Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLERİ EPİDEMİYOLOJİK YÖNTEMLEREPDD1213139Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıEpidemiyolojinin güncel ve önemli konuları hakkında ayrıntılı bilgi vermek.
Dersin İçeriğiBu ders; Epidemiyolojik araştırmalarda veri kaybı sorunu, eksik veriyi tamamlama yöntemleri,Epidemiyolojik araştırmalarda ölçüm hataları, enformasyon yanlılıkları,Epidemiyolojik araştırmalarda seçim yanlılıkları,Karıştırıcılık, nedensellik ağları, DAG’ler,Grup-içi, gruplar-arası değişkenlik ve çok düzeyli modelleme,Epidemiyolojik ve istatistiksel hesaplamalarda “0” sorunu,Internet tabanlı epidemiyolojik araştırmalar,Meta-analizler,İçiçe geçmiş vaka-kontrol araştırmaları,Vaka-kohort araştırmaları,Vaka-çapraz araştırmaları,Yarı-deneysel araştırmalar,Karar verme, karar analizi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Yeni gelişen epidemiyolojik yöntemleri amacına uygun kullanır 10, 13, 14, 9E, L
Epidemiyolojik araştırmalarda hata ve bias kaynaklarını açıklar10, 13, 14, 9E, L
Epidemiyolojik araştırmalardaki hata ve biasları önler10, 13, 14, 9E, L
Eksik ve kayıp verileri tamamlama yöntemlerini sayar 10, 13, 14, 9E, L
Bireysel ve toplumsal eşleştirmeleri örneklendirir10, 13, 14, 9E, L
Bireysel ve toplumsal düzeydeki rastgeleleştirme yöntemlerinin her birini örnekledirir10, 13, 14, 9E, L
İnfodemiyolojiyi, internet-tabanlı kesitsel, kohort, vaka-kontrol ve deneysel araştırma tasarımlarını örneklendirir 10, 13, 14, 9E, L
Ölçüm, ölçüm hataları ve nedenlerini, güvenilirlik ve geçerliilik analiz yöntemlerini, sınıflandırmanın özelliklerini ve hatalarını örneklendirir 10, 13, 14, 9E, L
Klinik açıdan önemli olan en küçük farklılıkları ve bu farklılıkları saptamak için kullanılan yöntemleri örneklendirir10, 13, 14, 9D, L
ROC eğrisini ve AUC kavramını yorumlar10, 13, 14, 9E, L
Araştırma verilerini kullanarak ROC eğrisi çizer10, 13, 14, 9E, J
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, E: Ödev, J: Akran değerlendirmesi, L: Grup değerlendirme

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Epidemiyolojik araştırmalarda veri kaybı sorunu, eksik veriyi tamamlama yöntemleri
2Epidemiyolojik araştırmalarda ölçüm hataları, enformasyon yanlılıkları
3Epidemiyolojik araştırmalarda seçim yanlılıkları
4Karıştırıcılık, nedensellik ağları, DAG’ler
5Grup-içi, gruplar-arası değişkenlik ve çok düzeyli modelleme
6Epidemiyolojik ve istatistiksel hesaplamalarda “0” sorunu
7Internet tabanlı epidemiyolojik araştırmalar
8Meta-analizler
9İçiçe geçmiş vaka-kontrol araştırmaları
10Vaka-kohort araştırmaları
11Vaka-çapraz araştırmaları
12Yarı-deneysel araştırmalar
13Karar verme, karar analizi
Kaynak
Kaynaklar: 1-Merrill RM. Introduction to Epidemiology. Eighth edition, Johns and Bartlett Learning, 2021. 2-Ahrens W, Pigeot I (eds.). Handbook of Epidemiology. Second Edition. Springer Reference, 2014. 3-Porta M (ed.). A Dictionary of Epidemiology. Sixth edition, Edited for the International Epidemiological Association. Oxford University Press, 2014. 4-Rothman KJ, Greenland S, Lash TL. Modern Epidemiology. 3rd ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2008. 5-Parfrey PS, Barrett BJ (eds.). Clinical Epidemiology Practice and Methods. Third Edition, Humana Press, 2021. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1138-8 6- Tu, YK, Greenwood DC. Modern Methods for Epidemiology. Springer, 2012. 7-Vogt WP, Johnson RB. Dictionary of Statistics & Methodology: A nontechnical guide for the social sciences. Thousand Oaks, CA: Sage, 2011. 8-Pearl J. Causality: Models, Reasoning, and Inference. Second edition, Cambridge University Press, New York, NY, 2009. 9-Hayran O, Özbek H (eds.). Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler. 3. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2021. 10-Kim D. New Horizons in Modeling and Simulation for Social Epidemiology and Public Health. John Wiley and Sons Inc., NJ, 2021. 11-Fow MP, Edwards JK, Platt R, Balzer RB. The Critical Importance of Asking Good Questions: The Role of Epidemiology Doctoral Training Programs. Am J Epidemiol. 2020;189(4):261–264. 12-Stewart A. Basic Statistics and Epidemiology A Practical Guide. Fifth Edition. CRC Press, 2022. 13-WayWay M. Hlaing, Competencies acquired in epidemiology doctoral programs. Annals of Epidemiology, 2019; 36:1-4. 14- Knapp RG, Miller III MC. Clinical Epidemiology and Biostatistics. Williams and Wilkins, Baltimore, 1992.
Ders notları, sunumlar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Hedef popülasyonun, uygun kaynak ve çalışma popülasyonlarının, yeterli maruziyetin, sonuçların ve ortak değişken değerlendirmelerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere bu sorunun yanıtlanmasına yardımcı olacak bir epidemiyolojik araştırma tasarlar
X
2
Epidemiyoloji metodolojisinde kavramsal bir çerçeve geliştirir
X
3
Tasarım ve analiz aşamalarında karıştırıcılar ve bias gibi çalışmanın sonucunu etkileyen faktörleri ele alır
X
4
Bias ve değişkenlik içeren karmaşık mekanizmaların etkilerini yorumlar.
X
5
Uygun olan temel istatistiksel kavramları ve yöntemleri uygular
X
6
İstatistiksel verileri açıklar
X
7
Klinik araştırma yürütmek için bir plan geliştirir
X
8
Randomize tasarımlarda nedensel etkileri tahmin etmeye yönelik yöntemleri ve randomizasyona alternatif tasarımları değerlendirir
X
9
Eşitsizliğin ölçülme yollarının ve bu ölçümlerin verilerin yorumlanmasını nasıl etkilediğinin kritiğini yapar
X
10
Hastalık tarama yöntemlerini yorumlama becerisi geliştirir
X
11
Epidemiyoloji metodolojisine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere araştırma önerilerinin yeterliliğini ve bilimsel değerini eleştirel bir şekilde değerlendirir.
X
12
İnsan hastalıklarının fizyolojisi ve patofizyolojisi hakkındaki bilgilerini epidemiyolojik çalışmalara uygular.
X
13
Belirli sağlık durumlarının nedenlerini araştırır
X
14
Hastalıkların gidişatını tahmin eder
X
15
Araştırma bulgularını daha geniş bakış açısıyla, politika bağlamında yorumlar
16
Halk sağlığı ve klinik sorunlara yönelik geçerli ve etkili protokoller tasarlamak için bir temel geliştirir.
17
Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların epidemiyolojisi hakkında temel bilgi geliştirir
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati13339
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme13452
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi6424
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer7642
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı11212
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)179
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(179/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLERİ EPİDEMİYOLOJİK YÖNTEMLEREPDD1213139Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıEpidemiyolojinin güncel ve önemli konuları hakkında ayrıntılı bilgi vermek.
Dersin İçeriğiBu ders; Epidemiyolojik araştırmalarda veri kaybı sorunu, eksik veriyi tamamlama yöntemleri,Epidemiyolojik araştırmalarda ölçüm hataları, enformasyon yanlılıkları,Epidemiyolojik araştırmalarda seçim yanlılıkları,Karıştırıcılık, nedensellik ağları, DAG’ler,Grup-içi, gruplar-arası değişkenlik ve çok düzeyli modelleme,Epidemiyolojik ve istatistiksel hesaplamalarda “0” sorunu,Internet tabanlı epidemiyolojik araştırmalar,Meta-analizler,İçiçe geçmiş vaka-kontrol araştırmaları,Vaka-kohort araştırmaları,Vaka-çapraz araştırmaları,Yarı-deneysel araştırmalar,Karar verme, karar analizi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Yeni gelişen epidemiyolojik yöntemleri amacına uygun kullanır 10, 13, 14, 9E, L
Epidemiyolojik araştırmalarda hata ve bias kaynaklarını açıklar10, 13, 14, 9E, L
Epidemiyolojik araştırmalardaki hata ve biasları önler10, 13, 14, 9E, L
Eksik ve kayıp verileri tamamlama yöntemlerini sayar 10, 13, 14, 9E, L
Bireysel ve toplumsal eşleştirmeleri örneklendirir10, 13, 14, 9E, L
Bireysel ve toplumsal düzeydeki rastgeleleştirme yöntemlerinin her birini örnekledirir10, 13, 14, 9E, L
İnfodemiyolojiyi, internet-tabanlı kesitsel, kohort, vaka-kontrol ve deneysel araştırma tasarımlarını örneklendirir 10, 13, 14, 9E, L
Ölçüm, ölçüm hataları ve nedenlerini, güvenilirlik ve geçerliilik analiz yöntemlerini, sınıflandırmanın özelliklerini ve hatalarını örneklendirir 10, 13, 14, 9E, L
Klinik açıdan önemli olan en küçük farklılıkları ve bu farklılıkları saptamak için kullanılan yöntemleri örneklendirir10, 13, 14, 9D, L
ROC eğrisini ve AUC kavramını yorumlar10, 13, 14, 9E, L
Araştırma verilerini kullanarak ROC eğrisi çizer10, 13, 14, 9E, J
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, E: Ödev, J: Akran değerlendirmesi, L: Grup değerlendirme

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Epidemiyolojik araştırmalarda veri kaybı sorunu, eksik veriyi tamamlama yöntemleri
2Epidemiyolojik araştırmalarda ölçüm hataları, enformasyon yanlılıkları
3Epidemiyolojik araştırmalarda seçim yanlılıkları
4Karıştırıcılık, nedensellik ağları, DAG’ler
5Grup-içi, gruplar-arası değişkenlik ve çok düzeyli modelleme
6Epidemiyolojik ve istatistiksel hesaplamalarda “0” sorunu
7Internet tabanlı epidemiyolojik araştırmalar
8Meta-analizler
9İçiçe geçmiş vaka-kontrol araştırmaları
10Vaka-kohort araştırmaları
11Vaka-çapraz araştırmaları
12Yarı-deneysel araştırmalar
13Karar verme, karar analizi
Kaynak
Kaynaklar: 1-Merrill RM. Introduction to Epidemiology. Eighth edition, Johns and Bartlett Learning, 2021. 2-Ahrens W, Pigeot I (eds.). Handbook of Epidemiology. Second Edition. Springer Reference, 2014. 3-Porta M (ed.). A Dictionary of Epidemiology. Sixth edition, Edited for the International Epidemiological Association. Oxford University Press, 2014. 4-Rothman KJ, Greenland S, Lash TL. Modern Epidemiology. 3rd ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2008. 5-Parfrey PS, Barrett BJ (eds.). Clinical Epidemiology Practice and Methods. Third Edition, Humana Press, 2021. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1138-8 6- Tu, YK, Greenwood DC. Modern Methods for Epidemiology. Springer, 2012. 7-Vogt WP, Johnson RB. Dictionary of Statistics & Methodology: A nontechnical guide for the social sciences. Thousand Oaks, CA: Sage, 2011. 8-Pearl J. Causality: Models, Reasoning, and Inference. Second edition, Cambridge University Press, New York, NY, 2009. 9-Hayran O, Özbek H (eds.). Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler. 3. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2021. 10-Kim D. New Horizons in Modeling and Simulation for Social Epidemiology and Public Health. John Wiley and Sons Inc., NJ, 2021. 11-Fow MP, Edwards JK, Platt R, Balzer RB. The Critical Importance of Asking Good Questions: The Role of Epidemiology Doctoral Training Programs. Am J Epidemiol. 2020;189(4):261–264. 12-Stewart A. Basic Statistics and Epidemiology A Practical Guide. Fifth Edition. CRC Press, 2022. 13-WayWay M. Hlaing, Competencies acquired in epidemiology doctoral programs. Annals of Epidemiology, 2019; 36:1-4. 14- Knapp RG, Miller III MC. Clinical Epidemiology and Biostatistics. Williams and Wilkins, Baltimore, 1992.
Ders notları, sunumlar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Hedef popülasyonun, uygun kaynak ve çalışma popülasyonlarının, yeterli maruziyetin, sonuçların ve ortak değişken değerlendirmelerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere bu sorunun yanıtlanmasına yardımcı olacak bir epidemiyolojik araştırma tasarlar
X
2
Epidemiyoloji metodolojisinde kavramsal bir çerçeve geliştirir
X
3
Tasarım ve analiz aşamalarında karıştırıcılar ve bias gibi çalışmanın sonucunu etkileyen faktörleri ele alır
X
4
Bias ve değişkenlik içeren karmaşık mekanizmaların etkilerini yorumlar.
X
5
Uygun olan temel istatistiksel kavramları ve yöntemleri uygular
X
6
İstatistiksel verileri açıklar
X
7
Klinik araştırma yürütmek için bir plan geliştirir
X
8
Randomize tasarımlarda nedensel etkileri tahmin etmeye yönelik yöntemleri ve randomizasyona alternatif tasarımları değerlendirir
X
9
Eşitsizliğin ölçülme yollarının ve bu ölçümlerin verilerin yorumlanmasını nasıl etkilediğinin kritiğini yapar
X
10
Hastalık tarama yöntemlerini yorumlama becerisi geliştirir
X
11
Epidemiyoloji metodolojisine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere araştırma önerilerinin yeterliliğini ve bilimsel değerini eleştirel bir şekilde değerlendirir.
X
12
İnsan hastalıklarının fizyolojisi ve patofizyolojisi hakkındaki bilgilerini epidemiyolojik çalışmalara uygular.
X
13
Belirli sağlık durumlarının nedenlerini araştırır
X
14
Hastalıkların gidişatını tahmin eder
X
15
Araştırma bulgularını daha geniş bakış açısıyla, politika bağlamında yorumlar
16
Halk sağlığı ve klinik sorunlara yönelik geçerli ve etkili protokoller tasarlamak için bir temel geliştirir.
17
Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların epidemiyolojisi hakkında temel bilgi geliştirir
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 03/02/2023 - 10:12Son Güncelleme Tarihi: 03/02/2023 - 10:43