Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ-Bahar Dönemi3+0310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersi VerenlerProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKalbin anatomisi ve kardiyovasküler sistemin temel çalışma prensibini değerlendirmek, vücuttaki büyük damarların dağılımını tanımlamak ve kardiyovasküler sistem hastalıklarının yapısal bozukluklarını açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Anatomik pozisyonunda kalp, kalp kapakları;
sistol, diyastol, ejeksiyon fraksiyonu, endotel hücresi, nabız, tansiyon, kalp sesleri;
kalp kapak hastalıkları I,Kalp kapak hastalıkları II; kalp bölmeleri ve defektleri; metabolik sendrom,Kalbin arterleri, koroner arterler; Koroner anjiyografi, koroner anjiyoplasti ve stent ,Angina pectoris tanımı, yayılım alanları ve çeşitleri; Myokard enfarktüs tanımı, özellikleri, tedavisi; Angina pectoris ile myokard enfarktüsünün ayırt edilmesi; Tedavi yöntemleri, koroner by-pass,Aritmiler ve tedavisi; ilaç tedavisi, kardiyoversyion, EPS (Electro Physiological Study) ve ablasyon, İmplante edilebilir kardiyoverter defibrilatör (ICD) (Kalp pili), İntraaortik balon pompası, cerrahi tedavi,Fallot tetralojisi; Patent ductus arteriosus; Hipertansiyon hedef organları; Myokardial köprüler; Elektrokardiyografi; Ekokardiyografi,Lenfatik sistem; üst ekstremitenin lenfası, alt ekstremitenin lenfası, baş ve boyun lenfası, ilişkili patolojiler,Gl. mammaria,Aorta ve bölümleri; Aorta anevrizmaları; Aorta koarktasyonu,Aorta thoracica’nın dalları; Aorta abdominalis'in dalları; Nutcracker sendromu,Bağırsak damarlarının anastomozları; Barkow arkı ve Buhler arkı, Drummond’un marjinal arterleri; Riolan arkı,Baş ve boyun damarları,Üst ekstremite damarları,Alt ekstremite damarları; Pelvis damarları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Kalbin anatomik yapısı, sistol, diyastol, ejeksiyon fraksiyonu, endotel hücresi, nabız ve tansiyon kavramlarını tanımlar.13, 9A, D, G
2. Kalp kapak hastalıklarını, kalp seslerini, kalp defektlerinin oluşum mekanizmasını, metabolik sendromunu açıklar.11, 13, 9A, D
3. Kalbin arterlerini detaylı bir şekilde açıklar. 13, 9A, D, G
4. Angina pectoris ve Myokart enfarktüsünü semptom, tanı, tedavi kapsamında analiz eder.10, 13, 16, 9A, D, G
5. Aritmilerin patogenezi ile medikal/cerrahi tedavisini açıklar.13, 9A, D
6. Fallot tetralojisi ve Patent ductus arteriosus ve hipertansiyonun patogenezini açıklar. 10, 16, 9A, D
7. Lenfatik sistem; üst ekstremitenin lenfası, alt ekstremitenin lenfası, baş ve boyun lenfası, ilişkili patolojileri açıklar.10, 13, 15, 16, 9A, D
8. Gl. mammaria'yı anatomik olarak tanımlar.16, 9A, D
9. Aorta ve dallarını tanımlar.13, 14, 16, 9A, D
10. Nutcracker sendromu patogenezini açıklar.3, 4, 9A, D
11. Bağırsak damarlarının anastomozlarını ve klinik önemini açıklar.11, 13, 14, 9A, D
12. Baş ve boyun damarları anatomisini tanımlar.10, 14, 18, 9A, D
13. Üst ekstremite damarları anatomisini tanımlar.18, 9A, D
14. Alt ekstremite ve pelvis damarları anatomisini tanımlar.18, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Anatomik pozisyonunda kalp, kalp kapakları;
sistol, diyastol, ejeksiyon fraksiyonu, endotel hücresi, nabız, tansiyon, kalp sesleri;
kalp kapak hastalıkları I
Gray's Anatomy 42nd Edition S. 1071-1087, Temel Fizyoloji S. 125-151
2Kalp kapak hastalıkları II; kalp bölmeleri ve defektleri; metabolik sendromHandbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices S. 635-659, Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th Edition S. 729-739
3Kalbin arterleri, koroner arterler; Koroner anjiyografi, koroner anjiyoplasti ve stent Gray's Anatomy 42nd Edition S. 1088-1102, Kalp ve Damar Cerrahisi S. 197-217
4Angina pectoris tanımı, yayılım alanları ve çeşitleri; Myokard enfarktüs tanımı, özellikleri, tedavisi; Angina pectoris ile myokard enfarktüsünün ayırt edilmesi; Tedavi yöntemleri, koroner by-passAnatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th Edition S. 719-727, Handbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices S. 615-635
5Aritmiler ve tedavisi; ilaç tedavisi, kardiyoversyion, EPS (Electro Physiological Study) ve ablasyon, İmplante edilebilir kardiyoverter defibrilatör (ICD) (Kalp pili), İntraaortik balon pompası, cerrahi tedaviKalp ve Damar Cerrahisi S. 1561-1587, Handbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices S. 493-520, Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th Edition S. 727-729
6Fallot tetralojisi; Patent ductus arteriosus; Hipertansiyon hedef organları; Myokardial köprüler; Elektrokardiyografi; EkokardiyografiSurgery for Congenital Heart Defects 3rd Edition S. 399-411, Kalp ve Damar Cerrahisi S. 377-383
7Lenfatik sistem; üst ekstremitenin lenfası, alt ekstremitenin lenfası, baş ve boyun lenfası, ilişkili patolojilerİnsan Anatomisi S.167-176, Sobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt 1- S.194-195, S. 248-251, Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th S. 802-843
8Gl. mammariaAnatomi 2. Cilt S. 401-405
9Aorta ve bölümleri; Aorta anevrizmaları; Aorta koarktasyonuAnatomi 2. Cilt- S. 18-22, Handbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices S. 182-183
10Aorta thoracica’nın dalları; Aorta abdominalis'in dalları; Nutcracker sendromuClinically Oriented Anatomy S. 938-939, Anatomi 2. Cilt S. 52-62
11Bağırsak damarlarının anastomozları; Barkow arkı ve Buhler arkı, Drummond’un marjinal arterleri; Riolan arkıSobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt 1- S. 314-326
12Baş ve boyun damarlarıSobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt 1- S. 555-567, Anatomi 2. Cilt S. 22-45
13Üst ekstremite damarlarıAnatomi 2. Cilt S. 45-50
14Alt ekstremite damarları; Pelvis damarlarıAnatomi 2. Cilt S. 62-76
Kaynak
Ders Notu Öğrenciye verilir
- Gray's Anatomy, Susan Standring et. al. - Atlas of Human Anatomy, FH Netter - Fonksiyonel Anatomi ekstremiteler ve sırt bölgesi, Prof. Dr. Doğan Taner - Fonksiyonel Nöroanatomi, Prof. Dr. Doğan Taner - Anatomi Cilt: 1-2, Prof. Dr. Kaplan Arıncı, Prof. Dr. Alaittin Elhan. Surgery for Congenital Heart Defects 3rd Edition. Sobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt 1. Handbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir ve her bir sistemi ders konusu olarak anlatabilir
X
2
Tek başına kadavraların farklı bölgelerine disseksiyon yapabilir, üzerinde organları ve diğer yapıları tanımlayabilir, üzerinde ders anlatabilir
3
Bireysel olarak bir konu üzerine proje tasarlayabilir, o projede aktif olarak yer alabilir, bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir, yayın yapabilir.
4
Alanı ile ilgili multidisipliner çalışmalarda aktif olarak rol alabilir.
X
5
Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir ve patolojik durumlara anatomik açıklama getirebilir
X
6
Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrar ve bu ilişki çerçevesinde ortak çalışmalar yürütür.
X
7
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında ve çalışma konusunu ilgilendiren diğer alanlarda uluslararası yayınları takip edebilir.
8
Organların ve yapıların topografik düzenlemesini, yüzey projeksiyonlarını ve seyirlerini bilir
X
9
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verileri ve diğer araştırmacıların bilimsel verilerini sunu halinde aktarabilir.
X
10
Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.
11
Multidisipliner çalışmalarda takım içerisinde verilen sorumluluğu etkin olarak yerine getirir.
12
Klinik problemleri sentezleyebilir ve ona anatomik bir açıklama yapabilir.
X
13
İnsan vücudundaki, doku, organ ve sistemlerdeki temel mikroanatomik yapıları tanımlayabilir.
X
14
Öğrencilerle güven temelli ilişki kurabilir ve derse ilgilerini teşvik edebilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı14342
Ara Sınav ve Hazırlığı14684
Genel Sınav ve Hazırlığı14798
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)294
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(294/30)10
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ-Bahar Dönemi3+0310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersi VerenlerProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKalbin anatomisi ve kardiyovasküler sistemin temel çalışma prensibini değerlendirmek, vücuttaki büyük damarların dağılımını tanımlamak ve kardiyovasküler sistem hastalıklarının yapısal bozukluklarını açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Anatomik pozisyonunda kalp, kalp kapakları;
sistol, diyastol, ejeksiyon fraksiyonu, endotel hücresi, nabız, tansiyon, kalp sesleri;
kalp kapak hastalıkları I,Kalp kapak hastalıkları II; kalp bölmeleri ve defektleri; metabolik sendrom,Kalbin arterleri, koroner arterler; Koroner anjiyografi, koroner anjiyoplasti ve stent ,Angina pectoris tanımı, yayılım alanları ve çeşitleri; Myokard enfarktüs tanımı, özellikleri, tedavisi; Angina pectoris ile myokard enfarktüsünün ayırt edilmesi; Tedavi yöntemleri, koroner by-pass,Aritmiler ve tedavisi; ilaç tedavisi, kardiyoversyion, EPS (Electro Physiological Study) ve ablasyon, İmplante edilebilir kardiyoverter defibrilatör (ICD) (Kalp pili), İntraaortik balon pompası, cerrahi tedavi,Fallot tetralojisi; Patent ductus arteriosus; Hipertansiyon hedef organları; Myokardial köprüler; Elektrokardiyografi; Ekokardiyografi,Lenfatik sistem; üst ekstremitenin lenfası, alt ekstremitenin lenfası, baş ve boyun lenfası, ilişkili patolojiler,Gl. mammaria,Aorta ve bölümleri; Aorta anevrizmaları; Aorta koarktasyonu,Aorta thoracica’nın dalları; Aorta abdominalis'in dalları; Nutcracker sendromu,Bağırsak damarlarının anastomozları; Barkow arkı ve Buhler arkı, Drummond’un marjinal arterleri; Riolan arkı,Baş ve boyun damarları,Üst ekstremite damarları,Alt ekstremite damarları; Pelvis damarları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Kalbin anatomik yapısı, sistol, diyastol, ejeksiyon fraksiyonu, endotel hücresi, nabız ve tansiyon kavramlarını tanımlar.13, 9A, D, G
2. Kalp kapak hastalıklarını, kalp seslerini, kalp defektlerinin oluşum mekanizmasını, metabolik sendromunu açıklar.11, 13, 9A, D
3. Kalbin arterlerini detaylı bir şekilde açıklar. 13, 9A, D, G
4. Angina pectoris ve Myokart enfarktüsünü semptom, tanı, tedavi kapsamında analiz eder.10, 13, 16, 9A, D, G
5. Aritmilerin patogenezi ile medikal/cerrahi tedavisini açıklar.13, 9A, D
6. Fallot tetralojisi ve Patent ductus arteriosus ve hipertansiyonun patogenezini açıklar. 10, 16, 9A, D
7. Lenfatik sistem; üst ekstremitenin lenfası, alt ekstremitenin lenfası, baş ve boyun lenfası, ilişkili patolojileri açıklar.10, 13, 15, 16, 9A, D
8. Gl. mammaria'yı anatomik olarak tanımlar.16, 9A, D
9. Aorta ve dallarını tanımlar.13, 14, 16, 9A, D
10. Nutcracker sendromu patogenezini açıklar.3, 4, 9A, D
11. Bağırsak damarlarının anastomozlarını ve klinik önemini açıklar.11, 13, 14, 9A, D
12. Baş ve boyun damarları anatomisini tanımlar.10, 14, 18, 9A, D
13. Üst ekstremite damarları anatomisini tanımlar.18, 9A, D
14. Alt ekstremite ve pelvis damarları anatomisini tanımlar.18, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Anatomik pozisyonunda kalp, kalp kapakları;
sistol, diyastol, ejeksiyon fraksiyonu, endotel hücresi, nabız, tansiyon, kalp sesleri;
kalp kapak hastalıkları I
Gray's Anatomy 42nd Edition S. 1071-1087, Temel Fizyoloji S. 125-151
2Kalp kapak hastalıkları II; kalp bölmeleri ve defektleri; metabolik sendromHandbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices S. 635-659, Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th Edition S. 729-739
3Kalbin arterleri, koroner arterler; Koroner anjiyografi, koroner anjiyoplasti ve stent Gray's Anatomy 42nd Edition S. 1088-1102, Kalp ve Damar Cerrahisi S. 197-217
4Angina pectoris tanımı, yayılım alanları ve çeşitleri; Myokard enfarktüs tanımı, özellikleri, tedavisi; Angina pectoris ile myokard enfarktüsünün ayırt edilmesi; Tedavi yöntemleri, koroner by-passAnatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th Edition S. 719-727, Handbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices S. 615-635
5Aritmiler ve tedavisi; ilaç tedavisi, kardiyoversyion, EPS (Electro Physiological Study) ve ablasyon, İmplante edilebilir kardiyoverter defibrilatör (ICD) (Kalp pili), İntraaortik balon pompası, cerrahi tedaviKalp ve Damar Cerrahisi S. 1561-1587, Handbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices S. 493-520, Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th Edition S. 727-729
6Fallot tetralojisi; Patent ductus arteriosus; Hipertansiyon hedef organları; Myokardial köprüler; Elektrokardiyografi; EkokardiyografiSurgery for Congenital Heart Defects 3rd Edition S. 399-411, Kalp ve Damar Cerrahisi S. 377-383
7Lenfatik sistem; üst ekstremitenin lenfası, alt ekstremitenin lenfası, baş ve boyun lenfası, ilişkili patolojilerİnsan Anatomisi S.167-176, Sobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt 1- S.194-195, S. 248-251, Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th S. 802-843
8Gl. mammariaAnatomi 2. Cilt S. 401-405
9Aorta ve bölümleri; Aorta anevrizmaları; Aorta koarktasyonuAnatomi 2. Cilt- S. 18-22, Handbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices S. 182-183
10Aorta thoracica’nın dalları; Aorta abdominalis'in dalları; Nutcracker sendromuClinically Oriented Anatomy S. 938-939, Anatomi 2. Cilt S. 52-62
11Bağırsak damarlarının anastomozları; Barkow arkı ve Buhler arkı, Drummond’un marjinal arterleri; Riolan arkıSobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt 1- S. 314-326
12Baş ve boyun damarlarıSobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt 1- S. 555-567, Anatomi 2. Cilt S. 22-45
13Üst ekstremite damarlarıAnatomi 2. Cilt S. 45-50
14Alt ekstremite damarları; Pelvis damarlarıAnatomi 2. Cilt S. 62-76
Kaynak
Ders Notu Öğrenciye verilir
- Gray's Anatomy, Susan Standring et. al. - Atlas of Human Anatomy, FH Netter - Fonksiyonel Anatomi ekstremiteler ve sırt bölgesi, Prof. Dr. Doğan Taner - Fonksiyonel Nöroanatomi, Prof. Dr. Doğan Taner - Anatomi Cilt: 1-2, Prof. Dr. Kaplan Arıncı, Prof. Dr. Alaittin Elhan. Surgery for Congenital Heart Defects 3rd Edition. Sobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt 1. Handbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir ve her bir sistemi ders konusu olarak anlatabilir
X
2
Tek başına kadavraların farklı bölgelerine disseksiyon yapabilir, üzerinde organları ve diğer yapıları tanımlayabilir, üzerinde ders anlatabilir
3
Bireysel olarak bir konu üzerine proje tasarlayabilir, o projede aktif olarak yer alabilir, bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir, yayın yapabilir.
4
Alanı ile ilgili multidisipliner çalışmalarda aktif olarak rol alabilir.
X
5
Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir ve patolojik durumlara anatomik açıklama getirebilir
X
6
Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrar ve bu ilişki çerçevesinde ortak çalışmalar yürütür.
X
7
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında ve çalışma konusunu ilgilendiren diğer alanlarda uluslararası yayınları takip edebilir.
8
Organların ve yapıların topografik düzenlemesini, yüzey projeksiyonlarını ve seyirlerini bilir
X
9
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verileri ve diğer araştırmacıların bilimsel verilerini sunu halinde aktarabilir.
X
10
Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.
11
Multidisipliner çalışmalarda takım içerisinde verilen sorumluluğu etkin olarak yerine getirir.
12
Klinik problemleri sentezleyebilir ve ona anatomik bir açıklama yapabilir.
X
13
İnsan vücudundaki, doku, organ ve sistemlerdeki temel mikroanatomik yapıları tanımlayabilir.
X
14
Öğrencilerle güven temelli ilişki kurabilir ve derse ilgilerini teşvik edebilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 30/12/2022 - 09:34Son Güncelleme Tarihi: 30/12/2022 - 09:35