Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK BİLİMLERİNDE NEDENSELLİKEPDD1113138Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTıpta ve sağlık bilimlerinde nedensellik kavramının anlamını ve farklı nedensellik modellerini öğrenmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Neden ve nedensellik kavramları: Gereklilik ve yeterlilik,Tıpta nedensellik kavramının evrimi,Bulaşıcı hastalıklarda nedensellik: Henle-Koch postülatları, Epidemiyolojik üçgen,Bulaşıcı olmayan hastalıklarda nedensellik: Hill kriterleri,Çoklu nedensellik: Pasta Modeli,Nedensellik ağları ve Yönlendirilmiş Döngüsüz Grafikler (DAG),Döngüsel nedensellik ve Sindemiler,Deterministik ve deterministik olmayan nedensellik,Olasılıksal nedensellik,Yanlılık, karıştırıcılık, etkileşimlerin rolü,İstatistiksel açıdan nedensellik,Sistemler epidemiyolojisi ve nedensellik,Örnek olaylar ve olgular I,Örnek olaylar ve olgular II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Tıpta ve sağlık bilimlerinde kullanılan nedensellik modellerinin farkını yorumlayabilir10, 11, 13, 9D, E, L
Nedenselliğe güncel yaklaşımlar doğrultusunda neden-sonuç ilişkisi kurar10, 11, 13, 9D, E, L
Çok değişkenli bir nedensellik ilişkisini Yönlendirilmiş Döngüsüz Grafiklerle amacına uygun tasarlar10, 11, 13, 9D, E, L
Yönlendirilmiş Döngüsüz Grafiklerinden çıkarımda bulunur10, 11, 13, 9D, E, L
Deterministik ve deterministik olmayan nedensellik yaklaşımları arasındaki farkı açıklar10, 13, 9D, E, L
Olasılıklı ve döngüsel nedenselliğin özelliklerini açıklar10, 11, 13, 3, 9D, E, L
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, E: Ödev, L: Grup değerlendirme

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Neden ve nedensellik kavramları: Gereklilik ve yeterlilik
2Tıpta nedensellik kavramının evrimi
3Bulaşıcı hastalıklarda nedensellik: Henle-Koch postülatları, Epidemiyolojik üçgen
4Bulaşıcı olmayan hastalıklarda nedensellik: Hill kriterleri
5Çoklu nedensellik: Pasta Modeli
6Nedensellik ağları ve Yönlendirilmiş Döngüsüz Grafikler (DAG)
7Döngüsel nedensellik ve Sindemiler
8Deterministik ve deterministik olmayan nedensellik
9Olasılıksal nedensellik
10Yanlılık, karıştırıcılık, etkileşimlerin rolü
11İstatistiksel açıdan nedensellik
12Sistemler epidemiyolojisi ve nedensellik
13Örnek olaylar ve olgular I
14Örnek olaylar ve olgular II
Kaynak
1-Susser M. What is a cause and how do we know one? Am J Epidemiol 1991;133(7):635-648. 2-Porta M (ed.). A dictionary of epidemiology. Sixth edition, Oxford University Press, 2014:39-40. 3-Gillies D. Causality, Probability and Medicine. Routledge, New York, 2019. 4-Pearl J. Causality : models, reasoning, and inference. Second edition, Cambridge University Press, 2009. 5-Rothman KJ, Greenland S. Causation and causal inference in epidemiology. Am J Public Health 2005;95:S144-S150. 6-Rothman KJ (ed.). Causal inference. Chestnut Hill, MA:Epidemiology Resources, 1988. 7-Evans AS. Causation and disease: The Henle-Koch postulates revisited. Yale J Biol Med 1976;49:175-195. 8-Hill AB. The environment and disease: Association or causation. Proc R Soc Med 1965;58:295-300. 9-Joffe, M., Gambhir, M., Chadeau-Hyam, M. et al. Causal diagrams in systems epidemiology. Emerg Themes Epidemiol 9, 1 (2012). https://doi.org/10.1186/1742-7622-9-1 10-Hayran O. Güncel Epidemiyoloji. İstanbul Medipol Üniversitesi Yayınları, 2023.
Ders notları; Sunumlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Hedef popülasyonun, uygun kaynak ve çalışma popülasyonlarının, yeterli maruziyetin, sonuçların ve ortak değişken değerlendirmelerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere bu sorunun yanıtlanmasına yardımcı olacak bir epidemiyolojik araştırma tasarlar
X
2
Epidemiyoloji metodolojisinde kavramsal bir çerçeve geliştirir
X
3
Tasarım ve analiz aşamalarında karıştırıcılar ve bias gibi çalışmanın sonucunu etkileyen faktörleri ele alır
X
4
Bias ve değişkenlik içeren karmaşık mekanizmaların etkilerini yorumlar.
X
5
Uygun olan temel istatistiksel kavramları ve yöntemleri uygular
X
6
İstatistiksel verileri açıklar
X
7
Klinik araştırma yürütmek için bir plan geliştirir
X
8
Randomize tasarımlarda nedensel etkileri tahmin etmeye yönelik yöntemleri ve randomizasyona alternatif tasarımları değerlendirir
X
9
Eşitsizliğin ölçülme yollarının ve bu ölçümlerin verilerin yorumlanmasını nasıl etkilediğinin kritiğini yapar
X
10
Hastalık tarama yöntemlerini yorumlama becerisi geliştirir
X
11
Epidemiyoloji metodolojisine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere araştırma önerilerinin yeterliliğini ve bilimsel değerini eleştirel bir şekilde değerlendirir.
X
12
İnsan hastalıklarının fizyolojisi ve patofizyolojisi hakkındaki bilgilerini epidemiyolojik çalışmalara uygular.
X
13
Belirli sağlık durumlarının nedenlerini araştırır
X
14
Hastalıkların gidişatını tahmin eder
15
Araştırma bulgularını daha geniş bakış açısıyla, politika bağlamında yorumlar
16
Halk sağlığı ve klinik sorunlara yönelik geçerli ve etkili protokoller tasarlamak için bir temel geliştirir.
X
17
Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların epidemiyolojisi hakkında temel bilgi geliştirir
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme5525
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi4624
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer5630
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı155
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)122
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(122/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK BİLİMLERİNDE NEDENSELLİKEPDD1113138Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTıpta ve sağlık bilimlerinde nedensellik kavramının anlamını ve farklı nedensellik modellerini öğrenmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Neden ve nedensellik kavramları: Gereklilik ve yeterlilik,Tıpta nedensellik kavramının evrimi,Bulaşıcı hastalıklarda nedensellik: Henle-Koch postülatları, Epidemiyolojik üçgen,Bulaşıcı olmayan hastalıklarda nedensellik: Hill kriterleri,Çoklu nedensellik: Pasta Modeli,Nedensellik ağları ve Yönlendirilmiş Döngüsüz Grafikler (DAG),Döngüsel nedensellik ve Sindemiler,Deterministik ve deterministik olmayan nedensellik,Olasılıksal nedensellik,Yanlılık, karıştırıcılık, etkileşimlerin rolü,İstatistiksel açıdan nedensellik,Sistemler epidemiyolojisi ve nedensellik,Örnek olaylar ve olgular I,Örnek olaylar ve olgular II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Tıpta ve sağlık bilimlerinde kullanılan nedensellik modellerinin farkını yorumlayabilir10, 11, 13, 9D, E, L
Nedenselliğe güncel yaklaşımlar doğrultusunda neden-sonuç ilişkisi kurar10, 11, 13, 9D, E, L
Çok değişkenli bir nedensellik ilişkisini Yönlendirilmiş Döngüsüz Grafiklerle amacına uygun tasarlar10, 11, 13, 9D, E, L
Yönlendirilmiş Döngüsüz Grafiklerinden çıkarımda bulunur10, 11, 13, 9D, E, L
Deterministik ve deterministik olmayan nedensellik yaklaşımları arasındaki farkı açıklar10, 13, 9D, E, L
Olasılıklı ve döngüsel nedenselliğin özelliklerini açıklar10, 11, 13, 3, 9D, E, L
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, E: Ödev, L: Grup değerlendirme

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Neden ve nedensellik kavramları: Gereklilik ve yeterlilik
2Tıpta nedensellik kavramının evrimi
3Bulaşıcı hastalıklarda nedensellik: Henle-Koch postülatları, Epidemiyolojik üçgen
4Bulaşıcı olmayan hastalıklarda nedensellik: Hill kriterleri
5Çoklu nedensellik: Pasta Modeli
6Nedensellik ağları ve Yönlendirilmiş Döngüsüz Grafikler (DAG)
7Döngüsel nedensellik ve Sindemiler
8Deterministik ve deterministik olmayan nedensellik
9Olasılıksal nedensellik
10Yanlılık, karıştırıcılık, etkileşimlerin rolü
11İstatistiksel açıdan nedensellik
12Sistemler epidemiyolojisi ve nedensellik
13Örnek olaylar ve olgular I
14Örnek olaylar ve olgular II
Kaynak
1-Susser M. What is a cause and how do we know one? Am J Epidemiol 1991;133(7):635-648. 2-Porta M (ed.). A dictionary of epidemiology. Sixth edition, Oxford University Press, 2014:39-40. 3-Gillies D. Causality, Probability and Medicine. Routledge, New York, 2019. 4-Pearl J. Causality : models, reasoning, and inference. Second edition, Cambridge University Press, 2009. 5-Rothman KJ, Greenland S. Causation and causal inference in epidemiology. Am J Public Health 2005;95:S144-S150. 6-Rothman KJ (ed.). Causal inference. Chestnut Hill, MA:Epidemiology Resources, 1988. 7-Evans AS. Causation and disease: The Henle-Koch postulates revisited. Yale J Biol Med 1976;49:175-195. 8-Hill AB. The environment and disease: Association or causation. Proc R Soc Med 1965;58:295-300. 9-Joffe, M., Gambhir, M., Chadeau-Hyam, M. et al. Causal diagrams in systems epidemiology. Emerg Themes Epidemiol 9, 1 (2012). https://doi.org/10.1186/1742-7622-9-1 10-Hayran O. Güncel Epidemiyoloji. İstanbul Medipol Üniversitesi Yayınları, 2023.
Ders notları; Sunumlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Hedef popülasyonun, uygun kaynak ve çalışma popülasyonlarının, yeterli maruziyetin, sonuçların ve ortak değişken değerlendirmelerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere bu sorunun yanıtlanmasına yardımcı olacak bir epidemiyolojik araştırma tasarlar
X
2
Epidemiyoloji metodolojisinde kavramsal bir çerçeve geliştirir
X
3
Tasarım ve analiz aşamalarında karıştırıcılar ve bias gibi çalışmanın sonucunu etkileyen faktörleri ele alır
X
4
Bias ve değişkenlik içeren karmaşık mekanizmaların etkilerini yorumlar.
X
5
Uygun olan temel istatistiksel kavramları ve yöntemleri uygular
X
6
İstatistiksel verileri açıklar
X
7
Klinik araştırma yürütmek için bir plan geliştirir
X
8
Randomize tasarımlarda nedensel etkileri tahmin etmeye yönelik yöntemleri ve randomizasyona alternatif tasarımları değerlendirir
X
9
Eşitsizliğin ölçülme yollarının ve bu ölçümlerin verilerin yorumlanmasını nasıl etkilediğinin kritiğini yapar
X
10
Hastalık tarama yöntemlerini yorumlama becerisi geliştirir
X
11
Epidemiyoloji metodolojisine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere araştırma önerilerinin yeterliliğini ve bilimsel değerini eleştirel bir şekilde değerlendirir.
X
12
İnsan hastalıklarının fizyolojisi ve patofizyolojisi hakkındaki bilgilerini epidemiyolojik çalışmalara uygular.
X
13
Belirli sağlık durumlarının nedenlerini araştırır
X
14
Hastalıkların gidişatını tahmin eder
15
Araştırma bulgularını daha geniş bakış açısıyla, politika bağlamında yorumlar
16
Halk sağlığı ve klinik sorunlara yönelik geçerli ve etkili protokoller tasarlamak için bir temel geliştirir.
X
17
Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların epidemiyolojisi hakkında temel bilgi geliştirir
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 03/02/2023 - 10:12Son Güncelleme Tarihi: 03/02/2023 - 10:43