Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AFET HEMŞİRELİĞİ VE ACİL DURUMLARA HAZIRLIK 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aysel KÖKCÜ DOĞAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aysel KÖKCÜ DOĞAN, Prof.Dr. Sema KUĞUOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere afet ve acil durumlara karşı alınacak önlemler, afet ve acil durumların toplum sağlığı üzerine etkileri, afet öncesi tehlike ve risk analizlerinin yapılması, afet yönetim sürecinin zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında planlama ve hazırlık yaparak, sağlık ekibi arasında afet ve acil durumlara ilişkin aktif rol alan hemşirenin görev ve sorumlulukları konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Afet ve acil durum kavramının tanımı, epidemiyolojisi, önemi ve sınıflandırılması ,Küresel afetler ve kompleks acil durumlar,Kimyasal, biyolojik, radyolojik ajanların neden olduğu afet ve acil durumlar,Afetlerde yüksek riskli savunmasız gruplar ,Afet ve acil durumlarda ruh sağlığı,Afet Triajı,Afet hazırlığı (Birey, aile, toplum, okul, hastane) ,Afet planlama (Ulusal, yerel, hastane-okul afet planı),Türkiye’de ve dünyada afet yönetimi,Afet ve acil durumlarda hemşirenin rolleri,Afet ve acil durumlarda yasal ve etik konular,Afet ve acil durumlara ilişkin araştırma ve geliştirme, ,Afet yönetiminde bilgi teknolojisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Afet ve acil durum kavramı, epidemiyolojisi, önemi ve sınıflandırmasını yapabilmesi 1, 10, 14, 2, 3, 8
Afetin birey aile ve toplum üzerindeki fiziksel, ruhsal ve sosyal etkilerini açıklayabilmesi 1, 10, 12, 19, 2, 3
Afet yönetim döngüsünü ve bu süreçte yapılması gereken faaliyetleri (tehlike ve risk analizi, planlama, hazırlık) yapabilme 1, 2, 3, 8 C
Afet hemşiresinin, afet yönetim süreci içindeki rollerini tanımlayabilmesi 1, 10, 19, 2, 3, 4, 8
Afet ve acil durumlara ilişkin yasal ve etik konuları tartışabilmesi 1, 10, 12, 2, 3
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Afet ve acil durum kavramının tanımı, epidemiyolojisi, önemi ve sınıflandırılması Maini, R., Bosanquet, J., Murray, V.(2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s.265-285. Veenema, T.G., Corley, A., Thornton, C.P. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s. 299-319.
2 Küresel afetler ve kompleks acil durumlar Burkle, F.M. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s. 275-286. Deeny, P., Davies, K. Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s. 287-298.
3 Kimyasal, biyolojik, radyolojik ajanların neden olduğu afet ve acil durumlar Croddy, E., Ackerman, G. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s. 467-482. Karam, P.A. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s. 115-138.569-589.
4 Afetlerde yüksek riskli savunmasız gruplar Davis, E. A., Hansen, R., Peek, L. Phillips, B., Tuneberg, S., (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s. 115-138.
5 Afet ve acil durumlarda ruh sağlığı Carlson, S.M.S., Meerker, E.C., Coyne Plum, K., Veenema T.G. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s. 167-179.
6 Afet Triajı Puett, L. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s. 427-437. Sacco, T.L. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s. 439-448.
8 Afet hazırlığı (Birey, aile, toplum, okul, hastane) Romig, L.E., Lerner, E.B. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s. 381-398.
9 Afet planlama (Ulusal, yerel, hastane-okul afet planı) Splepski, L.A., Couig, M.P., Lavin, R.P., Orsega, S.M., Veenema, T.G. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s. 3-21.Erkal T, Değerliyurt M (2009), Türkiye’de Afet Yönetimi, Eastern Geographical Review Havaların Sonu, Güncel Yayıncılık, 3.ü Baskı, İstanbul.Cilt 14, Sayı 22, Sayfalar 147 - 164
10 Türkiye’de ve dünyada afet yönetimi Markenson, D., Losinski, S. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s. 51-66.
