüler hakkında bilgi sahibi olur; Elektrokardiyografi ve Ekokardiyografi kullanım alanlarını bilir.1, 12, 5A, B
7. Lenfatik sistem; üst ekstremitenin lenfası, alt ekstremitenin lenfası, baş ve boyun lenfası, ilişkili patolojileri açıklayabilir.1, 12, 5A, B
8. Gl. mammaria hakkında bilgi sahibi olur.1, 12, 5A, B
9. Aorta ve bölümlerini bilir, aortanın farklı bölümlerinde meydana gelen anevrizmaları ayırt edebilir; Aorta koarktasyonu mekanizmasını açıklayabilir.1, 12, 5A, B
10. Aorta thoracica’nın dalları ve Aorta abdominalis'in dallarını sayar; Nutcracker sendromunun oluşumunu ve sonuçlarını hakkında bilgi sahibi olur.1, 12, 5A, B
11. Bağırsak damarlarının anastomozları hakkında bilgi sahibi olur; Barkow arkı ve Buhler arkı, Drummond’un marjinal arterleri; Riolan arkı gibi kavramları açıklayabilir.1, 12, 5A, B
12. Baş ve boyun damarları anatomisini bilir.1, 12, 5A, B
13. Üst ekstremite damarları anatomisini bilir.1, 12, 5A, B
14. Alt ekstremite ve pelvis damarları anatomisini bilir.1, 12, 5A, B
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Anatomik pozisyonunda kalp, kalp kapakları;
sistol, diyastol, ejeksiyon fraksiyonu, endotel hücresi, nabız, tansiyon, kalp sesleri;
kalp kapak hastalıkları I
Gray's Anatomy 42nd Edition S. 1071-1087, Temel Fizyoloji S. 125-151
2Kalp kapak hastalıkları II; kalp bölmeleri ve defektleri; metabolik sendromHandbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices S. 635-659, Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th Edition S. 729-739
3Kalbin arterleri, koroner arterler; Koroner anjiyografi, koroner anjiyoplasti ve stent Gray's Anatomy 42nd Edition S. 1088-1102, Kalp ve Damar Cerrahisi S. 197-217
4Angina pectoris tanımı, yayılım alanları ve çeşitleri; Myokard enfarktüs tanımı, özellikleri, tedavisi; Angina pectoris ile myokard enfarktüsünün ayırt edilmesi; Tedavi yöntemleri, koroner by-passAnatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th Edition S. 719-727, Handbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices S. 615-635
5Aritmiler ve tedavisi; ilaç tedavisi, kardiyoversyion, EPS (Electro Physiological Study) ve ablasyon, İmplante edilebilir kardiyoverter defibrilatör (ICD) (Kalp pili), İntraaortik balon pompası, cerrahi tedaviKalp ve Damar Cerrahisi S. 1561-1587, Handbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices S. 493-520, Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th Edition S. 727-729
6Fallot tetralojisi; Patent ductus arteriosus; Hipertansiyon hedef organları; Myokardial köprüler; Elektrokardiyografi; EkokardiyografiSurgery for Congenital Heart Defects 3rd Edition S. 399-411, Kalp ve Damar Cerrahisi S. 377-383
7Lenfatik sistem; üst ekstremitenin lenfası, alt ekstremitenin lenfası, baş ve boyun lenfası, ilişkili patolojilerİnsan Anatomisi S.167-176, Sobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt 1- S.194-195, S. 248-251, Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th S. 802-843
8Gl. mammariaAnatomi 2. Cilt S. 401-405
9Aorta ve bölümleri; Aorta anevrizmaları; Aorta koarktasyonuAnatomi 2. Cilt- S. 18-22, Handbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices S. 182-183
10Aorta thoracica’nın dalları; Aorta abdominalis'in dalları; Nutcracker sendromuClinically Oriented Anatomy S. 938-939, Anatomi 2. Cilt S. 52-62
11Bağırsak damarlarının anastomozları; Barkow arkı ve Buhler arkı, Drummond’un marjinal arterleri; Riolan arkıSobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt 1- S. 314-326
12Baş ve boyun damarlarıSobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt 1- S. 555-567, Anatomi 2. Cilt S. 22-45
13Üst ekstremite damarlarıAnatomi 2. Cilt S. 45-50
14Alt ekstremite damarları; Pelvis damarlarıAnatomi 2. Cilt S. 62-76
Kaynak
Ders Notu Öğrenciye verilir
- Gray's Anatomy, Susan Standring et. al. - Atlas of Human Anatomy, FH Netter - Fonksiyonel Anatomi ekstremiteler ve sırt bölgesi, Prof. Dr. Doğan Taner - Fonksiyonel Nöroanatomi, Prof. Dr. Doğan Taner - Anatomi Cilt: 1-2, Prof. Dr. Kaplan Arıncı, Prof. Dr. Alaittin Elhan.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir ve her bir sistemi ders konusu olarak anlatabilir
X
0
Tek başına kadavraların farklı bölgelerine disseksiyon yapabilir, üzerinde organları ve diğer yapıları tanımlayabilir, üzerinde ders anlatabilir
X
0
Bireysel olarak bir konu üzerine proje tasarlayabilir, o projede aktif olarak yer alabilir, bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir, yayın yapabilir.
X
0
Alanı ile ilgili multidisipliner çalışmalarda aktif olarak rol alabilir.
X
0
Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir ve patolojik durumlara anatomik açıklama getirebilir
X
0
Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrar ve bu ilişki çerçevesinde ortak çalışmalar yürütür.
X
0
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında ve çalışma konusunu ilgilendiren diğer alanlarda uluslararası yayınları takip edebilir.
X
0
Organların ve yapıların topografik düzenlemesini, yüzey projeksiyonlarını ve seyirlerini bilir
X
0
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verileri ve diğer araştırmacıların bilimsel verilerini sunu halinde aktarabilir.
X
0
Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.
X
0
Multidisipliner çalışmalarda takım içerisinde verilen sorumluluğu etkin olarak yerine getirir.
X
0
Klinik problemleri sentezleyebilir ve ona anatomik bir açıklama yapabilir.
X
0
İnsan vücudundaki, doku, organ ve sistemlerdeki temel mikroanatomik yapıları tanımlayabilir.
X
0
Öğrencilerle güven temelli ilişki kurabilir ve derse ilgilerini teşvik edebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu