Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SEMİNEREPDD2113149Güz Dönemi0+0-5
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriğiBu ders; Ölçek geliştirme ve uyarlama süreçleri,Retrospektif kohort araştırması tasarımı,Bir prospektif kohort araştırması,İç-içe geçmiş vaka-kontrol araştırması tasarımı,Modern yöntemlerin yansıması: seçim yanlılığı - son gelişmelerin gözden geçirilmesi,Vaka-kohort araştırması tasarımı,Etki modifikasyonu, etkileşim ve aracılık: klinik araştırmacılar için teorik içgörülere genel bakış,Çapraz kontrollü deneysel araştırma tasarımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Belirli bir konuyla ilgili literatürü araştırır10, 11, 14, 16, 36H, J, K
Belirli bir konunun nedenlerini ve sonuçlarını araştırır10, 14, 16, 19, 36, 9F, H, K, L
Konuyu tanımlar10, 11, 14, 36E, H, J, K
İçeriği belirler10, 11, 14, 36F, H, K, L
Araştırma sürecini planlar10, 13, 14, 16, 19, 36, 9F, H, J, K
Konunun nedenlerini ve sonuçlarını yorumlar10, 13, 14, 16, 36, 9F, H, J
Konunun nedenlerini ve sonuçlarını ilişkilendirir10, 14, 16, 9E, H, J, K
Tartışmak için sonuçları kategorilere ayırır10, 13, 16, 19, 9E, H, J, K
Araştırmayı tez formatında sunar10, 13, 16, 9E, H, J, K
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 36: Akranla Öğretim Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi, J: Akran değerlendirmesi, K: Öz değerlendirme, L: Grup değerlendirme

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ölçek geliştirme ve uyarlama süreçleri
2Retrospektif kohort araştırması tasarımı
3Bir prospektif kohort araştırması
4İç-içe geçmiş vaka-kontrol araştırması tasarımı
5Modern yöntemlerin yansıması: seçim yanlılığı - son gelişmelerin gözden geçirilmesi
6Vaka-kohort araştırması tasarımı
7Etki modifikasyonu, etkileşim ve aracılık: klinik araştırmacılar için teorik içgörülere genel bakış
8Çapraz kontrollü deneysel araştırma tasarımı
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Hedef popülasyonun, uygun kaynak ve çalışma popülasyonlarının, yeterli maruziyetin, sonuçların ve ortak değişken değerlendirmelerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere bu sorunun yanıtlanmasına yardımcı olacak bir epidemiyolojik araştırma tasarlar
2
Epidemiyoloji metodolojisinde kavramsal bir çerçeve geliştirir
X
3
Tasarım ve analiz aşamalarında karıştırıcılar ve bias gibi çalışmanın sonucunu etkileyen faktörleri ele alır
4
Bias ve değişkenlik içeren karmaşık mekanizmaların etkilerini yorumlar.
X
5
Uygun olan temel istatistiksel kavramları ve yöntemleri uygular
6
İstatistiksel verileri açıklar
X
7
Klinik araştırma yürütmek için bir plan geliştirir
8
Randomize tasarımlarda nedensel etkileri tahmin etmeye yönelik yöntemleri ve randomizasyona alternatif tasarımları değerlendirir
9
Eşitsizliğin ölçülme yollarının ve bu ölçümlerin verilerin yorumlanmasını nasıl etkilediğinin kritiğini yapar
X
10
Hastalık tarama yöntemlerini yorumlama becerisi geliştirir
11
Epidemiyoloji metodolojisine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere araştırma önerilerinin yeterliliğini ve bilimsel değerini eleştirel bir şekilde değerlendirir.
X
12
İnsan hastalıklarının fizyolojisi ve patofizyolojisi hakkındaki bilgilerini epidemiyolojik çalışmalara uygular.
13
Belirli sağlık durumlarının nedenlerini araştırır
14
Hastalıkların gidişatını tahmin eder
15
Araştırma bulgularını daha geniş bakış açısıyla, politika bağlamında yorumlar
X
16
Halk sağlığı ve klinik sorunlara yönelik geçerli ve etkili protokoller tasarlamak için bir temel geliştirir.
X
17
Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların epidemiyolojisi hakkında temel bilgi geliştirir
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14114
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer15115
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı10880
Genel Sınav ve Hazırlığı5840
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)149
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(149/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SEMİNEREPDD2113149Güz Dönemi0+0-5
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriğiBu ders; Ölçek geliştirme ve uyarlama süreçleri,Retrospektif kohort araştırması tasarımı,Bir prospektif kohort araştırması,İç-içe geçmiş vaka-kontrol araştırması tasarımı,Modern yöntemlerin yansıması: seçim yanlılığı - son gelişmelerin gözden geçirilmesi,Vaka-kohort araştırması tasarımı,Etki modifikasyonu, etkileşim ve aracılık: klinik araştırmacılar için teorik içgörülere genel bakış,Çapraz kontrollü deneysel araştırma tasarımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Belirli bir konuyla ilgili literatürü araştırır10, 11, 14, 16, 36H, J, K
Belirli bir konunun nedenlerini ve sonuçlarını araştırır10, 14, 16, 19, 36, 9F, H, K, L
Konuyu tanımlar10, 11, 14, 36E, H, J, K
İçeriği belirler10, 11, 14, 36F, H, K, L
Araştırma sürecini planlar10, 13, 14, 16, 19, 36, 9F, H, J, K
Konunun nedenlerini ve sonuçlarını yorumlar10, 13, 14, 16, 36, 9F, H, J
Konunun nedenlerini ve sonuçlarını ilişkilendirir10, 14, 16, 9E, H, J, K
Tartışmak için sonuçları kategorilere ayırır10, 13, 16, 19, 9E, H, J, K
Araştırmayı tez formatında sunar10, 13, 16, 9E, H, J, K
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 36: Akranla Öğretim Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi, J: Akran değerlendirmesi, K: Öz değerlendirme, L: Grup değerlendirme

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ölçek geliştirme ve uyarlama süreçleri
2Retrospektif kohort araştırması tasarımı
3Bir prospektif kohort araştırması
4İç-içe geçmiş vaka-kontrol araştırması tasarımı
5Modern yöntemlerin yansıması: seçim yanlılığı - son gelişmelerin gözden geçirilmesi
6Vaka-kohort araştırması tasarımı
7Etki modifikasyonu, etkileşim ve aracılık: klinik araştırmacılar için teorik içgörülere genel bakış
8Çapraz kontrollü deneysel araştırma tasarımı
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Hedef popülasyonun, uygun kaynak ve çalışma popülasyonlarının, yeterli maruziyetin, sonuçların ve ortak değişken değerlendirmelerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere bu sorunun yanıtlanmasına yardımcı olacak bir epidemiyolojik araştırma tasarlar
2
Epidemiyoloji metodolojisinde kavramsal bir çerçeve geliştirir
X
3
Tasarım ve analiz aşamalarında karıştırıcılar ve bias gibi çalışmanın sonucunu etkileyen faktörleri ele alır
4
Bias ve değişkenlik içeren karmaşık mekanizmaların etkilerini yorumlar.
X
5
Uygun olan temel istatistiksel kavramları ve yöntemleri uygular
6
İstatistiksel verileri açıklar
X
7
Klinik araştırma yürütmek için bir plan geliştirir
8
Randomize tasarımlarda nedensel etkileri tahmin etmeye yönelik yöntemleri ve randomizasyona alternatif tasarımları değerlendirir
9
Eşitsizliğin ölçülme yollarının ve bu ölçümlerin verilerin yorumlanmasını nasıl etkilediğinin kritiğini yapar
X
10
Hastalık tarama yöntemlerini yorumlama becerisi geliştirir
11
Epidemiyoloji metodolojisine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere araştırma önerilerinin yeterliliğini ve bilimsel değerini eleştirel bir şekilde değerlendirir.
X
12
İnsan hastalıklarının fizyolojisi ve patofizyolojisi hakkındaki bilgilerini epidemiyolojik çalışmalara uygular.
13
Belirli sağlık durumlarının nedenlerini araştırır
14
Hastalıkların gidişatını tahmin eder
15
Araştırma bulgularını daha geniş bakış açısıyla, politika bağlamında yorumlar
X
16
Halk sağlığı ve klinik sorunlara yönelik geçerli ve etkili protokoller tasarlamak için bir temel geliştirir.
X
17
Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların epidemiyolojisi hakkında temel bilgi geliştirir
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 03/02/2023 - 10:12Son Güncelleme Tarihi: 03/02/2023 - 10:43