Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Serkan ETİ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Serkan ETİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİstatistik yöntemler ile ilgili ileri bilgileri vermek ve gelecek yıllardaki araştırmalarda kullanmak üzere bilgi oluşturmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; İstatistiğin Tanımı – İstatistik Metodolojisinin Başlıca Evreleri - Grafik ve Tabloların Hazırlanması,Tanımlayıcılar: Merkezi Eğilim Ölçüleri - Yayılım Ölçüleri - Çarpıklık Ölçüleri - Basıklık Ölçüleri,Olasılık - Olasılık Dağılımları - Örnekleme Dağılımları: z - t - F - Ki-kare,Student-t testleri - Mann Whitney U - Wilcoxon Sınamaları,Tek Yönlü ANOVA - Tekrarlı ANOVA - Kruskal Wallis Testi - Friedman Testi,Korelasyon: Pearson - Spearman - Kendall Tau,Basit Doğrusal Regresyon,Çoklu Doğrusal Regresyon,Lojistik Regresyon,MANOVA,Ki-Kare Testleri: Pearson - Fisher - G,Roc Eğrisi: Sensitivity -Specificity,Güvenirlilik: Cronbach's Alfa - Composite Güvenirlilik - Sınıf İçi Güvenirlilik,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Tanımsal istatistikleri yorumlayabilmesi1, 2, 4A
Tablo ve grafikleri yorumlanabilmesi1, 15, 4A
Tanımlayıcı İstatistikleri hesaplayabilmesi1, 3, 4A
Normal dağılım verilerini yorumlayabilmesi1, 3, 4A
Hipotez yazabilmesi ve Doğru yöntemi belirleyebilir1, 2, 4A
Örneklem sayısı hesaplayabilmesi1, 15, 2, 4A
SPSS kullanabilir1, 2, 4A
Hipotezlerini sınayabilir1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İstatistiğin Tanımı – İstatistik Metodolojisinin Başlıca Evreleri - Grafik ve Tabloların HazırlanmasıKaynak 1
2Tanımlayıcılar: Merkezi Eğilim Ölçüleri - Yayılım Ölçüleri - Çarpıklık Ölçüleri - Basıklık ÖlçüleriKaynak 1
3Olasılık - Olasılık Dağılımları - Örnekleme Dağılımları: z - t - F - Ki-kareKaynak 1
4Student-t testleri - Mann Whitney U - Wilcoxon SınamalarıKaynak 2
5Tek Yönlü ANOVA - Tekrarlı ANOVA - Kruskal Wallis Testi - Friedman TestiKaynak 2
6Korelasyon: Pearson - Spearman - Kendall TauKaynak 2
7Basit Doğrusal RegresyonKaynak 2 ve Kaynak 3
8Çoklu Doğrusal RegresyonKaynak 2 ve Kaynak 3
9Lojistik RegresyonKaynak 2 ve Kaynak 3
10MANOVAKaynak 2 ve Kaynak 3
11Ki-Kare Testleri: Pearson - Fisher - GKaynak 2 ve Kaynak 3
12Roc Eğrisi: Sensitivity -SpecificityKaynak 3
13Güvenirlilik: Cronbach's Alfa - Composite Güvenirlilik - Sınıf İçi GüvenirlilikKaynak 2
14Genel TekrarDers Notları
Kaynak
1- Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V. (2012). Biyoistatistik, İstanbul: Hatipoğlu Yayınları. 2- Alpar, R. (2011). Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Ankara: Detay Yayıncılık 3- Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2007), Using Multivariate Statistics, Boston: Pearson
Ders notları, konu ile ilgili Web siteleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Pulpa ve periapikal doku hastalıklarını bilir
0
Alana özgü alet ve malzemelerin nasıl kullanacağını bilir.
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini klinik tedavileri başarıyla yapar.
0
Klinik bir sorunu çözer, nereden yardım alması gerektiğini bilir.
0
Endodonti alanıyla ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmaları itibarlı dergilerde yayınlanır.
0
Bir Endodonti uzmanın sahip olması gereken pratik bilgi ve deneyimi kazanmış olup, tüm tedavileri yürütebilecek yetkinliktedir.
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirel düşünceleri ile birleştirerek, bağımsız çalışma yapar, değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir.
0
Alana özgü kaynak ve bilgiye nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlayacağını bilir.
0
Pulpa ve periapikal doku hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılacak maddeleri bilir.
0
Pulpa ve periapikal doku hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılacak yöntemleri bilir.
0
Alanla ilgili disiplinlerle bilgi paylaşımı yapar.
0
Endo-perio lezyonları bilir.
0
Kök rezorpsiyonlarında uygulanacak multidisipliner tedavi yaklaşımlarını bilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu