Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
VİTAMİNLER VE ELEMENTLER 2+0 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Vitamin ve elementlerle ilgili metabolik olayların hücrede nasıl gerçekleştiğini anlatmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Suda eriyen (çözünen) vitaminler,Yağda eriyen vitaminler,Vitamin benzeri bileşikler,Avitaminoz: vitamin eksikliğinde meydana gelen hastalıklar,Hipervitaminoz: bazı vitaminlerinlerin fazla alınması, toksisiteyi oluşturması,Vitaminlerin günlük önerilen miktarı: RDA,Besinlerin enerjiye çevrilmesinde koenzim olarak vitaminler,Makro ve mikro elementler,Vücuttaki makro elementler ve önemleri,Vücuttaki mikro elementler ve önemleri,Besinlerin enerjiye dönüşümünde minerallerin önemi,Yapı maddesi olarak mineraller,Hormon olarak mineraller,Minerallerin birbirleri ile etkileşimleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Vitaminleri sınıflandırır, suda ve yağda eriyen vitaminleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1.Vitaminlerin metabolizmada önemini sorgulayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.2.Besinlerin enerjiye çevrilmesinde vitaminlerin önemini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.3.Bazı moleküllerin sentezinde vitamin etkisini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.4.İlaç üretimi ve vitamin fonksiyonları arasındaki ilişkiyi sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2-Avitaminoz ve hipervitaminozu sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1.Besinlerin vitamin değerlerini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.4.Vitamin eksikliğinde neler olabileceğini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3-Makro ve mikro minerallerin hücrede etkilerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1.Demiri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.2.Hemoglobin ve demir metabolizmasını kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.3.Sitokromlar ve demiri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.4.Miyoglobin ve demiri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.5.Diğer demir içeren enzimleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4- Kalsiyumu tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.1.Kemik ve dişlerde kalsiyumun kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5-Fosforu sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.2.Fosforun enerji üretimindeki yerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.3.Fosforun metabolizmadaki diğer görevlerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6-İyod, flor, selenyum gibi diğer elementleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7-Sodyum, potasyum ve klorür gibi elektrolitleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2. Vitamin eksikliğinde canlı hücrede neler olabileceğini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.3. Vitaminlerin günlük miktarı ve metabolizma reaksiyonlarını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.2. Kalsiyumun sinyal iletimindeki rolünü sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.3. Kalsiyumun koagulasyondaki rolünü sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.4. Kalsiyumun hücrede diğer görevlerini bilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.1 Fosforun kalsiyum ile ilişkisini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Suda eriyen (çözünen) vitaminler 1, 2, 3, 4, 5
2 Yağda eriyen vitaminler 1, 2, 3, 4, 5
3 Vitamin benzeri bileşikler 1, 2, 3, 4, 5
4 Avitaminoz: vitamin eksikliğinde meydana gelen hastalıklar 1, 2, 3, 4, 5
5 Hipervitaminoz: bazı vitaminlerinlerin fazla alınması, toksisiteyi oluşturması 1, 2, 3, 4, 5
6 Vitaminlerin günlük önerilen miktarı: RDA 1, 2, 3, 4, 5
7 Besinlerin enerjiye çevrilmesinde koenzim olarak vitaminler 1, 2, 3, 4, 5
8 Makro ve mikro elementler 1, 2, 3, 4, 5
9 Vücuttaki makro elementler ve önemleri 1, 2, 3, 4, 5
10 Vücuttaki mikro elementler ve önemleri 1, 2, 3, 4, 5
11 Besinlerin enerjiye dönüşümünde minerallerin önemi 1, 2, 3, 4, 5
12 Yapı maddesi olarak mineraller 1, 2, 3, 4, 5
13 Hormon olarak mineraller 1, 2, 3, 4, 5
14 Minerallerin birbirleri ile etkileşimleri 1, 2, 3, 4, 5
Kaynaklar
1) Clinical Chemistry, Techniques, principles correlation, Bishop, Fody Schoeff, 2013, Lippincott Williams & Wilkins 2) Henry's Clinical Diagnosis and Management by laboratory Method, ,MC Pherson & Pincus, Elsevier, 2011. 3) Klinik Biyokimya, Eser Elementler, Metin Kılınç, Emekli&Yiğitbaşı, 2015, Nobel Dağıtım 4) Diğer biyokimya kitapları 5) Öğrencilerin ders anlatım esnasında tutmuş olduğu notlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan makro ve mikromolekülleri ileri düzeyde tanımlar.
X
0
Analiz edilecek materyalın nasıl saklanacağını, korunacağını bilir.
X
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan moleküllerin nasıl tanımlanabileceğini bilir .
X
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak teknolojilerin prensiplerini bilir.
X
0
Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular.
X
0
Alana özgü araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını bilir
X
0
Alana özgü kaynak ve bilgilere nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlanacağını bilir
X
0
Alanla ilgili disiplinlerle bilgi paylaşımı yapar
X
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirisel düşünceleri ile birleştirerek bağımsız çalışma yapar, sonuçlarını değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir.
X
0
Bilimsel ve teknik bir sorunu çözer, nereden yardım alması gerektiğini bilir.
X
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur, , toplumsal kültürel çalışmalarda bulunur, bu çalışmaları bilimsel ve sosyal anlamda denetleyebilir.
X
0
Yönetim aktivitelerinde bulunabilir, elde ettiği sonuçları kaliteyi yükseltmek için değerlendirebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 7 98
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 2 4
Proje Sunumu / Seminer 2 1 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 3 3
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 139
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu