Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
RADYOLOJİ II2+028
Ders Programı Salı 07:00-07:45 Salı 08:00-08:45 Perşembe 07:00-07:45 Perşembe 08:00-08:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU, Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL, Prof.Dr. Alper ATASEVER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGenel radyoloji bilgisi, radyolojik görüntüleme yöntemlerini ayırt edebilme, tipik radyolojik bulguları tanıma ve acil durumlarda tanı amaçlı görüntülemeyi yorumlayabilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Radyolojik anatomi; tanısal (Diyagnostik) radyoloji; girişimsel radyoloji; radyolojik tanı yöntemleri; görüntüleme teknikleri; radyolojik yöntemler; konvansiyonel radyografi,Toraks ve kardiovasküler sistem radyoloji; mediasten sınırları ve kompartmanları; posterior anterior akciğer grafisinde teknik özellikler; posterior anterior görülebilen yapılar; inceleme yöntemleri; lateral grafinin önemi,Ultrasonografinin toraksta kullanımı; manyetik rezonans; akciğer alanlarında yuvarlak şekiller; plevral hastalık; mediasten görüntüleme yöntemleri; mediasten bilgisayarlı tomografi; en sık mediastinal kitleler; mediasten patolojileri,Vertebral kolon hastalıkları; görüntüleme yöntemleri; dolaşım sistemi radyolojisi; kalbin radyolojik anatomisi; temel röntgenolojik bulgular; periferik dolaşım; damarların radyolojik inceleme yöntemleri,Nöroradyoloji; santral sinir sistemi; inceleme yöntemleri; direkt grafide patolojiler; patolojik BT; manyetik rezonans; ultrasonografi; anjiografi ve girişimsel yöntemler; omurga ve omurilik; direk grafilerin değerlendirilmesi; spinal görüntülemeye yaklaşım; MR görüntüleme,Kemiğin tümör ve tümör benzeri lezyonları; periosteal reaksiyon; kortikal destrüksiyon; lokalizasyon; egzenterik; kortikal; osteoid matriks; poliosteotik lezyon,Kas iskelet sistemi enfeksiyon hastalıkları; pyojenik osteomyelit; tüberküloz osteomyeliti; spina ventoza; türberküloz artrit; burusella ve sifiliz osteomyeliti; sarkoidoz
,Kas iskelet sistemi görüntüleme teknikleri, radiografi, tomografi, fluoroscopy, arthrografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrason, DEXA, radyonüklid görüntüleme,Genitoüriner sistem radyolojik anatomi; genitoüriner sistem anatomisi; üriner sistemin inceleme yöntemleri; direkt üriner sistem grafisi; intravenöz ürografisi,Ürografi endikasyonları; sistografi ve voiding sistoüretrografi; Retro-antegrad pyelografi; genitoüriner sistem radyolojik görüntüleme yöntemleri; örnek vaka inceleme,Gastrointestinal sistemin radyolojik anatomisi; sindirim sistemi anatomisi; sindirim sistemi radyolojisi; üst ve alt gastrointestinal sistem radyolojisi; parankimatöz organ radyolojisi; akut karın radyolojisi; direkt grafi değerlendirilmesi,Enteroklizis ve enterografi; MR enteroklizi ve MR enterografi; BT enteroklizis; BT-MR kolongrafi; konvansiyonel incelemeye üstünlükleri; MR kolonografi ve sınırlılıkları; hepatobiliyer sistem,Hareket (Kas-iskelet) Sistemi radyolojisi; eklem patolojileri (artritler); dejeneratif eklem hastalığı (osteoartrit dejeneratif artrit,Enflamatuar artritler; romatoid artrit; romatoid artrit; seronegatif spondilo artropatiler; ankilozan spondilit; psoriatik artrit; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Radyolojik anatomi; tanısal (Diyagnostik) radyoloji; girişimsel radyoloji; radyolojik tanı yöntemleri; görüntüleme teknikleri; radyolojik yöntemler; konvansiyonel radyografi bilir.1, 2B
Toraks ve kardiovasküler sistem radyoloji; mediasten sınırları ve kompartmanları; posterior anterior akciğer grafisinde teknik özellikler; posterior anterior görülebilen yapılar; inceleme yöntemleri; lateral grafinin önemi bilir.1, 2B
Ultrasonografinin toraksta kullanımı; manyetik rezonans; akciğer alanlarında yuvarlak şekiller; plevral hastalık; mediasten görüntüleme yöntemleri; mediasten bilgisayarlı tomografi; en sık mediastinal kitleler; mediasten patolojilerini açıklar.1, 2B
Vertebral kolon hastalıkları; görüntüleme yöntemleri; dolaşım sistemi radyolojisi; kalbin radyolojik anatomisi; temel röntgenolojik bulgular; periferik dolaşım; damarların radyolojik inceleme yöntemlerini açıklar.1, 2B
Nöroradyoloji; santral sinir sistemi; inceleme yöntemleri; direkt grafide patolojiler; patolojik BT; manyetik rezonans; ultrasonografi; anjiografi ve girişimsel yöntemler; omurga ve omurilik; direk grafilerin değerlendirilmesi; spinal görüntülemeye yaklaşım; MR görüntülemeyi bilir.1, 2B
Kemiğin tümör ve tümör benzeri lezyonları; periosteal reaksiyon; kortikal destrüksiyon; lokalizasyon; egzenterik; kortikal; osteoid matriks; poliosteotik lezyon bilir.1, 2B
Kas iskelet sistemi enfeksiyon hastalıkları; pyojenik osteomyelit; tüberküloz osteomyeliti; spina ventoza; türberküloz artrit; burusella ve sifiliz osteomyeliti; sarkoidoz bilir.1, 2B
Kas iskelet sistemi görüntüleme teknikleri, radiografi, tomografi, fluoroscopy, arthrografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrason, DEXA, radyonüklid görüntüleme açıklar.1, 2B
Genitoüriner sistem radyolojik anatomi; genitoüriner sistem anatomisi; üriner sistemin inceleme yöntemleri; direkt üriner sistem grafisi; intravenöz ürografisini açıklar.1, 2B
Ürografi endikasyonları; sistografi ve voiding sistoüretrografi; Retro-antegrad pyelografi; genitoüriner sistem radyolojik görüntüleme yöntemlerini bilir; örnek vaka inceleme yapabilir.1, 2B
Gastrointestinal sistemin radyolojik anatomisi; sindirim sistemi anatomisi; sindirim sistemi radyolojisi; üst ve alt gastrointestinal sistem radyolojisi; parankimatöz organ radyolojisi; akut karın radyolojisi; direkt grafi değerlendirilmesini yapabilir.1, 2B
Enteroklizis ve enterografi; MR enteroklizi ve MR enterografi; BT enteroklizis; BT-MR kolongrafi; konvansiyonel incelemeye üstünlükleri; MR kolonografi ve sınırlılıkları; hepatobiliyer sistem bilir.1, 2B
Hareket (Kas-iskelet) Sistemi radyolojisi; eklem patolojileri (artritler); dejeneratif eklem hastalığı (osteoartrit dejeneratif artrit) bilir.1, 2B
Enflamatuar artritler; romatoid artrit; romatoid artrit; seronegatif spondilo artropatiler; ankilozan spondilit; psoriatik artrit bilir. 1, 2B
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:B: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Radyolojik anatomi; tanısal (Diyagnostik) radyoloji; girişimsel radyoloji; radyolojik tanı yöntemleri; görüntüleme teknikleri; radyolojik yöntemler; konvansiyonel radyografiKlinik Radyoloji, Ercan TUNCEL
2Toraks ve kardiovasküler sistem radyoloji; mediasten sınırları ve kompartmanları; posterior anterior akciğer grafisinde teknik özellikler; posterior anterior görülebilen yapılar; inceleme yöntemleri; lateral grafinin önemiKlinik Radyoloji, Ercan TUNCEL
3Ultrasonografinin toraksta kullanımı; manyetik rezonans; akciğer alanlarında yuvarlak şekiller; plevral hastalık; mediasten görüntüleme yöntemleri; mediasten bilgisayarlı tomografi; en sık mediastinal kitleler; mediasten patolojileriKlinik Radyoloji, Ercan TUNCEL
4Vertebral kolon hastalıkları; görüntüleme yöntemleri; dolaşım sistemi radyolojisi; kalbin radyolojik anatomisi; temel röntgenolojik bulgular; periferik dolaşım; damarların radyolojik inceleme yöntemleriKlinik Radyoloji, Ercan TUNCEL
5Nöroradyoloji; santral sinir sistemi; inceleme yöntemleri; direkt grafide patolojiler; patolojik BT; manyetik rezonans; ultrasonografi; anjiografi ve girişimsel yöntemler; omurga ve omurilik; direk grafilerin değerlendirilmesi; spinal görüntülemeye yaklaşım; MR görüntülemeKlinik Radyoloji, Ercan TUNCEL
6Kemiğin tümör ve tümör benzeri lezyonları; periosteal reaksiyon; kortikal destrüksiyon; lokalizasyon; egzenterik; kortikal; osteoid matriks; poliosteotik lezyonKlinik Radyoloji, Ercan TUNCEL
7Kas iskelet sistemi enfeksiyon hastalıkları; pyojenik osteomyelit; tüberküloz osteomyeliti; spina ventoza; türberküloz artrit; burusella ve sifiliz osteomyeliti; sarkoidoz
Klinik Radyoloji, Ercan TUNCEL
8Kas iskelet sistemi görüntüleme teknikleri, radiografi, tomografi, fluoroscopy, arthrografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrason, DEXA, radyonüklid görüntülemeKlinik Radyoloji, Ercan Tuncel
9Genitoüriner sistem radyolojik anatomi; genitoüriner sistem anatomisi; üriner sistemin inceleme yöntemleri; direkt üriner sistem grafisi; intravenöz ürografisiKlinik Radyoloji, Ercan TUNCEL
10Ürografi endikasyonları; sistografi ve voiding sistoüretrografi; Retro-antegrad pyelografi; genitoüriner sistem radyolojik görüntüleme yöntemleri; örnek vaka incelemeKlinik Radyoloji, Ercan TUNCEL
11Gastrointestinal sistemin radyolojik anatomisi; sindirim sistemi anatomisi; sindirim sistemi radyolojisi; üst ve alt gastrointestinal sistem radyolojisi; parankimatöz organ radyolojisi; akut karın radyolojisi; direkt grafi değerlendirilmesiKlinik Radyoloji, Ercan TUNCEL
12Enteroklizis ve enterografi; MR enteroklizi ve MR enterografi; BT enteroklizis; BT-MR kolongrafi; konvansiyonel incelemeye üstünlükleri; MR kolonografi ve sınırlılıkları; hepatobiliyer sistemKlinik Radyoloji, Ercan TUNCEL
13Hareket (Kas-iskelet) Sistemi radyolojisi; eklem patolojileri (artritler); dejeneratif eklem hastalığı (osteoartrit dejeneratif artritKlinik Radyoloji, Ercan TUNCEL
14Enflamatuar artritler; romatoid artrit; romatoid artrit; seronegatif spondilo artropatiler; ankilozan spondilit; psoriatik artritKlinik Radyoloji, Ercan TUNCEL
Kaynak
Klinik Radyoloji, Ercan Tuncel

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir ve her bir sistemi ders konusu olarak anlatabilir
X
0
Tek başına kadavraların farklı bölgelerine disseksiyon yapabilir, üzerinde organları ve diğer yapıları tanımlayabilir, üzerinde ders anlatabilir
X
0
Bireysel olarak bir konu üzerine proje tasarlayabilir, o projede aktif olarak yer alabilir, bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir, yayın yapabilir.
X
0
Alanı ile ilgili multidisipliner çalışmalarda aktif olarak rol alabilir.
X
0
Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir ve patolojik durumlara anatomik açıklama getirebilir
X
0
Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrar ve bu ilişki çerçevesinde ortak çalışmalar yürütür.
X
0
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında ve çalışma konusunu ilgilendiren diğer alanlarda uluslararası yayınları takip edebilir.
X
0
Organların ve yapıların topografik düzenlemesini, yüzey projeksiyonlarını ve seyirlerini bilir
X
0
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verileri ve diğer araştırmacıların bilimsel verilerini sunu halinde aktarabilir.
X
0
Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.
X
0
Multidisipliner çalışmalarda takım içerisinde verilen sorumluluğu etkin olarak yerine getirir.
X
0
Klinik problemleri sentezleyebilir ve ona anatomik bir açıklama yapabilir.
X
0
İnsan vücudundaki, doku, organ ve sistemlerdeki temel mikroanatomik yapıları tanımlayabilir.
X
0
Öğrencilerle güven temelli ilişki kurabilir ve derse ilgilerini teşvik edebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu