Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YÖNETİMDE EPİDEMİYOLOJİEPDD1213142Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Haydar SUR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıNüfusa yönelik sağlık hizmetlerinin tasarlanması ve yönetilmesi, kaynakların etkili yönetilmesi için epidemiyolojik kavram ve araçları kullanmayı amaçlar.
Dersin İçeriğiBu ders; Karar verme, karar analizi,Karar verme hataları,Bias, karıştırıcılık, interaksiyon,Yönetimin tarihçesi,Kanıta Dayalı Yönetim,Sağlık taramaları,Bayes Teoremi,Kalite yönetiminde istatistiksel yöntemler,Kantitatif yönetim teknikleri,Yataklı sağlık kuruluşlarında kantitatif yönetim,Operasyonel araştırma ve uygulama planları,Hastalık yükü araştırmaları, yaşam beklentisi ve kalitesinin ölçülmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kanıta Dayalı Yönetim kavramını açıklar10, 13, 14, 9D, E
Sağlık hizmetlerinin günümüzdeki yapısı ile geleceğini değerlendirir10, 13, 14, 9D, E, H
Epidemiyolojik ölçütleri yönetim bakış açısıyla analiz eder10, 13, 14, 19, 9D, E, H
Nüfusun zaman içindeki değişiminden hareketle gelecekteki sağlık sorunlarını öngörür10, 13, 14, 19, 9E, H
Kaliteyi ölçmek ve izlemek için yaygın kullanılan göstergeleri hesaplar10, 13, 14, 19, 9D, E, J
Kaliteyi ölçmek ve izlemek için yaygın kullanılan göstergeleri analiz eder10, 13, 14, 19, 9D, E, J
Yaşam beklentisi, hastalık yükü, yaşam kalitesi kavramlarını analiz eder10, 13, 14, 19, 9D, E, J
Sağlıkta insan gücü planlamasında kullanılan yöntemleri sayar10, 13, 14, 19, 9D, E, J
Risk yönetimi aşamalarını planlar10, 13, 14, 19, 9D, E
Sağlık ekonomisinde kullanılan analiz yöntemlerini açıklar10, 13, 14, 19, 9D, E, J
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, E: Ödev, H: Performans Görevi, J: Akran değerlendirmesi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Karar verme, karar analizi
2Karar verme hataları
3Bias, karıştırıcılık, interaksiyon
4Yönetimin tarihçesi
5Kanıta Dayalı Yönetim
6Sağlık taramaları
7Bayes Teoremi
8Kalite yönetiminde istatistiksel yöntemler
9Kantitatif yönetim teknikleri
10Yataklı sağlık kuruluşlarında kantitatif yönetim
11Operasyonel araştırma ve uygulama planları
12Hastalık yükü araştırmaları, yaşam beklentisi ve kalitesinin ölçülmesi
Kaynak
Hayran O, Sur H. Yönetsel Epidemiyoloji. 2021, Pisa Yayıncılık Hayran O. KAnıta Dayalı İnsan Odaklı Sağlık Yönetimi. 2016, Yüce Yayım

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Hedef popülasyonun, uygun kaynak ve çalışma popülasyonlarının, yeterli maruziyetin, sonuçların ve ortak değişken değerlendirmelerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere bu sorunun yanıtlanmasına yardımcı olacak bir epidemiyolojik araştırma tasarlar
X
2
Epidemiyoloji metodolojisinde kavramsal bir çerçeve geliştirir
3
Tasarım ve analiz aşamalarında karıştırıcılar ve bias gibi çalışmanın sonucunu etkileyen faktörleri ele alır
X
4
Bias ve değişkenlik içeren karmaşık mekanizmaların etkilerini yorumlar.
X
5
Uygun olan temel istatistiksel kavramları ve yöntemleri uygular
X
6
İstatistiksel verileri açıklar
X
7
Klinik araştırma yürütmek için bir plan geliştirir
8
Randomize tasarımlarda nedensel etkileri tahmin etmeye yönelik yöntemleri ve randomizasyona alternatif tasarımları değerlendirir
9
Eşitsizliğin ölçülme yollarının ve bu ölçümlerin verilerin yorumlanmasını nasıl etkilediğinin kritiğini yapar
X
10
Hastalık tarama yöntemlerini yorumlama becerisi geliştirir
X
11
Epidemiyoloji metodolojisine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere araştırma önerilerinin yeterliliğini ve bilimsel değerini eleştirel bir şekilde değerlendirir.
12
İnsan hastalıklarının fizyolojisi ve patofizyolojisi hakkındaki bilgilerini epidemiyolojik çalışmalara uygular.
13
Belirli sağlık durumlarının nedenlerini araştırır
X
14
Hastalıkların gidişatını tahmin eder
X
15
Araştırma bulgularını daha geniş bakış açısıyla, politika bağlamında yorumlar
X
16
Halk sağlığı ve klinik sorunlara yönelik geçerli ve etkili protokoller tasarlamak için bir temel geliştirir.
X
17
Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların epidemiyolojisi hakkında temel bilgi geliştirir
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi5315
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer5315
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı51050
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı51050
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)172
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(172/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YÖNETİMDE EPİDEMİYOLOJİEPDD1213142Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Haydar SUR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıNüfusa yönelik sağlık hizmetlerinin tasarlanması ve yönetilmesi, kaynakların etkili yönetilmesi için epidemiyolojik kavram ve araçları kullanmayı amaçlar.
Dersin İçeriğiBu ders; Karar verme, karar analizi,Karar verme hataları,Bias, karıştırıcılık, interaksiyon,Yönetimin tarihçesi,Kanıta Dayalı Yönetim,Sağlık taramaları,Bayes Teoremi,Kalite yönetiminde istatistiksel yöntemler,Kantitatif yönetim teknikleri,Yataklı sağlık kuruluşlarında kantitatif yönetim,Operasyonel araştırma ve uygulama planları,Hastalık yükü araştırmaları, yaşam beklentisi ve kalitesinin ölçülmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kanıta Dayalı Yönetim kavramını açıklar10, 13, 14, 9D, E
Sağlık hizmetlerinin günümüzdeki yapısı ile geleceğini değerlendirir10, 13, 14, 9D, E, H
Epidemiyolojik ölçütleri yönetim bakış açısıyla analiz eder10, 13, 14, 19, 9D, E, H
Nüfusun zaman içindeki değişiminden hareketle gelecekteki sağlık sorunlarını öngörür10, 13, 14, 19, 9E, H
Kaliteyi ölçmek ve izlemek için yaygın kullanılan göstergeleri hesaplar10, 13, 14, 19, 9D, E, J
Kaliteyi ölçmek ve izlemek için yaygın kullanılan göstergeleri analiz eder10, 13, 14, 19, 9D, E, J
Yaşam beklentisi, hastalık yükü, yaşam kalitesi kavramlarını analiz eder10, 13, 14, 19, 9D, E, J
Sağlıkta insan gücü planlamasında kullanılan yöntemleri sayar10, 13, 14, 19, 9D, E, J
Risk yönetimi aşamalarını planlar10, 13, 14, 19, 9D, E
Sağlık ekonomisinde kullanılan analiz yöntemlerini açıklar10, 13, 14, 19, 9D, E, J
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, E: Ödev, H: Performans Görevi, J: Akran değerlendirmesi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Karar verme, karar analizi
2Karar verme hataları
3Bias, karıştırıcılık, interaksiyon
4Yönetimin tarihçesi
5Kanıta Dayalı Yönetim
6Sağlık taramaları
7Bayes Teoremi
8Kalite yönetiminde istatistiksel yöntemler
9Kantitatif yönetim teknikleri
10Yataklı sağlık kuruluşlarında kantitatif yönetim
11Operasyonel araştırma ve uygulama planları
12Hastalık yükü araştırmaları, yaşam beklentisi ve kalitesinin ölçülmesi
Kaynak
Hayran O, Sur H. Yönetsel Epidemiyoloji. 2021, Pisa Yayıncılık Hayran O. KAnıta Dayalı İnsan Odaklı Sağlık Yönetimi. 2016, Yüce Yayım

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Hedef popülasyonun, uygun kaynak ve çalışma popülasyonlarının, yeterli maruziyetin, sonuçların ve ortak değişken değerlendirmelerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere bu sorunun yanıtlanmasına yardımcı olacak bir epidemiyolojik araştırma tasarlar
X
2
Epidemiyoloji metodolojisinde kavramsal bir çerçeve geliştirir
3
Tasarım ve analiz aşamalarında karıştırıcılar ve bias gibi çalışmanın sonucunu etkileyen faktörleri ele alır
X
4
Bias ve değişkenlik içeren karmaşık mekanizmaların etkilerini yorumlar.
X
5
Uygun olan temel istatistiksel kavramları ve yöntemleri uygular
X
6
İstatistiksel verileri açıklar
X
7
Klinik araştırma yürütmek için bir plan geliştirir
8
Randomize tasarımlarda nedensel etkileri tahmin etmeye yönelik yöntemleri ve randomizasyona alternatif tasarımları değerlendirir
9
Eşitsizliğin ölçülme yollarının ve bu ölçümlerin verilerin yorumlanmasını nasıl etkilediğinin kritiğini yapar
X
10
Hastalık tarama yöntemlerini yorumlama becerisi geliştirir
X
11
Epidemiyoloji metodolojisine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere araştırma önerilerinin yeterliliğini ve bilimsel değerini eleştirel bir şekilde değerlendirir.
12
İnsan hastalıklarının fizyolojisi ve patofizyolojisi hakkındaki bilgilerini epidemiyolojik çalışmalara uygular.
13
Belirli sağlık durumlarının nedenlerini araştırır
X
14
Hastalıkların gidişatını tahmin eder
X
15
Araştırma bulgularını daha geniş bakış açısıyla, politika bağlamında yorumlar
X
16
Halk sağlığı ve klinik sorunlara yönelik geçerli ve etkili protokoller tasarlamak için bir temel geliştirir.
X
17
Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların epidemiyolojisi hakkında temel bilgi geliştirir
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 03/02/2023 - 10:12Son Güncelleme Tarihi: 03/02/2023 - 10:43