Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEKNOLOJİ-YENİLİK YÖNETİMİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA 2+0 2 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İlker KÖSE
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. İlker KÖSE, Prof.Dr. Lütfü HANOĞLU, Prof.Dr. Gürkan ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yenilik ve teknoloji ile ilgili kavramları ve yenilik türlerini tanımak, yenilik geliştirme yaratıcı düşünme yöntem ve süreçlerini yorumlamak, fikri haklar ile ilgili konuları yorumlamak ve bilimsel proje önerisi hazırlama aşamalarını uygulamak, özellikle tez ve bitirme projelerinin bilimsel araştırma projesi haline getirilmesini uygulamak.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Kavramlar: Teknoloji, Teknolojik Yenilik, Yenilikçilik, Yenilik Yönetimi, Buluş, Teknoloji-Yenilik ilişkisi, Buluş-Yenilik ilişkisi,2. Günümüz İşletmeciliğinde Yenilik Yönetiminin Yeri Ve Önemi: Avrupa Birliği ve Yenilikçilik Gereksinmesi, Lizbon Stratejisi, Oslo Bildirgesi Türkiye’de Yenilikçilik,3. Yenilik Türleri, Yenilik Oluşturma Çevresi ve Süreçleri: Ürün ve Hizmet Yeniliği • Süreç Yeniliği • Örgütsel Yenilik • İş Modeli Yeniliği • Strateji Yeniliği; Ekonomik Faktörler • Teknolojik Faktörler • Sosyo-Kültürel Faktörler • Hukuki-Politik Faktörler • Doğal Faktörler; Doğrusal Modeller, 3. Nesil Yenilik Yaratma Süreci, 4. Nesil Yenilik Yaratma Süreci,4. Yaratıcı Düşünme Teknikleri: • Beyin Fırtınası • Yanal Düşünme • İkili Çağrıştırma • Morfolojik Analiz • La Salle Matrisleri • Yaratıcı Problem Çözme Teorisi (TRIZ),5. Fikri Mülkiyet Hakkının Korunması Ve Desteklenmesi: • Telif Hakkı, Marka, Patent ve Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler • Fikri Mülkiyetin teşvik edilmesi ve desteklenmesi,6. Ulusal Bilimsel Araştırma Destekleri,7. Uluslar Arası Bilimsel Araştırma Destekleri,8. Girişimcilik Destekleri,9. Ulusal Bilimsel Araştırma Destekleri İçin Örnek Başvuru Formu Çalışması,10. Grup Çalışması: Örnek Proje Hazırlığı,11. Grup Çalışması: Örnek Proje Hazırlığı,12. Grup Çalışması: Örnek Proje Hazırlığı,13. Grup Çalışması: Örnek Proje Hazırlığı,14 Grup Sunumları: Proje Dosyası Kritiği,15 Grup Sunumları: Proje Dosyası Kritiği,16 Grup Sunumları: Proje Dosyası Kritiği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Yenilik ve teknoloji ile ilgili kavramları, yöntemleri ve süreçleri açıklayabilecektir:
1.1. Teknoloji, teknolojik yenilik, yenilikçilik, yenilik yönetimi, buluş, teknoloji-yenilik ilişkisini ve buluş-yenilik ilişkisini tanımlar.
1.2. Günümüz işletmeciliğinde yenilik yönetiminin yeri ve önemini açıklar.
1.3. Yenilik türleri, yenilik oluşturma çevresi ve süreçlerini ifade eder.
2. Yaratıcı düşünme tekniklerini tasvir edebilecektir
2.1. Beyin fırtınası, yanal düşünme, ikili çağrıştırma, morfolojik analiz, la salle matrisleri, yaratıcı problem çözme teorisi (TRIZ) yöntemlerini açıklar.
2.2. Bu yöntemlerin en az birini uygular
3. Fikri mülkiyet hakkının korunması ve desteklenmesi ile ilgili ulusal mevzuatı ve süreçleri açıklayabilecektir
3.1. Telif hakkı, marka, patent ve faydalı model, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler kavramlarını açıklar ve farklarını ayırt eder.
3.2. Fikri mülkiyetin desteklenmesine dair süreçleri açıklar.
4. Ulusal ve uluslararası bilimsel Ar-Ge desteklerinin başlıcasını tasvir edebilecek ve bilimsel Ar-Ge başvurusu uygulayabilecektir.
4.1. ARDEB, BİDEB ve sanayi desteklerini tanır
4.2. Avrupa Birliği desteklerini tanır
4.3. Bilimsel Ar-Ge proje başvurusu uygular
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Kavramlar: Teknoloji, Teknolojik Yenilik, Yenilikçilik, Yenilik Yönetimi, Buluş, Teknoloji-Yenilik ilişkisi, Buluş-Yenilik ilişkisi
2 2. Günümüz İşletmeciliğinde Yenilik Yönetiminin Yeri Ve Önemi: Avrupa Birliği ve Yenilikçilik Gereksinmesi, Lizbon Stratejisi, Oslo Bildirgesi Türkiye’de Yenilikçilik
3 3. Yenilik Türleri, Yenilik Oluşturma Çevresi ve Süreçleri: Ürün ve Hizmet Yeniliği • Süreç Yeniliği • Örgütsel Yenilik • İş Modeli Yeniliği • Strateji Yeniliği; Ekonomik Faktörler • Teknolojik Faktörler • Sosyo-Kültürel Faktörler • Hukuki-Politik Faktörler • Doğal Faktörler; Doğrusal Modeller, 3. Nesil Yenilik Yaratma Süreci, 4. Nesil Yenilik Yaratma Süreci
4 4. Yaratıcı Düşünme Teknikleri: • Beyin Fırtınası • Yanal Düşünme • İkili Çağrıştırma • Morfolojik Analiz • La Salle Matrisleri • Yaratıcı Problem Çözme Teorisi (TRIZ)
5 5. Fikri Mülkiyet Hakkının Korunması Ve Desteklenmesi: • Telif Hakkı, Marka, Patent ve Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler • Fikri Mülkiyetin teşvik edilmesi ve desteklenmesi
6 6. Ulusal Bilimsel Araştırma Destekleri
7 7. Uluslar Arası Bilimsel Araştırma Destekleri
8 8. Girişimcilik Destekleri
9 9. Ulusal Bilimsel Araştırma Destekleri İçin Örnek Başvuru Formu Çalışması
10 10. Grup Çalışması: Örnek Proje Hazırlığı
11 11. Grup Çalışması: Örnek Proje Hazırlığı
12 12. Grup Çalışması: Örnek Proje Hazırlığı
13 13. Grup Çalışması: Örnek Proje Hazırlığı
14 14 Grup Sunumları: Proje Dosyası Kritiği
15 15 Grup Sunumları: Proje Dosyası Kritiği
16 16 Grup Sunumları: Proje Dosyası Kritiği
Kaynaklar
Ders sunum notları (düzenli olarak ders sayfasında paylaşılacaktır)
Ar-Ge Mucizesi, TÜBİTAK Yayınları Yenilikçilik, Harward Business Review, MESS Yayınları Alan Barker - Yenilikçiliğin Simyası, MESS Yayınları Chris Freeman, Luc Soete - Yenilik İktisadı, TÜBİTAK Yayınları Paul Trott - Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall Tom Burns, G.M. Stalker - The Management of Innovation, Tavistock Publications Tom Kelley - Yenilikçilik Sanatı, Eczacıbaşı Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Histoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
0
Hücre ve dokuyu ileri düzeyde (ultrastrakturel) tanımlar.
0
Sistemlerin gelişimi ile ilgili embriyolojik detayları ileri düzeyde bilir.
0
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
0
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
0
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
0
Histoloji alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar
0
Histoloji ve embriyoloji alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 1 15 15
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 30 30
Proje Sunumu / Seminer 1 5 5
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 42 42
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 170
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu