Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HEMŞİRELİK BİLİMİ FELSEFESİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sema KUĞUOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aysel KÖKCÜ DOĞAN, Prof.Dr. Sema KUĞUOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders bilgi gelişiminin ve bilimsel ilerlemenin tarihsel ve güncel görüşlerini eleştirel bir biçimde analiz etme fırsatı sağlar. Bu görüşlerin altında yatan ontolojik ve epistemolojik varsayımlara, bunların hemşirelikte bilimsel araştırmayı nasıl etkilediğine vurgu yapılır. Hemşirelik araştırması, uygulama ve eğitim için bilgi gelişimine yönelik çeşitli yaklaşımların sonuçları doğrultusunda bilimin amaçları incelenecektir. Bilimsel açıklama, teori inşası, modellerin kullanımı, hipotezlerin doğrulanması konuları bilim tarihinden alınan örnekler ışığında tartışılır. Ortaya çıkan felsefi sorular ele alınarak, bilimsel araştırmada yöntemin önemi vurgulanır.
Dersin İçeriği Bu ders; BİLİM FELSEFESİNE GİRİŞ,HEMŞİRELİK DİSİPLİNİ VE HEMŞİRELİK MESLEĞİ,SINIRLARI TANIMLAMA: BİLİMSEL OLAN VE OLMAYAN,HEMŞİRELİK FELSEFESİNE ETKİ EDEN FELSEFİ AKIMLAR ,HEMŞİRELİK FELSEFESİNE ETKİ EDEN FELSEFİ AKIMLAR,YASALAR: BİLİMSEL KURAMLARIN DOĞASI,BİLİM BİRLİĞİ: TÜM BİLİMLER FİZİĞE İNDİRGENEBİLİYOR MU?,BİLİM VE OBJEKTİFLİK: BİLİM SAVAŞLARI,SOSYAL YAPI ve MESLEKİ CİNSİYET,BİLİM FELSEFESİ, PARADİGMA VE PARADİGMA ÖRNEKLERİ ,BİLİM FELSEFESİ, PARADİGMA VE PARADİGMA ÖRNEKLERİ ,BİLİM ETİĞİ,FELSEFEDEN KURAMLARA GEÇİŞ,DERSİN DEĞERLENDİRİLMESİ ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersi alan öğrenci; Genel olarak ve hemşirelikte disiplinler arasında bilimsel bilgi üretimi için geçerli olan felsefi dünya görüşlerini analiz edebilir. 1, 10, 15, 19, 2, 3
Fen bilimlerinin, sosyal bilimlerin ve hemşireliğin disiplin amaçları ile ilişkili dünya görüşlerinin ontolojik ve epistemolojik varsayımlarını eleştirel olarak analiz edebilir. 1, 10, 11, 2, 3, 8
Sorgulama için mantıksal argümanlar / akıl yürütme, çıkarımlar ve bilimsel yöntemlerle ilgili tümdengelimle ve endüktif akıl yürütme arasında ayrım yapabilir. 1, 10, 18, 2, 3, 8
Bilimin amaçları ve hedeflerini uygulama perspektifinden inceler ve bunun hemşirelik disiplini hedeflerini gerçekleştirmek için bilim ile nasıl ilişkili olduğunu tartışabilir. 1, 10, 19, 2, 3, 8
Mantık ve mantık ilkelerine dayalı argümanlar geliştirebilir. 1, 10, 17, 2, 3, 4, 8
Bilim ve bilgi üretiminin toplumsal bir etkinlik olarak rolünü değerlendirebilir. 1, 10, 2, 3, 4, 8
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 BİLİM FELSEFESİNE GİRİŞ • Dahnke, M.D. (2016) Philosophy of Science for Nursing Practice,Springer Publishing Company. • Frances, B. (2012). Discovering disagreeing epistemic peers and superiors, International Journal of Philosophical Studies, p. 1-17. • Risjord, M. (2009). Nursing knowledge. Published on-line Oct. 19, 2009, p. 1-19. • Schick, T. (2000). Readings in the philosophy of science: From positivism to postmodernism. Mountain View, California: Mayfield Publishing Company, p. 256-311.
2 HEMŞİRELİK DİSİPLİNİ VE HEMŞİRELİK MESLEĞİ • Dahnke, M.D. (2016) Philosophy of Science for Nursing Practice,Springer Publishing Company. • Frances, B. (2012). Discovering disagreeing epistemic peers and superiors, International Journal of Philosophical Studies, p. 1-17. • Risjord, M. (2009). Nursing knowledge. Published on-line Oct. 19, 2009, p. 1-19. • Schick, T. (2000). Readings in the philosophy of science: From positivism to postmodernism. Mountain View, California: Mayfield Publishing Company, p. 256-311.
3 SINIRLARI TANIMLAMA: BİLİMSEL OLAN VE OLMAYAN • Dahnke, M.D. (2016) Philosophy of Science for Nursing Practice,Springer Publishing Company. • Frances, B. (2012). Discovering disagreeing epistemic peers and superiors, International Journal of Philosophical Studies, p. 1-17. • Risjord, M. (2009). Nursing knowledge. Published on-line Oct. 19, 2009, p. 1-19. • Schick, T. (2000). Readings in the philosophy of science: From positivism to postmodernism. Mountain View, California: Mayfield Publishing Company, p. 256-311.
4 HEMŞİRELİK FELSEFESİNE ETKİ EDEN FELSEFİ AKIMLAR • Dahnke, M.D. (2016) Philosophy of Science for Nursing Practice,Springer Publishing Company. • Frances, B. (2012). Discovering disagreeing epistemic peers and superiors, International Journal of Philosophical Studies, p. 1-17. • Risjord, M. (2009). Nursing knowledge. Published on-line Oct. 19, 2009, p. 1-19. • Schick, T. (2000). Readings in the philosophy of science: From positivism to postmodernism. Mountain View, California: Mayfield Publishing Company, p. 256-311.
5 HEMŞİRELİK FELSEFESİNE ETKİ EDEN FELSEFİ AKIMLAR • Dahnke, M.D. (2016) Philosophy of Science for Nursing Practice,Springer Publishing Company. • Frances, B. (2012). Discovering disagreeing epistemic peers and superiors, International Journal of Philosophical Studies, p. 1-17. • Risjord, M. (2009). Nursing knowledge. Published on-line Oct. 19, 2009, p. 1-19. • Schick, T. (2000). Readings in the philosophy of science: From positivism to postmodernism. Mountain View, California: Mayfield Publishing Company, p. 256-311.
6 YASALAR: BİLİMSEL KURAMLARIN DOĞASI • Dahnke, M.D. (2016) Philosophy of Science for Nursing Practice,Springer Publishing Company. • Frances, B. (2012). Discovering disagreeing epistemic peers and superiors, International Journal of Philosophical Studies, p. 1-17. • Risjord, M. (2009). Nursing knowledge. Published on-line Oct. 19, 2009, p. 1-19. • Schick, T. (2000). Readings in the philosophy of science: From positivism to postmodernism. Mountain View, California: Mayfield Publishing Company, p. 256-311.
7 BİLİM BİRLİĞİ: TÜM BİLİMLER FİZİĞE İNDİRGENEBİLİYOR MU? • Dahnke, M.D. (2016) Philosophy of Science for Nursing Practice,Springer Publishing Company. • Frances, B. (2012). Discovering disagreeing epistemic peers and superiors, International Journal of Philosophical Studies, p. 1-17. • Risjord, M. (2009). Nursing knowledge. Published on-line Oct. 19, 2009, p. 1-19. • Schick, T. (2000). Readings in the philosophy of science: From positivism to postmodernism. Mountain View, California: Mayfield Publishing Company, p. 256-311.
8 BİLİM VE OBJEKTİFLİK: BİLİM SAVAŞLARI • Dahnke, M.D. (2016) Philosophy of Science for Nursing Practice,Springer Publishing Company. • Frances, B. (2012). Discovering disagreeing epistemic peers and superiors, International Journal of Philosophical Studies, p. 1-17. • Risjord, M. (2009). Nursing knowledge. Published on-line Oct. 19, 2009, p. 1-19. • Schick, T. (2000). Readings in the philosophy of science: From positivism to postmodernism. Mountain View, California: Mayfield Publishing Company, p. 256-311.
9 SOSYAL YAPI ve MESLEKİ CİNSİYET Dahnke, M.D. (2016) Philosophy of Science for Nursing Practice,Springer Publishing Company. • Frances, B. (2012). Discovering disagreeing epistemic peers and superiors, International Journal of Philosophical Studies, p. 1-17. • Risjord, M. (2009). Nursing knowledge. Published on-line Oct. 19, 2009, p. 1-19. • Schick, T. (2000). Readings in the philosophy of science: From positivism to postmodernism. Mountain View, California: Mayfield Publishing Company, p. 256-311.
10 BİLİM FELSEFESİ, PARADİGMA VE PARADİGMA ÖRNEKLERİ • Dahnke, M.D. (2016) Philosophy of Science for Nursing Practice,Springer Publishing Company. • Frances, B. (2012). Discovering disagreeing epistemic peers and superiors, International Journal of Philosophical Studies, p. 1-17. • Risjord, M. (2009). Nursing knowledge. Published on-line Oct. 19, 2009, p. 1-19. • Schick, T. (2000). Readings in the philosophy of science: From positivism to postmodernism. Mountain View, California: Mayfield Publishing Company, p. 256-311.
11 BİLİM FELSEFESİ, PARADİGMA VE PARADİGMA ÖRNEKLERİ • Dahnke, M.D. (2016) Philosophy of Science for Nursing Practice,Springer Publishing Company. • Frances, B. (2012). Discovering disagreeing epistemic peers and superiors, International Journal of Philosophical Studies, p. 1-17. • Risjord, M. (2009). Nursing knowledge. Published on-line Oct. 19, 2009, p. 1-19. • Schick, T. (2000). Readings in the philosophy of science: From positivism to postmodernism. Mountain View, California: Mayfield Publishing Company, p. 256-311.
12 BİLİM ETİĞİ • Dahnke, M.D. (2016) Philosophy of Science for Nursing Practice,Springer Publishing Company. • Frances, B. (2012). Discovering disagreeing epistemic peers and superiors, International Journal of Philosophical Studies, p. 1-17. • Risjord, M. (2009). Nursing knowledge. Published on-line Oct. 19, 2009, p. 1-19. • Schick, T. (2000). Readings in the philosophy of science: From positivism to postmodernism. Mountain View, California: Mayfield Publishing Company, p. 256-311.
13 FELSEFEDEN KURAMLARA GEÇİŞ • Dahnke, M.D. (2016) Philosophy of Science for Nursing Practice,Springer Publishing Company. • Frances, B. (2012). Discovering disagreeing epistemic peers and superiors, International Journal of Philosophical Studies, p. 1-17. • Risjord, M. (2009). Nursing knowledge. Published on-line Oct. 19, 2009, p. 1-19. • Schick, T. (2000). Readings in the philosophy of science: From positivism to postmodernism. Mountain View, California: Mayfield Publishing Company, p. 256-311.
14 DERSİN DEĞERLENDİRİLMESİ • Dahnke, M.D. (2016) Philosophy of Science for Nursing Practice,Springer Publishing Company. • Frances, B. (2012). Discovering disagreeing epistemic peers and superiors, International Journal of Philosophical Studies, p. 1-17. • Risjord, M. (2009). Nursing knowledge. Published on-line Oct. 19, 2009, p. 1-19. • Schick, T. (2000). Readings in the philosophy of science: From positivism to postmodernism. Mountain View, California: Mayfield Publishing Company, p. 256-311.
Kaynaklar
• Frances, B. (2012). Discovering disagreeing epistemic peers and superiors, International Journal of Philosophical Studies, p. 1-17. • Risjord, M. (2009). Nursing knowledge. Published on-line Oct. 19, 2009, p. 1-19. • Schick, T. (2000). Readings in the philosophy of science: From positivism to postmodernism. Mountain View, California: Mayfield Publishing Company, p. 256-311.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine ilişkin eğitim araştırma ve uygulama alanında kritik düşünme becerilerini kullanabilme
0
Çocuklara yönelik bilimsel araştırma verilerini klinik ortamda hemşirelik bakımına aktarabilme
0
Araştırmaların bilimsel niteliğini ve kanıt düzeylerini değerlendirebilme
0
Kendi alanında bağımsız olarak özgün araştırmalar yapabilme.
0
Gelişim kuramlarına göre çocuğun gelişimini değerlendirebilme
0
Hemşirelik kuramlarına göre çocuk ve ailenin hemşirelik bakımını tasarlama ve yönetebilme
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında hemşirelik bilgisi üretmek ve geliştirmek için araştırmalar tasarlayabilme
0
Alanı ile ilgili geliştirdiği en az bir bilimsel makaleyi uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanına bilimsel katkı sağlayabilme.
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanına yönelik bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve çocuk hemşireliğine uygulayabilme
0
Multidisipliner ekip içerisinde, çocuk ve ailenin bakımına yönelik uzmanlık bilgi ve becerilerini kullanabilme
0
Çocuk sağlığına ilişkin bakım, politika ve kanıta dayalı uygulamalara katkı sağlayacak proje ve araştırmalar yapabilme
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine yönelik bir alandaki bilimsel yayın ve uygulamaları değerlendirerek kanıta dayalı uygulama rehberleri/kılavuzları/protokolleri geliştirebilme
0
Çocuk hemşireliği alanına yeni, bilimsel, uygulamaya yönelik teorik ve analitik bilgiler üretebilme
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanabilme
0
Çocuk, aile ve tolumun bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunarak bu değerlerin gelişimini destekleyebilme

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 6
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu