Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KEMİK BİYOKİMYASI 2+0 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Neslin EMEKLİ
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kemikle ilgili biyokimyasal mekanizmaları ileri düzeyde kavramak, kemik metabolizmasını ilgilendiren hastalıklarda daha iyi tanı yönetmeleri geliştirmeye yönelik yaratıcı fikirlerin oluşmasını sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Kemiğin biyokimyasal yapısı ve özellikleri,Kemiğin yapısındaki mineraller,Kemiğin yapısındaki proteinler,Osteoblastlar,Osteoklastlar,Osteoblast ve klastlarla ilgili laboratuvar belirteçleri,Metabolik kemik ve eklem hastalıkları,Osteoporoz,Osteomalazi,Raşitizm,Paratiroid hormonları ve kemik,Kemikle ilgili diğer biyokimyasal belirteçler,Kemik tümörlerinde biyokimyasal belirteçler,Kemik belirteçlerinin kilinikde değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Kemiğin biyokimyasal özelliklerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1.Kemiğin yapısındaki mineralleri tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.2.Kemik yapısında etkin olan minerallerin hassas ölçümünün mekanizmasını bilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.3.Kemiğin yapısındaki proteinleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2-Kemik yapımında osteoblastların biyokimyasal mekanizmalarını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1.Osteoblast ürünlerini biyokimyasal yönden inceler 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2.Osteoblast ve alkalen fosfat arasındaki ilişkiyi kurar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.3.Alkalen fosfat izozimlerini inceler 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.4.Osteokalsin ve prokollajen ile osteoblast arasındaki ilişkiyi kurar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3-Kemik yıkımında osteoklastların biyokimyasal mekanizmalarını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1.Osteoklast fonksiyonlarını tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.2.Osteoklastlarda asid fosfataz özelliklerini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.3.Osteoklast hidroksipirolin ilişkisini ve tanıdaki önemini bilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.4.Osteoklast hidroksilizin, piridinolin ve deoksipiridinolin ilişkisini kurar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.5.Osteoklasit ve osteoblast ürünlerinin laboratuvar değerlendirilmesini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4-Metabolik kemik ve eklem hastalıklarının biyokimyasını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4,1.Osteoporozun nedenlerini ve biyokimyasal değişimleri kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.2.Osteoporozda genetik faktörleri tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.3.Osteoporozda laboratuvar yöntemlerinin prensiplerini kavrar daha iyisi için yaratıcı fikirler geliştirebilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.4.Beslenme ve diğer faktörlerle osteoproz ilişkisini kurar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.5.Osteoporoz tedavisindeki kimyasalların mekanizmasını tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.6.Osteoporoz ve osteomalazi arasındaki biyokimyasal farklılığı tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.7.Raşitizmle ilgili biyokimyasal belirteçleri ve farklılıkları kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5-Paratiroid hormonlar ve kemik ilişkisini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.2.Pirimer ve sekonder hiperparatiroidiyi sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.4.Paratiroid ve tiroid hormonların kemik metabolizması ile ilgili diğer mekanizmaları tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6-Kemikle ilgili biyokimyasal değerlendirmeleri genel olarak sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.1.Kemik belirteçlerinin klinikte değerlendirilmesini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.2.Kemik tümörlerindeki biyokimyasal belirteçleri tartışır daha iyisi için fikir yürütür 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.3.Kemik biyopsisindeki değerlendirmeleri biyokimyasal yönden kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.4. Kemiğin yapısındaki kollagen tiplerinin biyokimyasal değerlendirilmesini bilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.1. Paratiroid hormon ve hiperkalseminin mekanizmasını kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.3. Paratiroid hormonları ile ilgili laboratuvar yöntemlerini kavrar , tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.4. Kemikle ilgili enzimleri ve ayırıcı tanıyı tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kemiğin biyokimyasal yapısı ve özellikleri 1, 2, 3
2 Kemiğin yapısındaki mineraller 1, 2, 3
3 Kemiğin yapısındaki proteinler 1, 2, 3
4 Osteoblastlar 1, 2, 3
5 Osteoklastlar 1, 2, 3
6 Osteoblast ve klastlarla ilgili laboratuvar belirteçleri 1, 2, 3
7 Metabolik kemik ve eklem hastalıkları 1, 2, 3
8 Osteoporoz 1, 2, 3
9 Osteomalazi 1, 2, 3
10 Raşitizm 1, 2, 3
11 Paratiroid hormonları ve kemik 1, 2, 3
12 Kemikle ilgili diğer biyokimyasal belirteçler 1, 2, 3
13 Kemik tümörlerinde biyokimyasal belirteçler 1, 2, 3
14 Kemik belirteçlerinin kilinikde değerlendirilmesi 1, 2, 3
Kaynaklar
1)Klinik Biyokimya Medipol Üniv. Yayınları,Eds.Emekli&Yiğitbaşı 2015, 2)Henry's Clinical Diagnosis and Management by laboratory methods, 22. Baskı , 3)Menapoz ve Osteoporoz, Eds.Erdoğan Ertüngealp&Hakan Seyisoğlu,Ulusal menapoz ve osteoporoz, Derneği Yayınları 2000, İstanbul ve diğer ilgili yayınlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan makro ve mikromolekülleri ileri düzeyde tanımlar.
X
0
Analiz edilecek materyalın nasıl saklanacağını, korunacağını bilir.
X
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan moleküllerin nasıl tanımlanabileceğini bilir .
X
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak teknolojilerin prensiplerini bilir.
X
0
Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular.
X
0
Alana özgü araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını bilir
X
0
Alana özgü kaynak ve bilgilere nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlanacağını bilir
X
0
Alanla ilgili disiplinlerle bilgi paylaşımı yapar
X
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirisel düşünceleri ile birleştirerek bağımsız çalışma yapar, sonuçlarını değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir.
X
0
Bilimsel ve teknik bir sorunu çözer, nereden yardım alması gerektiğini bilir.
X
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur, , toplumsal kültürel çalışmalarda bulunur, bu çalışmaları bilimsel ve sosyal anlamda denetleyebilir.
X
0
Yönetim aktivitelerinde bulunabilir, elde ettiği sonuçları kaliteyi yükseltmek için değerlendirebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 15 2 30
Rehberli Problem Çözme 15 5 75
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 2 4
Proje Sunumu / Seminer 2 1 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 3 3
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 118
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu