Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SU VE ELEKTROLİT BİYOKİMYASI 2+0 2 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Neslin EMEKLİ
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Su molekülünü biyokimyasal olarak değerlendirmek, önemini kavramak
Dersin İçeriği Bu ders; Su biyokimyasına giriş Suyun moleküler özellikleri Suyun etrafındaki moleküllerle etkileşimi Saf su ve özellikleri Vücut suyu Çözücü olarak vücut suyu Gazların suda çözünürlüğü Suyun termoregülatör etkisi Vücut sıvı kompartımanları İntrasellüler sıvı Ekstraselüler sıvı İntersisyel sıvı İntravasküler sıvı Sıvı kompartmanları arasındaki madde değişimi Akuaporinler Vücut sıvı hacminin ölçülmesi Osmotik,onkotik ve hidrostatik basınçlar Osmolarite ve osmolalite Osmolarite Osmolalite Plazma Osmolalitesinin kontrolü Osmolalite ve sodyum Hiperosmolalite ve Hipernatremi Hipoosmolalite ve Hiponatremi Vücudun su dengesi Su dengesi bozuklukları Su eksikliği Su fazlalığı Replasman sıvıları Kristaloidler Kolloidler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Suyun moleküler özellikleri ve etrafındaki moleküllerle etkileşimini, 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.Saf suyun özelliklerini, kalitesini elde edilmesini, 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.Vücut suyunun özelliklerini, hücreler ve hücreler arasındaki dağılımını, akuaporinleri, 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.Vücut sıvı hacminin ölçülmesini, 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.Osmolaliteyi ve ilgili çeşitli patolojileri, 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.Kan hacminin düzenlenmesini ve elektrolit dengesini, 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.Su dengesi ve elektrolitlerin patolojilerini, 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8.Replasman sıvılarının mekanizmaların öğrenir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Su biyokimyasına giriş Suyun moleküler özellikleri Suyun etrafındaki moleküllerle etkileşimi Saf su ve özellikleri Vücut suyu Çözücü olarak vücut suyu Gazların suda çözünürlüğü Suyun termoregülatör etkisi Vücut sıvı kompartımanları İntrasellüler sıvı Ekstraselüler sıvı İntersisyel sıvı İntravasküler sıvı Sıvı kompartmanları arasındaki madde değişimi Akuaporinler Vücut sıvı hacminin ölçülmesi Osmotik,onkotik ve hidrostatik basınçlar Osmolarite ve osmolalite Osmolarite Osmolalite Plazma Osmolalitesinin kontrolü Osmolalite ve sodyum Hiperosmolalite ve Hipernatremi Hipoosmolalite ve Hiponatremi Vücudun su dengesi Su dengesi bozuklukları Su eksikliği Su fazlalığı Replasman sıvıları Kristaloidler Kolloidler
Kaynaklar
Ders esnasında öğrencilerin tuttuğu notlar
Lieberman M, Marks AD. Marks’ Basic medical biochemistry 3. Baskı, Lippincott Williams &Wilkins, 2010. Ceran Ö . Kan gazları ve tampon sistemleri. Klinik Biyokimya Eds. Emekli & Yiğitbaşı, Medipol Üniversitesi Yayınları, Akademi Matbaası, 2015. Montgomery, Conway, Spector, Chappel. Biyokimya Çeviri Ed. Altan N. Palme yayıncılık,2000

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan makro ve mikromolekülleri ileri düzeyde tanımlar.
X
0
Analiz edilecek materyalın nasıl saklanacağını, korunacağını bilir.
X
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan moleküllerin nasıl tanımlanabileceğini bilir .
X
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak teknolojilerin prensiplerini bilir.
X
0
Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular.
X
0
Alana özgü araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını bilir
X
0
Alana özgü kaynak ve bilgilere nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlanacağını bilir
X
0
Alanla ilgili disiplinlerle bilgi paylaşımı yapar
X
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirisel düşünceleri ile birleştirerek bağımsız çalışma yapar, sonuçlarını değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir.
X
0
Bilimsel ve teknik bir sorunu çözer, nereden yardım alması gerektiğini bilir.
X
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur, , toplumsal kültürel çalışmalarda bulunur, bu çalışmaları bilimsel ve sosyal anlamda denetleyebilir.
X
0
Yönetim aktivitelerinde bulunabilir, elde ettiği sonuçları kaliteyi yükseltmek için değerlendirebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 7 98
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 2 4
Proje Sunumu / Seminer 2 1 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 5 5
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 141
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu