Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
RADYOLOJİ I-Güz Dönemi2+028
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU, Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL, Prof.Dr. Alper ATASEVER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGenel radyoloji bilgisi, radyolojik görüntüleme yöntemlerini ayırt edebilme, tipik radyolojik bulguları tanıma, semptomdan tanıya radyolojik algoritmayı sıralayabilme ve acil durumlarda tanı amaçlı görüntülemeyi yorumlayabilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel radyoloji fiziği; temel fizik kavramları; birimler ve terminoloji; elektromanyetik enerji; radyoaktivite ve radyasyon; izotop ve radyoizotop; iyonizasyon ve iyon; iyonizan radyasyon tipleri; iyonizan radyasyon kaynakları,Radyoaktivite; radyasyonun madde ile etkileşimi; radyasyon birimleri; radyasyon algılayıcılar; güvenli radyasyon dozu sınırları; radyasyon korunmada uygulanması gereken kurallar,Temel radyoloji fiziğinin tarihçesi; x ışını tüpü ve çalışma prensipleri; anod ve katod; topuk etkisi, fokusleyici başlık; x ışınlarının elde edilişi; x ışını tüpünü koruma yolları,X ışınlarının özellikleri; x ışınlarının kalite ve kantitesine etkili faktörler, saçılan radyasyon; x ışını demeti sınırlandırıcıları; gridler (bucky),Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma; iyonizan radyasyon kaynaklar; radyasyonun biyolojik etkileri; stokastik etki; non-sitokastik (deterministik) etki; radyasyonun erken etkileri; radyasyonun geç etkileri,Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma 2; radyasyondan koruyucu aygıtlar; radyasyondan korunma standartları; x ışını odasının düzenlenmesi; TAEK’de belirlenmiş ve uyulması gerekli olan hususlar; radyasyondan korunmada özel durumlar; radyasyondan korunmada cihaz kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar,Mamografi fiziği; mamografi cihazının yapısı; projeksiyonlar; yardımcı teknikler; inceleme yöntemleri; memeye verilen dozu en aza indirmek için öneriler; radyoskopi cihazları ve masaları,Tıbbi görüntüleme teknikleri; manyetik rezonans; genel bilgiler; manyetik rezonans tarihçesi; MR avantajları ve dezavantajları; MR klinikteki yeri; MR zararlı etkileri,MRG ekipmanı ve MR fiziği; faraday kafesi; magnetler; sargılar, bobinler, koiller; MRG görüntü oluşumu; MRG ayırabildiği dokular; inceleme yöntemleri, artefaktları,Görüntü kalitesi üzerine notlar ve kraniyal MR görüntüleme; kesit belirleme gradiyenti; faz kodlama; görüntü matriksi; voksel ve piksel; çözünürlük ve rezolüsyon; kontrast,NEX; görüntüleme zamanı; sinyal gürültü oranı; kontrast gürültü oranı; kraniyal MR görüntüleme; beyin MRG protokolü; lokalize edici görüntü üzerinde planlamalar,Bilgisayarlı tomografi fiziği temelleri; BT’nin tarihsel gelişimi; BT ünitesinin bölümleri; BT görüntü karakteristikleri; artefaktlar,Temel ultrasonografi fiziği; ultrasonografinin temel fizik prensipleri; ultrasesin elde edilmesi; transdueserler; problar; ses doku etkileşimi; kırılma, absorbsiyon; görüntü kalitesini etkileyen faktörler,Ultrasonografide görüntüleme yöntemleri; doppler ultrasonografi; renkli doppler; renkli doppler görüntülemenin avantajları; ultrasonografi cihazının bölümleri; artefaktları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Temel radyoloji fiziği; temel fizik kavramları; birimler ve terminoloji; elektromanyetik enerji; radyoaktivite ve radyasyon; izotop ve radyoizotop; iyonizasyon ve iyon; iyonizan radyasyon tipleri; iyonizan radyasyon kaynakları açıklar.16, 9A
Radyoaktivite; radyasyonun madde ile etkileşimi; radyasyon birimleri; radyasyon algılayıcılar; güvenli radyasyon dozu sınırları; radyasyon korunmada uygulanması gereken kuralları değerlendirir.10, 16, 9A
Temel radyoloji fiziğinin tarihçesi; x ışını tüpü ve çalışma prensipleri; anod ve katod; topuk etkisi, fokusleyici başlık; x ışınlarının elde edilişi; x ışını tüpünü koruma yollarını açıklar.16, 23, 9A
X ışınlarının özellikleri; x ışınlarının kalite ve kantitesine etkili faktörler, saçılan radyasyon; x ışını demeti sınırlandırıcıları; gridler (bucky) tanımlar.16, 9A
Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma; iyonizan radyasyon kaynaklar; radyasyonun biyolojik etkileri; stokastik etki; non-sitokastik (deterministik) etki; radyasyonun erken etkileri; radyasyonun geç etkilerini analiz eder.16, 9A
Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma 2; radyasyondan koruyucu aygıtlar; radyasyondan korunma standartları; x ışını odasının düzenlenmesi; TAEK’de belirlenmiş ve uyulması gerekli olan hususlar; radyasyondan korunmada özel durumlar; radyasyondan korunmada cihaz kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.10, 13, 19, 9A
Mamografi fiziği; mamografi cihazının yapısı; projeksiyonlar; yardımcı teknikler; inceleme yöntemleri; memeye verilen dozu en aza indirmek için öneriler; radyoskopi cihazları ve masalarını analiz eder.16, 19, 9A
Tıbbi görüntüleme teknikleri; manyetik rezonans; genel bilgiler; manyetik rezonans tarihçesi; MR avantajları ve dezavantajları; MR klinikteki yeri; MR zararlı etkileri değerlendirir.16, 9A
MRG ekipmanı ve MR fiziği; faraday kafesi; magnetler; sargılar, bobinler, koiller; MRG görüntü oluşumu; MRG ayırabildiği dokular; artefaktları; inceleme yöntemlerini açıklar.16, 9A
Görüntü kalitesi üzerine notlar ve kraniyal MR görüntüleme; kesit belirleme gradiyenti; faz kodlama; görüntü matriksi; voksel ve piksel; çözünürlük ve rezolüsyon; kontrast açıklar.23, 9A
NEX; görüntüleme zamanı; sinyal gürültü oranı; kontrast gürültü oranı; kraniyal MR görüntüleme; beyin MRG protokolü; lokalize edici görüntü üzerinde planlamaları değerlendirir.10, 19, 9A
Bilgisayarlı tomografi fiziği temelleri; BT’nin tarihsel gelişimi; BT ünitesinin bölümleri; BT görüntü karakteristikleri; artefaktları açıklar. 16, 23, 4, 9A
Temel ultrasonografi fiziği; ultrasonografinin temel fizik prensipleri; ultrasesin elde edilmesi; transdueserler; problar; ses doku etkileşimi; kırılma, absorbsiyon; görüntü kalitesini etkileyen faktörleri açıklar.16, 23, 4, 9A
Ultrasonografide görüntüleme yöntemleri; doppler ultrasonografi; renkli doppler; renkli doppler görüntülemenin avantajları; artefaktaları; ultrasonografi cihazının bölümlerini tanımlar.16, 23, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel radyoloji fiziği; temel fizik kavramları; birimler ve terminoloji; elektromanyetik enerji; radyoaktivite ve radyasyon; izotop ve radyoizotop; iyonizasyon ve iyon; iyonizan radyasyon tipleri; iyonizan radyasyon kaynaklarıTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 7-11
2Radyoaktivite; radyasyonun madde ile etkileşimi; radyasyon birimleri; radyasyon algılayıcılar; güvenli radyasyon dozu sınırları; radyasyon korunmada uygulanması gereken kurallarTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 7-11
3Temel radyoloji fiziğinin tarihçesi; x ışını tüpü ve çalışma prensipleri; anod ve katod; topuk etkisi, fokusleyici başlık; x ışınlarının elde edilişi; x ışını tüpünü koruma yollarıTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 11-56
4X ışınlarının özellikleri; x ışınlarının kalite ve kantitesine etkili faktörler, saçılan radyasyon; x ışını demeti sınırlandırıcıları; gridler (bucky)Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 11-56
5Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma; iyonizan radyasyon kaynaklar; radyasyonun biyolojik etkileri; stokastik etki; non-sitokastik (deterministik) etki; radyasyonun erken etkileri; radyasyonun geç etkileriTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 11-56
6Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma 2; radyasyondan koruyucu aygıtlar; radyasyondan korunma standartları; x ışını odasının düzenlenmesi; TAEK’de belirlenmiş ve uyulması gerekli olan hususlar; radyasyondan korunmada özel durumlar; radyasyondan korunmada cihaz kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlarTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 11-56
7Mamografi fiziği; mamografi cihazının yapısı; projeksiyonlar; yardımcı teknikler; inceleme yöntemleri; memeye verilen dozu en aza indirmek için öneriler; radyoskopi cihazları ve masalarıTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 11-56
8Tıbbi görüntüleme teknikleri; manyetik rezonans; genel bilgiler; manyetik rezonans tarihçesi; MR avantajları ve dezavantajları; MR klinikteki yeri; MR zararlı etkileriTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 335-395
9MRG ekipmanı ve MR fiziği; faraday kafesi; magnetler; sargılar, bobinler, koiller; MRG görüntü oluşumu; MRG ayırabildiği dokular; inceleme yöntemleri, artefaktlarıTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 395-415
10Görüntü kalitesi üzerine notlar ve kraniyal MR görüntüleme; kesit belirleme gradiyenti; faz kodlama; görüntü matriksi; voksel ve piksel; çözünürlük ve rezolüsyon; kontrastTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 395-415
11NEX; görüntüleme zamanı; sinyal gürültü oranı; kontrast gürültü oranı; kraniyal MR görüntüleme; beyin MRG protokolü; lokalize edici görüntü üzerinde planlamalarTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 395-415
12Bilgisayarlı tomografi fiziği temelleri; BT’nin tarihsel gelişimi; BT ünitesinin bölümleri; BT görüntü karakteristikleri; artefaktlarTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 315-335
13Temel ultrasonografi fiziği; ultrasonografinin temel fizik prensipleri; ultrasesin elde edilmesi; transdueserler; problar; ses doku etkileşimi; kırılma, absorbsiyon; görüntü kalitesini etkileyen faktörlerTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 415-445
14Ultrasonografide görüntüleme yöntemleri; doppler ultrasonografi; renkli doppler; renkli doppler görüntülemenin avantajları; ultrasonografi cihazının bölümleri; artefaktlarıTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 429-445
Kaynak
Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya Klinik Radyoloji, Ercan Tuncel
Ders sunuları verilecektir

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir ve her bir sistemi ders konusu olarak anlatabilir
X
2
Tek başına kadavraların farklı bölgelerine disseksiyon yapabilir, üzerinde organları ve diğer yapıları tanımlayabilir, üzerinde ders anlatabilir
X
3
Bireysel olarak bir konu üzerine proje tasarlayabilir, o projede aktif olarak yer alabilir, bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir, yayın yapabilir.
X
4
Alanı ile ilgili multidisipliner çalışmalarda aktif olarak rol alabilir.
X
5
Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir ve patolojik durumlara anatomik açıklama getirebilir
X
6
Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrar ve bu ilişki çerçevesinde ortak çalışmalar yürütür.
X
7
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında ve çalışma konusunu ilgilendiren diğer alanlarda uluslararası yayınları takip edebilir.
X
8
Organların ve yapıların topografik düzenlemesini, yüzey projeksiyonlarını ve seyirlerini bilir
X
9
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verileri ve diğer araştırmacıların bilimsel verilerini sunu halinde aktarabilir.
X
10
Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.
X
11
Multidisipliner çalışmalarda takım içerisinde verilen sorumluluğu etkin olarak yerine getirir.
X
12
Klinik problemleri sentezleyebilir ve ona anatomik bir açıklama yapabilir.
X
13
İnsan vücudundaki, doku, organ ve sistemlerdeki temel mikroanatomik yapıları tanımlayabilir.
X
14
Öğrencilerle güven temelli ilişki kurabilir ve derse ilgilerini teşvik edebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14570
Proje Sunumu / Seminer224
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14848
Genel Sınav ve Hazırlığı14848
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)226
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(226/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
RADYOLOJİ I-Güz Dönemi2+028
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU, Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL, Prof.Dr. Alper ATASEVER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGenel radyoloji bilgisi, radyolojik görüntüleme yöntemlerini ayırt edebilme, tipik radyolojik bulguları tanıma, semptomdan tanıya radyolojik algoritmayı sıralayabilme ve acil durumlarda tanı amaçlı görüntülemeyi yorumlayabilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel radyoloji fiziği; temel fizik kavramları; birimler ve terminoloji; elektromanyetik enerji; radyoaktivite ve radyasyon; izotop ve radyoizotop; iyonizasyon ve iyon; iyonizan radyasyon tipleri; iyonizan radyasyon kaynakları,Radyoaktivite; radyasyonun madde ile etkileşimi; radyasyon birimleri; radyasyon algılayıcılar; güvenli radyasyon dozu sınırları; radyasyon korunmada uygulanması gereken kurallar,Temel radyoloji fiziğinin tarihçesi; x ışını tüpü ve çalışma prensipleri; anod ve katod; topuk etkisi, fokusleyici başlık; x ışınlarının elde edilişi; x ışını tüpünü koruma yolları,X ışınlarının özellikleri; x ışınlarının kalite ve kantitesine etkili faktörler, saçılan radyasyon; x ışını demeti sınırlandırıcıları; gridler (bucky),Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma; iyonizan radyasyon kaynaklar; radyasyonun biyolojik etkileri; stokastik etki; non-sitokastik (deterministik) etki; radyasyonun erken etkileri; radyasyonun geç etkileri,Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma 2; radyasyondan koruyucu aygıtlar; radyasyondan korunma standartları; x ışını odasının düzenlenmesi; TAEK’de belirlenmiş ve uyulması gerekli olan hususlar; radyasyondan korunmada özel durumlar; radyasyondan korunmada cihaz kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar,Mamografi fiziği; mamografi cihazının yapısı; projeksiyonlar; yardımcı teknikler; inceleme yöntemleri; memeye verilen dozu en aza indirmek için öneriler; radyoskopi cihazları ve masaları,Tıbbi görüntüleme teknikleri; manyetik rezonans; genel bilgiler; manyetik rezonans tarihçesi; MR avantajları ve dezavantajları; MR klinikteki yeri; MR zararlı etkileri,MRG ekipmanı ve MR fiziği; faraday kafesi; magnetler; sargılar, bobinler, koiller; MRG görüntü oluşumu; MRG ayırabildiği dokular; inceleme yöntemleri, artefaktları,Görüntü kalitesi üzerine notlar ve kraniyal MR görüntüleme; kesit belirleme gradiyenti; faz kodlama; görüntü matriksi; voksel ve piksel; çözünürlük ve rezolüsyon; kontrast,NEX; görüntüleme zamanı; sinyal gürültü oranı; kontrast gürültü oranı; kraniyal MR görüntüleme; beyin MRG protokolü; lokalize edici görüntü üzerinde planlamalar,Bilgisayarlı tomografi fiziği temelleri; BT’nin tarihsel gelişimi; BT ünitesinin bölümleri; BT görüntü karakteristikleri; artefaktlar,Temel ultrasonografi fiziği; ultrasonografinin temel fizik prensipleri; ultrasesin elde edilmesi; transdueserler; problar; ses doku etkileşimi; kırılma, absorbsiyon; görüntü kalitesini etkileyen faktörler,Ultrasonografide görüntüleme yöntemleri; doppler ultrasonografi; renkli doppler; renkli doppler görüntülemenin avantajları; ultrasonografi cihazının bölümleri; artefaktları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Temel radyoloji fiziği; temel fizik kavramları; birimler ve terminoloji; elektromanyetik enerji; radyoaktivite ve radyasyon; izotop ve radyoizotop; iyonizasyon ve iyon; iyonizan radyasyon tipleri; iyonizan radyasyon kaynakları açıklar.16, 9A
Radyoaktivite; radyasyonun madde ile etkileşimi; radyasyon birimleri; radyasyon algılayıcılar; güvenli radyasyon dozu sınırları; radyasyon korunmada uygulanması gereken kuralları değerlendirir.10, 16, 9A
Temel radyoloji fiziğinin tarihçesi; x ışını tüpü ve çalışma prensipleri; anod ve katod; topuk etkisi, fokusleyici başlık; x ışınlarının elde edilişi; x ışını tüpünü koruma yollarını açıklar.16, 23, 9A
X ışınlarının özellikleri; x ışınlarının kalite ve kantitesine etkili faktörler, saçılan radyasyon; x ışını demeti sınırlandırıcıları; gridler (bucky) tanımlar.16, 9A
Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma; iyonizan radyasyon kaynaklar; radyasyonun biyolojik etkileri; stokastik etki; non-sitokastik (deterministik) etki; radyasyonun erken etkileri; radyasyonun geç etkilerini analiz eder.16, 9A
Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma 2; radyasyondan koruyucu aygıtlar; radyasyondan korunma standartları; x ışını odasının düzenlenmesi; TAEK’de belirlenmiş ve uyulması gerekli olan hususlar; radyasyondan korunmada özel durumlar; radyasyondan korunmada cihaz kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.10, 13, 19, 9A
Mamografi fiziği; mamografi cihazının yapısı; projeksiyonlar; yardımcı teknikler; inceleme yöntemleri; memeye verilen dozu en aza indirmek için öneriler; radyoskopi cihazları ve masalarını analiz eder.16, 19, 9A
Tıbbi görüntüleme teknikleri; manyetik rezonans; genel bilgiler; manyetik rezonans tarihçesi; MR avantajları ve dezavantajları; MR klinikteki yeri; MR zararlı etkileri değerlendirir.16, 9A
MRG ekipmanı ve MR fiziği; faraday kafesi; magnetler; sargılar, bobinler, koiller; MRG görüntü oluşumu; MRG ayırabildiği dokular; artefaktları; inceleme yöntemlerini açıklar.16, 9A
Görüntü kalitesi üzerine notlar ve kraniyal MR görüntüleme; kesit belirleme gradiyenti; faz kodlama; görüntü matriksi; voksel ve piksel; çözünürlük ve rezolüsyon; kontrast açıklar.23, 9A
NEX; görüntüleme zamanı; sinyal gürültü oranı; kontrast gürültü oranı; kraniyal MR görüntüleme; beyin MRG protokolü; lokalize edici görüntü üzerinde planlamaları değerlendirir.10, 19, 9A
Bilgisayarlı tomografi fiziği temelleri; BT’nin tarihsel gelişimi; BT ünitesinin bölümleri; BT görüntü karakteristikleri; artefaktları açıklar. 16, 23, 4, 9A
Temel ultrasonografi fiziği; ultrasonografinin temel fizik prensipleri; ultrasesin elde edilmesi; transdueserler; problar; ses doku etkileşimi; kırılma, absorbsiyon; görüntü kalitesini etkileyen faktörleri açıklar.16, 23, 4, 9A
Ultrasonografide görüntüleme yöntemleri; doppler ultrasonografi; renkli doppler; renkli doppler görüntülemenin avantajları; artefaktaları; ultrasonografi cihazının bölümlerini tanımlar.16, 23, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel radyoloji fiziği; temel fizik kavramları; birimler ve terminoloji; elektromanyetik enerji; radyoaktivite ve radyasyon; izotop ve radyoizotop; iyonizasyon ve iyon; iyonizan radyasyon tipleri; iyonizan radyasyon kaynaklarıTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 7-11
2Radyoaktivite; radyasyonun madde ile etkileşimi; radyasyon birimleri; radyasyon algılayıcılar; güvenli radyasyon dozu sınırları; radyasyon korunmada uygulanması gereken kurallarTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 7-11
3Temel radyoloji fiziğinin tarihçesi; x ışını tüpü ve çalışma prensipleri; anod ve katod; topuk etkisi, fokusleyici başlık; x ışınlarının elde edilişi; x ışını tüpünü koruma yollarıTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 11-56
4X ışınlarının özellikleri; x ışınlarının kalite ve kantitesine etkili faktörler, saçılan radyasyon; x ışını demeti sınırlandırıcıları; gridler (bucky)Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 11-56
5Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma; iyonizan radyasyon kaynaklar; radyasyonun biyolojik etkileri; stokastik etki; non-sitokastik (deterministik) etki; radyasyonun erken etkileri; radyasyonun geç etkileriTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 11-56
6Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma 2; radyasyondan koruyucu aygıtlar; radyasyondan korunma standartları; x ışını odasının düzenlenmesi; TAEK’de belirlenmiş ve uyulması gerekli olan hususlar; radyasyondan korunmada özel durumlar; radyasyondan korunmada cihaz kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlarTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 11-56
7Mamografi fiziği; mamografi cihazının yapısı; projeksiyonlar; yardımcı teknikler; inceleme yöntemleri; memeye verilen dozu en aza indirmek için öneriler; radyoskopi cihazları ve masalarıTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 11-56
8Tıbbi görüntüleme teknikleri; manyetik rezonans; genel bilgiler; manyetik rezonans tarihçesi; MR avantajları ve dezavantajları; MR klinikteki yeri; MR zararlı etkileriTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 335-395
9MRG ekipmanı ve MR fiziği; faraday kafesi; magnetler; sargılar, bobinler, koiller; MRG görüntü oluşumu; MRG ayırabildiği dokular; inceleme yöntemleri, artefaktlarıTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 395-415
10Görüntü kalitesi üzerine notlar ve kraniyal MR görüntüleme; kesit belirleme gradiyenti; faz kodlama; görüntü matriksi; voksel ve piksel; çözünürlük ve rezolüsyon; kontrastTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 395-415
11NEX; görüntüleme zamanı; sinyal gürültü oranı; kontrast gürültü oranı; kraniyal MR görüntüleme; beyin MRG protokolü; lokalize edici görüntü üzerinde planlamalarTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 395-415
12Bilgisayarlı tomografi fiziği temelleri; BT’nin tarihsel gelişimi; BT ünitesinin bölümleri; BT görüntü karakteristikleri; artefaktlarTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 315-335
13Temel ultrasonografi fiziği; ultrasonografinin temel fizik prensipleri; ultrasesin elde edilmesi; transdueserler; problar; ses doku etkileşimi; kırılma, absorbsiyon; görüntü kalitesini etkileyen faktörlerTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 415-445
14Ultrasonografide görüntüleme yöntemleri; doppler ultrasonografi; renkli doppler; renkli doppler görüntülemenin avantajları; ultrasonografi cihazının bölümleri; artefaktlarıTemel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya s. 429-445
Kaynak
Temel Radyoloji Tekniği, Tamer Kaya Klinik Radyoloji, Ercan Tuncel
Ders sunuları verilecektir

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir ve her bir sistemi ders konusu olarak anlatabilir
X
2
Tek başına kadavraların farklı bölgelerine disseksiyon yapabilir, üzerinde organları ve diğer yapıları tanımlayabilir, üzerinde ders anlatabilir
X
3
Bireysel olarak bir konu üzerine proje tasarlayabilir, o projede aktif olarak yer alabilir, bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir, yayın yapabilir.
X
4
Alanı ile ilgili multidisipliner çalışmalarda aktif olarak rol alabilir.
X
5
Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir ve patolojik durumlara anatomik açıklama getirebilir
X
6
Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrar ve bu ilişki çerçevesinde ortak çalışmalar yürütür.
X
7
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında ve çalışma konusunu ilgilendiren diğer alanlarda uluslararası yayınları takip edebilir.
X
8
Organların ve yapıların topografik düzenlemesini, yüzey projeksiyonlarını ve seyirlerini bilir
X
9
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verileri ve diğer araştırmacıların bilimsel verilerini sunu halinde aktarabilir.
X
10
Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.
X
11
Multidisipliner çalışmalarda takım içerisinde verilen sorumluluğu etkin olarak yerine getirir.
X
12
Klinik problemleri sentezleyebilir ve ona anatomik bir açıklama yapabilir.
X
13
İnsan vücudundaki, doku, organ ve sistemlerdeki temel mikroanatomik yapıları tanımlayabilir.
X
14
Öğrencilerle güven temelli ilişki kurabilir ve derse ilgilerini teşvik edebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 30/12/2022 - 09:34Son Güncelleme Tarihi: 30/12/2022 - 09:35