11 Afet ve acil durumlarda hemşirenin rolleri Splepski, L.A., Couig, M.P., Lavin, R.P., Orsega, S.M., Veenema, T.G. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s. 3-21.Kalanlar, B. Kubilay, G. (2015), Afet Hemşireliği Eğitimi ve Afet Öncesinde Afet Hemşiresinin Görevleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, http://www.deuhyoedergi.org. Kalanlar, B. Kubilay, G. Afetlerde Toplum Sağlığının Korunmasında Önemli Bir Kavram: Afet Hemşireliği F.N. Hem. Derg (2015) Cilt 23 - Sayı 1: 57-65 ISSN 2147-4923. Demirbaş H. Sezer A. Ergun A. Afet Yönetiminde Halk Sağlığı Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları F.N. Hem. Derg (2013) Cilt 21 - Sayı 2: 122-128 ISSN 2147-4923 Derleme Yazısı. www.unicef.org/
12 Afet ve acil durumlarda yasal ve etik konular Gebbie, K.M., Qureshi, K. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s.399-416.Gökkaya E, Dinç A. (2017), AFETLERDE ETİK ULEAD Annual Congress: ICRE Tenikler, G. (2012). Afet yönetiminde etik sorumluluk. Editör: Gülümden Ürcan. Etik. 1. Baskı. İde Yayıncılık. İzmir. 2012. ss: 249-282 Zack, N. (2009). “Ethics for Disaster”, Plymouth, United Kingdom; Rowman & Littlefield Publishers Inc.
13 Afet ve acil durumlara ilişkin araştırma ve geliştirme, Levin K., Chandler, T. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s.367-377.
14 Afet yönetiminde bilgi teknolojisi Amari-Vaught E.M., Pesto M.M. Hart, K.D. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s.97-111.
Kaynaklar
Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, 2018. Kalanlar, B. Kubilay, G. (2015), Afet Hemşireliği Eğitimi ve Afet Öncesinde Afet Hemşiresinin Görevleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, http://www.deuhyoedergi.org. Kalanlar, B. Kubilay, G. Afetlerde Toplum Sağlığının Korunmasında Önemli Bir Kavram: Afet Hemşireliği F.N. Hem. Derg (2015) Cilt 23 - Sayı 1: 57-65 ISSN 2147-4923. Demirbaş H. Sezer A. Ergun A. Afet Yönetiminde Halk Sağlığı Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları F.N. Hem. Derg (2013) Cilt 21 - Sayı 2: 122-128 ISSN 2147-4923 Derleme Yazısı.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine ilişkin eğitim araştırma ve uygulama alanında kritik düşünme becerilerini kullanabilme
X
0
Çocuklara yönelik bilimsel araştırma verilerini klinik ortamda hemşirelik bakımına aktarabilme
X
0
Araştırmaların bilimsel niteliğini ve kanıt düzeylerini değerlendirebilme
X
0
Kendi alanında bağımsız olarak özgün araştırmalar yapabilme.
X
0
Gelişim kuramlarına göre çocuğun gelişimini değerlendirebilme
X
0
Hemşirelik kuramlarına göre çocuk ve ailenin hemşirelik bakımını tasarlama ve yönetebilme
X
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında hemşirelik bilgisi üretmek ve geliştirmek için araştırmalar tasarlayabilme
X
0
Alanı ile ilgili geliştirdiği en az bir bilimsel makaleyi uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanına bilimsel katkı sağlayabilme.
X
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanına yönelik bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve çocuk hemşireliğine uygulayabilme
X
0
Multidisipliner ekip içerisinde, çocuk ve ailenin bakımına yönelik uzmanlık bilgi ve becerilerini kullanabilme
X
0
Çocuk sağlığına ilişkin bakım, politika ve kanıta dayalı uygulamalara katkı sağlayacak proje ve araştırmalar yapabilme
X
0
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine yönelik bir alandaki bilimsel yayın ve uygulamaları değerlendirerek kanıta dayalı uygulama rehberleri/kılavuzları/protokolleri geliştirebilme
X
0
Çocuk hemşireliği alanına yeni, bilimsel, uygulamaya yönelik teorik ve analitik bilgiler üretebilme
X
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanabilme
X
0
Çocuk, aile ve tolumun bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunarak bu değerlerin gelişimini destekleyebilme
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 20 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 17 17
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu