Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ATEROSKLEROZ BİYOKİMYASI 2+0 2 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Neslin EMEKLİ
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ateroskleroz biyokimyasında gerçekleşen reaksiyonları sorgulamak bu konuya yeni yöntem ya da ilaç keşfi şeklinde katkılarda bulunmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Ateroskleroz biyokimyası,Normal ve hasarlı endotelde moleküler değişimler,Akut arteryal hasar ve trombus oluşumu,Trombositler ve ateroskleroz,Doku faktörü ve ateroskleroz,Doku faktörü inhibitörü,Aterosklerotik plakta plasminojen aktivatörleri,Plazminojen inhibitörleri ve ateroskleroz,Koagulasyon faktörleri ve ateroskleroz,Kolesterol ve ateroskleroz ilişkisi,Lipoprotein (a) ve ateroskleroz,Sitokinler ve ateroskleroz,Aterosklerozla ilgili hayvan modelleri,Tromboz riskine ve mevcut duruma laboratuvar yaklaşımlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Ateroskleroz biyokimyası 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1.Aterosklerozun biyokimyal mekanizmasını kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.2.Endotele ait moleküler değişimleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.3.Hasarlı endotelde trombus oluşumunu sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.4.Endotel hasarını önleyecek yaratıcı fikirler ortaya atabilir, ilaçlar ve yöntemler keşfedebilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.Ateroskleroz trombosit ilişkisini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1.Trombosit ateroskleroz ilişkisini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1.Trombosit adezyonunun aterosklerozda değişimini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2.Trombosit sekresyonu ve ateroskleroz oluşumu arasında ilişki kurar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.4.Trombosit ateroskleroz ilişkisini trombus aleyhine düzenleyecek yaratıcı fikirler ortaya atabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3-Doku faktörü ateroskleroz ilişkisini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1.Normal ve aterosklerotik plakta doku faktör oluşumunu sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.2.Arteryal hasarda hayvan deneylerinde gelişimi inceler 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.3.Dolaşan doku faktörü ve trombus oluşumunda regülasyonun nasıl sağlandığını kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4-Ateroskleroz fibrinolitik sistem ilişkisini sorgulayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.1.Plasminojen aktivatör ve inhibitörleri ile trombus ilişkisini kurar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5-Kolesterol ile trombus oluşumu arasındaki ilişkiyi sorgulayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.3.Kolesterol ve ateroskleroz mekanizması ile ilgili trombus aleyhine ilaçlar keşfedebilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6-Ateroskleroz gelişiminde rol alan sinyal ileti moleküllerini sorgular yeni yöntemler geliştirebilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.1.Ateroskleroz gelişimi ile ilgili sitokinleri kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.2.Ateroskleroz gelişimi ile ilgili belirteçleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7-Aterosklerozla ilgili hayvan modellerini sorgulayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.1.Ateroskleroza dirençli hayvan modellerini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.2.Transgenik hayvan modellerinde geliştirilen ateroskleroz modellerini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.3.Hayvan modellerinde apo E ve HDL ilişkisini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.4.Transgenik hayvan modelleri ve fibrinolitik sistem ilişkisi ile aterosklerotik değişimleri tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.3. Trombosit agregasyonu ile ateroskleroz oluşumu arasında ilişki kurar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.4. Çeşitli hücre yüzeylerinde doku faktörü ekspresyonunu ve trombus ilişkisini bilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.5. Doku faktörü inhibitörü ile ateroskleroz ilişkisini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.6. Doku faktörü trombus ilişkisini önlemek için yaratıcı fikirler, yeni ilaçlar keşfedebilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.2. Lipoprotein (a)’nın trombus oluşumu ile ilgisini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.3. Homosistein trombus ilişkisini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.4. Bu ilişkilerle ilgili yeni ilaç keşifleri yapar, yöntemler geliştirebilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.1. LDL-C ve HDL-C ile trombus oluşumu arasındaki ilişkiyi kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.2. Kolesterol düşürücü ilaçların mekanizmasını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.3. Aterosklerozun erken teşhisi için yeni yöntemler geliştirmeyi planlayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.5. Hayvan modelleri ile aterosklerozun önlenmesi konusunda yeni fikirler ortaya atabilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ateroskleroz biyokimyası 1, 2, 3, 4
2 Normal ve hasarlı endotelde moleküler değişimler 1, 2, 3, 4
3 Akut arteryal hasar ve trombus oluşumu 1, 2, 3, 4
4 Trombositler ve ateroskleroz 1, 2, 3, 4
5 Doku faktörü ve ateroskleroz 1, 2, 3, 4
6 Doku faktörü inhibitörü 1, 2, 3, 4
7 Aterosklerotik plakta plasminojen aktivatörleri 1, 2, 3, 4
8 Plazminojen inhibitörleri ve ateroskleroz 1, 2, 3, 4
9 Koagulasyon faktörleri ve ateroskleroz 1, 2, 3, 4
10 Kolesterol ve ateroskleroz ilişkisi 1, 2, 3, 4
11 Lipoprotein (a) ve ateroskleroz 1, 2, 3, 4
12 Sitokinler ve ateroskleroz 1, 2, 3, 4
13 Aterosklerozla ilgili hayvan modelleri 1, 2, 3, 4
14 Tromboz riskine ve mevcut duruma laboratuvar yaklaşımlar 1, 2, 3, 4
Kaynaklar
1)Williams Hematoloji (International Edition) 2)Wintrobe Hematoloji (International Edition) 3)Kartal N. Karademir B, Batırel S.Ateroskleroz Biyokimyası. Klinik Biyokimya, Medipol Univ.Yayınları 2015. 4)Henry's Klinical diagnosis and Managemen by laboratory methods.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan makro ve mikromolekülleri ileri düzeyde tanımlar.
X
0
Analiz edilecek materyalın nasıl saklanacağını, korunacağını bilir.
X
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan moleküllerin nasıl tanımlanabileceğini bilir .
X
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak teknolojilerin prensiplerini bilir.
X
0
Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular.
X
0
Alana özgü araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını bilir
X
0
Alana özgü kaynak ve bilgilere nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlanacağını bilir
X
0
Alanla ilgili disiplinlerle bilgi paylaşımı yapar
X
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirisel düşünceleri ile birleştirerek bağımsız çalışma yapar, sonuçlarını değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir.
X
0
Bilimsel ve teknik bir sorunu çözer, nereden yardım alması gerektiğini bilir.
X
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur, , toplumsal kültürel çalışmalarda bulunur, bu çalışmaları bilimsel ve sosyal anlamda denetleyebilir.
X
0
Yönetim aktivitelerinde bulunabilir, elde ettiği sonuçları kaliteyi yükseltmek için değerlendirebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 4 5 20
Proje Sunumu / Seminer 2 3 6
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 45 45
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 167
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu