Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZLEREPDD2113147Güz Dönemi3+037
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet KOÇAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin çeşitli çok değişkenli istatistiksel analiz tekniklerini gerçekleştirmesini, değerlendirmesini ve raporlamasını sağlayacak teorik altyapıyı ve pratik becerileri edinmesini amaçlar
Dersin İçeriğiBu ders; Güven aralığı ve hipotez testleri kavramları,İki değişken arasındaki ilişkinin test edilmesi,Tek-yönlü ve iki-yönlü varyans analizi,Tek değişkenli ve çok değişkenli lineer modeller,Tek değişkenli ve çok değişkenli lojistik regresyon; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Çok değişkenli verileri yorumlar10, 11, 19, 2, 9E, F
Çok değişkenli tekniklere karşılık gelen tek değişkenli teknikler arasındaki bağlantıyı kurar10, 11, 12, 14, 19, 9D, E, F, J
Çok değişkenli hipotez testlerini kurar10, 11, 2, 9E, F, J
Çok değişkenli teknikleri uygun şekilde kullanır10, 11, 19, 9E, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, J: Akran değerlendirmesi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Güven aralığı ve hipotez testleri kavramları
2İki değişken arasındaki ilişkinin test edilmesi
3Tek-yönlü ve iki-yönlü varyans analizi
4Tek değişkenli ve çok değişkenli lineer modeller
5Tek değişkenli ve çok değişkenli lojistik regresyon
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Hedef popülasyonun, uygun kaynak ve çalışma popülasyonlarının, yeterli maruziyetin, sonuçların ve ortak değişken değerlendirmelerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere bu sorunun yanıtlanmasına yardımcı olacak bir epidemiyolojik araştırma tasarlar
2
Epidemiyoloji metodolojisinde kavramsal bir çerçeve geliştirir
3
Tasarım ve analiz aşamalarında karıştırıcılar ve bias gibi çalışmanın sonucunu etkileyen faktörleri ele alır
X
4
Bias ve değişkenlik içeren karmaşık mekanizmaların etkilerini yorumlar.
X
5
Uygun olan temel istatistiksel kavramları ve yöntemleri uygular
X
6
İstatistiksel verileri açıklar
X
7
Klinik araştırma yürütmek için bir plan geliştirir
X
8
Randomize tasarımlarda nedensel etkileri tahmin etmeye yönelik yöntemleri ve randomizasyona alternatif tasarımları değerlendirir
X
9
Eşitsizliğin ölçülme yollarının ve bu ölçümlerin verilerin yorumlanmasını nasıl etkilediğinin kritiğini yapar
X
10
Hastalık tarama yöntemlerini yorumlama becerisi geliştirir
11
Epidemiyoloji metodolojisine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere araştırma önerilerinin yeterliliğini ve bilimsel değerini eleştirel bir şekilde değerlendirir.
X
12
İnsan hastalıklarının fizyolojisi ve patofizyolojisi hakkındaki bilgilerini epidemiyolojik çalışmalara uygular.
13
Belirli sağlık durumlarının nedenlerini araştırır
X
14
Hastalıkların gidişatını tahmin eder
15
Araştırma bulgularını daha geniş bakış açısıyla, politika bağlamında yorumlar
16
Halk sağlığı ve klinik sorunlara yönelik geçerli ve etkili protokoller tasarlamak için bir temel geliştirir.
17
Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların epidemiyolojisi hakkında temel bilgi geliştirir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi5315
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer5315
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı5840
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı51050
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)204
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(204/30)7
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZLEREPDD2113147Güz Dönemi3+037
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet KOÇAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin çeşitli çok değişkenli istatistiksel analiz tekniklerini gerçekleştirmesini, değerlendirmesini ve raporlamasını sağlayacak teorik altyapıyı ve pratik becerileri edinmesini amaçlar
Dersin İçeriğiBu ders; Güven aralığı ve hipotez testleri kavramları,İki değişken arasındaki ilişkinin test edilmesi,Tek-yönlü ve iki-yönlü varyans analizi,Tek değişkenli ve çok değişkenli lineer modeller,Tek değişkenli ve çok değişkenli lojistik regresyon; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Çok değişkenli verileri yorumlar10, 11, 19, 2, 9E, F
Çok değişkenli tekniklere karşılık gelen tek değişkenli teknikler arasındaki bağlantıyı kurar10, 11, 12, 14, 19, 9D, E, F, J
Çok değişkenli hipotez testlerini kurar10, 11, 2, 9E, F, J
Çok değişkenli teknikleri uygun şekilde kullanır10, 11, 19, 9E, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, J: Akran değerlendirmesi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Güven aralığı ve hipotez testleri kavramları
2İki değişken arasındaki ilişkinin test edilmesi
3Tek-yönlü ve iki-yönlü varyans analizi
4Tek değişkenli ve çok değişkenli lineer modeller
5Tek değişkenli ve çok değişkenli lojistik regresyon
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Hedef popülasyonun, uygun kaynak ve çalışma popülasyonlarının, yeterli maruziyetin, sonuçların ve ortak değişken değerlendirmelerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere bu sorunun yanıtlanmasına yardımcı olacak bir epidemiyolojik araştırma tasarlar
2
Epidemiyoloji metodolojisinde kavramsal bir çerçeve geliştirir
3
Tasarım ve analiz aşamalarında karıştırıcılar ve bias gibi çalışmanın sonucunu etkileyen faktörleri ele alır
X
4
Bias ve değişkenlik içeren karmaşık mekanizmaların etkilerini yorumlar.
X
5
Uygun olan temel istatistiksel kavramları ve yöntemleri uygular
X
6
İstatistiksel verileri açıklar
X
7
Klinik araştırma yürütmek için bir plan geliştirir
X
8
Randomize tasarımlarda nedensel etkileri tahmin etmeye yönelik yöntemleri ve randomizasyona alternatif tasarımları değerlendirir
X
9
Eşitsizliğin ölçülme yollarının ve bu ölçümlerin verilerin yorumlanmasını nasıl etkilediğinin kritiğini yapar
X
10
Hastalık tarama yöntemlerini yorumlama becerisi geliştirir
11
Epidemiyoloji metodolojisine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere araştırma önerilerinin yeterliliğini ve bilimsel değerini eleştirel bir şekilde değerlendirir.
X
12
İnsan hastalıklarının fizyolojisi ve patofizyolojisi hakkındaki bilgilerini epidemiyolojik çalışmalara uygular.
13
Belirli sağlık durumlarının nedenlerini araştırır
X
14
Hastalıkların gidişatını tahmin eder
15
Araştırma bulgularını daha geniş bakış açısıyla, politika bağlamında yorumlar
16
Halk sağlığı ve klinik sorunlara yönelik geçerli ve etkili protokoller tasarlamak için bir temel geliştirir.
17
Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların epidemiyolojisi hakkında temel bilgi geliştirir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 03/02/2023 - 10:12Son Güncelleme Tarihi: 03/02/2023 - 10:43