Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEZEPDD3113153Güz Dönemi0+0-120
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüTez
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriğiBu ders; ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Farklı kaynaklardaki güncel çalışmaları inceler.10, 11, 14, 2, 5, 6F, H
Çalışmalar arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri araştırır.10, 11, 14, 2, 5, 6F, H
Literatürdeki boşluğu belirler.10, 11, 14, 2, 5, 6F, H
Araştırma modelleri arasında ayrım yapar.10, 11, 14, 2, 5F, H
Uygun veri toplama araçlarını seçer.10, 11, 14, 2, 5F, H
Uygun veri analizi yöntemlerini uygular.10, 11, 14, 2, 5F, H
Araştırma sonuçlarını ilgili literatürle karşılaştırarak bilimsel bilgi geliştirir.10, 11, 14, 2, 5F, H
Bulguları güncel literatüre göre yorumlar10, 11, 14, 2, 5F, H, I
Nicel ve nitel verileri sınıflandırır.11, 14, 16, 2, 37, 4F, H
Verileri uygun yazılımla analiz eder11, 14, 16, 2, 37F, I
Verileri uygun şekilde yorumlar.11, 13, 16, 3, 5F, H
Literatürdeki benzer ve farklı çalışmalara atıfta bulunur.11, 14, 19, 2, 5F, H
Mevcut bulgulara göre tahminler oluşturur11, 14, 2, 6F, H
Çalışmanın sınırlılıklarını ve gelecek ihtiyaçları tartışır11, 14, 2, 37, 5F, H
Hangi bulguların hangi soruna ne ölçüde fayda sağladığını değerlendirir11, 2, 5, 6F, H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:F: Proje Görevi, H: Performans Görevi, I: Portfolyo Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Hedef popülasyonun, uygun kaynak ve çalışma popülasyonlarının, yeterli maruziyetin, sonuçların ve ortak değişken değerlendirmelerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere bu sorunun yanıtlanmasına yardımcı olacak bir epidemiyolojik araştırma tasarlar
X
2
Epidemiyoloji metodolojisinde kavramsal bir çerçeve geliştirir
X
3
Tasarım ve analiz aşamalarında karıştırıcılar ve bias gibi çalışmanın sonucunu etkileyen faktörleri ele alır
X
4
Bias ve değişkenlik içeren karmaşık mekanizmaların etkilerini yorumlar.
X
5
Uygun olan temel istatistiksel kavramları ve yöntemleri uygular
X
6
İstatistiksel verileri açıklar
X
7
Klinik araştırma yürütmek için bir plan geliştirir
X
8
Randomize tasarımlarda nedensel etkileri tahmin etmeye yönelik yöntemleri ve randomizasyona alternatif tasarımları değerlendirir
X
9
Eşitsizliğin ölçülme yollarının ve bu ölçümlerin verilerin yorumlanmasını nasıl etkilediğinin kritiğini yapar
X
10
Hastalık tarama yöntemlerini yorumlama becerisi geliştirir
X
11
Epidemiyoloji metodolojisine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere araştırma önerilerinin yeterliliğini ve bilimsel değerini eleştirel bir şekilde değerlendirir.
X
12
İnsan hastalıklarının fizyolojisi ve patofizyolojisi hakkındaki bilgilerini epidemiyolojik çalışmalara uygular.
X
13
Belirli sağlık durumlarının nedenlerini araştırır
X
14
Hastalıkların gidişatını tahmin eder
X
15
Araştırma bulgularını daha geniş bakış açısıyla, politika bağlamında yorumlar
X
16
Halk sağlığı ve klinik sorunlara yönelik geçerli ve etkili protokoller tasarlamak için bir temel geliştirir.
X
17
Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların epidemiyolojisi hakkında temel bilgi geliştirir
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati1510150
Ders Saati1510150
Ders Saati1510150
Ders Saati1510150
Rehberli Problem Çözme1510150
Rehberli Problem Çözme1510150
Rehberli Problem Çözme1510150
Rehberli Problem Çözme1510150
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi1010100
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi1010100
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi1010100
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer1010100
Proje Sunumu / Seminer1010100
Proje Sunumu / Seminer1010100
Proje Sunumu / Seminer1010100
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı6010600
Ara Sınav ve Hazırlığı6010600
Ara Sınav ve Hazırlığı6010600
Ara Sınav ve Hazırlığı6010600
Genel Sınav ve Hazırlığı6010600
Genel Sınav ve Hazırlığı6010600
Genel Sınav ve Hazırlığı6010600
Genel Sınav ve Hazırlığı6010600
Performans Görevi, Bakım Planı1010100
Performans Görevi, Bakım Planı1010100
Performans Görevi, Bakım Planı1010100
Performans Görevi, Bakım Planı1010100
Toplam İş Yükü (Saat)7100
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(7100/30)120
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEZEPDD3113153Güz Dönemi0+0-120
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüTez
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriğiBu ders; ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Farklı kaynaklardaki güncel çalışmaları inceler.10, 11, 14, 2, 5, 6F, H
Çalışmalar arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri araştırır.10, 11, 14, 2, 5, 6F, H
Literatürdeki boşluğu belirler.10, 11, 14, 2, 5, 6F, H
Araştırma modelleri arasında ayrım yapar.10, 11, 14, 2, 5F, H
Uygun veri toplama araçlarını seçer.10, 11, 14, 2, 5F, H
Uygun veri analizi yöntemlerini uygular.10, 11, 14, 2, 5F, H
Araştırma sonuçlarını ilgili literatürle karşılaştırarak bilimsel bilgi geliştirir.10, 11, 14, 2, 5F, H
Bulguları güncel literatüre göre yorumlar10, 11, 14, 2, 5F, H, I
Nicel ve nitel verileri sınıflandırır.11, 14, 16, 2, 37, 4F, H
Verileri uygun yazılımla analiz eder11, 14, 16, 2, 37F, I
Verileri uygun şekilde yorumlar.11, 13, 16, 3, 5F, H
Literatürdeki benzer ve farklı çalışmalara atıfta bulunur.11, 14, 19, 2, 5F, H
Mevcut bulgulara göre tahminler oluşturur11, 14, 2, 6F, H
Çalışmanın sınırlılıklarını ve gelecek ihtiyaçları tartışır11, 14, 2, 37, 5F, H
Hangi bulguların hangi soruna ne ölçüde fayda sağladığını değerlendirir11, 2, 5, 6F, H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:F: Proje Görevi, H: Performans Görevi, I: Portfolyo Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Hedef popülasyonun, uygun kaynak ve çalışma popülasyonlarının, yeterli maruziyetin, sonuçların ve ortak değişken değerlendirmelerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere bu sorunun yanıtlanmasına yardımcı olacak bir epidemiyolojik araştırma tasarlar
X
2
Epidemiyoloji metodolojisinde kavramsal bir çerçeve geliştirir
X
3
Tasarım ve analiz aşamalarında karıştırıcılar ve bias gibi çalışmanın sonucunu etkileyen faktörleri ele alır
X
4
Bias ve değişkenlik içeren karmaşık mekanizmaların etkilerini yorumlar.
X
5
Uygun olan temel istatistiksel kavramları ve yöntemleri uygular
X
6
İstatistiksel verileri açıklar
X
7
Klinik araştırma yürütmek için bir plan geliştirir
X
8
Randomize tasarımlarda nedensel etkileri tahmin etmeye yönelik yöntemleri ve randomizasyona alternatif tasarımları değerlendirir
X
9
Eşitsizliğin ölçülme yollarının ve bu ölçümlerin verilerin yorumlanmasını nasıl etkilediğinin kritiğini yapar
X
10
Hastalık tarama yöntemlerini yorumlama becerisi geliştirir
X
11
Epidemiyoloji metodolojisine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere araştırma önerilerinin yeterliliğini ve bilimsel değerini eleştirel bir şekilde değerlendirir.
X
12
İnsan hastalıklarının fizyolojisi ve patofizyolojisi hakkındaki bilgilerini epidemiyolojik çalışmalara uygular.
X
13
Belirli sağlık durumlarının nedenlerini araştırır
X
14
Hastalıkların gidişatını tahmin eder
X
15
Araştırma bulgularını daha geniş bakış açısıyla, politika bağlamında yorumlar
X
16
Halk sağlığı ve klinik sorunlara yönelik geçerli ve etkili protokoller tasarlamak için bir temel geliştirir.
X
17
Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların epidemiyolojisi hakkında temel bilgi geliştirir
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 03/02/2023 - 10:12Son Güncelleme Tarihi: 03/02/2023 - 10:43