Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOKİMYADA TEMEL KAVRAMLAR 3+0 3 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Neslin EMEKLİ
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Biyokimya ile ilgili temel kavramları aşağıdaki içerik doğrultusunda anlamak, öğrenmek ve yaratıcı fikirler oluşturmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Diyetle alınan makromoleküllerin yapısal özellikleri,Diyetle alınan makromoleküllerin sindirim, emilim ve taşınması,Karbonhidrat metabolizması,Lipitler metabolizması,Amino asitlerin metabolizması,Proteinler yapısı ve metabolizması,Enzimler ve enzim reaksiyonları (ı),Enzimlerin klinik önemi,Vitaminler ve metabolizmadaki yeri,Mineraller ve vücut reaksiyonlarındaki yeri,Su, vücut sıvıları ve tampon sistemler,Biyokimyasal analizlerde analiz öncesi değişkenler,Biyokimyada çözelti kavramları,Biyokimya laboratuvarında tehlikeli atıklar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Diyetle alınan makromoleküllerin molekülsel özellikleini birbiri ile ilişkilerini sorgulayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1.Karbonhidratların yapısını ve özelliklerini tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.2.Lipitlerin yapısını ve özelliklerini tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.3.Diyetle alınan amino asidleri ve proteinlerin yapısal özelliklerini tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2-Diyetle alınan makro ve mikro moleküllerin sındirim kanalından kana geçişini tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1.Karbonhidratların emilimindeki özellikleri taşınma sistemlerni tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2.Lipitlerin emilimindeki özellikleri ve taşınma sistemlerini tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.4.Sindirimde endokrin sistemin makro moleküküllerle ilişkisini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3-Karbonhidratların metabolik yolunu sorgulayabilir 1, 10, 12, 14
3.3.Glukozun diğer moleküllere ve diğer moleküllerin glukoza dönüşüm yollarını bilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.5.Enerji metabolizmasında karbonhidratların önemini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4-Lipitlerin metabolik yolunu sorgulayabilir 1, 10, 14, 2
4.1.Yağ asidlerinin özelliklerini ve önemini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.2.Lipoproteinlerin önemini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.3.Apoproteinlerin lipit metabolizmasındaki önemini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.6.Lipit metabolizma bozukluklarının nedenlerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.7.Enerji metabolizmasında yağ asidlerinin önemini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5-Amino asitlerin ve proteinlerin yapısı ve metabolik yolunu sorgulayabilir 1, 10, 12, 14, 2
5.1.Polar, nonpolar, alifatik ve siklik amino asidleri tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.3.Yan zincirlerine göre amino asidlerin sınıflanması bilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.5.Diyetle alınan proteinlerin akıbetini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6-Enzim reaksiyonlarını sorgulayabilir 1, 10, 12, 14, 2
6.3.Enzim reaksiyonlarına etki eden faktörleri tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.4.Enzim inhibitörlerini, aktivatörlerini tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.5.Enzimlerin sınıflandırılmasını ve isimlendirilmesini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.6.Enzim reaksiyonlarında metal iyonlarının görevlerini tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7-Vitaminlerin yapısını ve enerji üretimindeki yerini sorgular 1, 10, 12, 14, 2
7.1.Çeşitli vitaminlerin yapısal özelliklerini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8-Minerallerin metabolik reaksiyonlarda ve enerji üretimindeki yerini sorgular 1, 10, 12, 14, 2
8.1.Vücut için önem vazgeçilmez olan minerallerin emilimi, taşınması ve depolanmasını bilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8.2.Makro ve mikro minerallerin metabolizmadaki yerlerini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
9.Vücut sıvılarının özelliklerini ve asid baz dengesini kavrar 1, 10, 12, 14, 2
9.1.Suyun moleküler özelliklerini çeşitli saflıkta su hazırlanmasını kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
9.2.Vücut sıvı kompartımanlarının nasıl regüle edildiğini tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
9.4.İdrar, serebrosipinal sıvı, tükürük gibi vücut sıvılarının önemini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
9.6.Hidrojen iyonunun regülasyonunu tampon sistemleri kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
10-Biyokimyasal analizlerde analiz öncesi değişkenleri sorgular 1, 10, 12, 2
11-Çözelti ve konsantrasyon kavramlarını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
12-Biyokimya laboratuvarının kurallarını ve güvenliğini sorgular 1, 10, 14, 2, 3, 4, 5 A, B, C
12.1.Analizlerde çevre koşullarının önemini ve laboratuvar kurallarını tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.3. Protein ve amino asitlerin taşınma sistemini tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.5. Pankreasdan salınan hormonların etkisini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.2. Glikozdan enerji üretim yollarını özümler 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.4. Glisemik kontrolü tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.4. Yağ asidleri ile esterleşen alkolleri kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.5. Lipit metabolizmasında hormonal kontrolü kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.4. Amino asidlerin modifikasyonlarını tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.6. Protein yapısındaki polimorfizmi kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.7. Üre sentezini ve önemini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.1. Enzim substrat ürün ilişkisini tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.2. Enzimlerin katalitik bölgesini, koenzim, apoenzim ilişkisini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.7. İlaç üretiminde enzim reaksiyonların mekanizmasını kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.8. Enzim reaksiyonlarının regülasyonunu Michaelis-Menten dengesini, lineweavr-Burk transformasyonunu kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.9. Reversibl inhibisyon, allosteric inhibitors, covalent modifikasyon, Ca2+ kalmodulin, monomerik G proteinleri tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.2. Çeşitli vitaminlerin metabolizmadaki yerlerini tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.3. Çeşitli vitaminlerin enerji üretimindeki görevlerini tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.4. Vitamin eksikliğinde karşılaşılan durumları tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8.3. Enerji metabolizmasında önemi olan mineralleri tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8.4. Hayati önemi olan minerallerin toksik düzeylerini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8.5. Minerallerin tedavide kullanılması ve ölçüm yöntemlerini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
9.3. Kan ve hücre hacminin düzenlenmesinde suyun önemini, su dengesi bozukluklarını kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
9.5. Asid baz dengesini, pK değerini, pH kavramını tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
10.1. Biyokimyasal analizlerde örneklerin nasıl toplanacağını tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
10.2. Analizlerde değişmeyen ve değişen faktörleri kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
10.3. Analiz için alınan tüplerin ve antikoagulanların özelliklerini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
10.4. Çeşitli biyokimyasal analizlerde preanalitik hataları tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
11.1. Çözelti, çözünürlük, konsantrasyon kavramlarını tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
11.2. Normalite, molarite, molalite, osmolalite, osmolarite kavramlarını bilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
11.3. Kalitatif ve kantitatif analiz yöntemlerinde kullanılan çözeltileri hazırlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
11.4. Analiz sonuçlarının güveninirliğinin çözeltilerin doğru hazırlanması ile ilgili olduğunu kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
12.2. Laboratuvarda bireysel emniyetli çalışma kurallarını tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
12.3. Laboratuvarda kimyasallarla çalışma kurallarını tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
12.4. Laboratuvarda kanserojen maddelerle çalışma kurallarını tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
12.5. Laboratuvarda biyolojik güvenliğin nasıl sağlandığını tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
12.6. Laboratuvarda tehlikeli ve özel atıkları tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
12.7. Laboratuvarda atık ve imha prensiplerini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
12.8. Biyolojik atıklar, tehlikeli ve tehlikeli olmayan kimyasal atıklar, radyoaktif atıkların nasıl imha edileceğini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Diyetle alınan makromoleküllerin yapısal özellikleri 1,2,3,4,5,6,10,13
2 Diyetle alınan makromoleküllerin sindirim, emilim ve taşınması 1,2,3,4,5,6,10,13
3 Karbonhidrat metabolizması 1,2,3,4,5,6,10,13
4 Lipitler metabolizması 1,2,3,4,5,6,10,13
5 Amino asitlerin metabolizması 1,2,3,4,5,6,10,13
6 Proteinler yapısı ve metabolizması 1,2,3,4,5,6,10,13
7 Enzimler ve enzim reaksiyonları (ı) 1,2,3,4,5,6,10,13
8 Enzimlerin klinik önemi 1,2,3,4,5,6,10,13
9 Vitaminler ve metabolizmadaki yeri 1,2,3,4,5,6,10,13
10 Mineraller ve vücut reaksiyonlarındaki yeri 1,2,3,4,5,6,7,10,13
11 Su, vücut sıvıları ve tampon sistemler 1,2,3,4,5,6,8,10,12,13
12 Biyokimyasal analizlerde analiz öncesi değişkenler 1,2,3,4,5,6,9,10,13
13 Biyokimyada çözelti kavramları 1,2,3,4,5,6,9,10,11,13
14 Biyokimya laboratuvarında tehlikeli atıklar 1,2,3,4,5,6,9,10,11,13
Kaynaklar
1) Nelson DL ve Cox MM.Lehninger Biyokimyanın İlkeleri. Çeviri Ed. Kılıç N. Palme Yayıncılık, 2005. 2) Lieberman M, Marks AD. Marks’ Basic medical biochemistry 3. Baskı, Lippincott Williams &Wilkins, 2010. 3) Bishop ML, Fody EP,Schoeff LE. Clinical Chemistry 7.Baskı,s.323-334. Lippincott, 2013. 4) Henry’s Clinical Diagnosisand Management by Laboratory Method,.22.Baskı,Eds.Pherson RA, Pincus MR,Elsevier-Saunders, 2011. 5) Yiğitbaşı T, Emekli N. Biyokimya Laboratuarı. İstanbul Medipol Üniversitesi,Yayınları, Akademi Basın Yayın, İstanbul 2013. 6) Emekli N. Temel ve Uygulamalı Biyokimya, 4.Baskı.Akademi Basın Yayın, İstanbul 2006. 7) Kılınç M. Eser elementler. İçinde Klinik Biyokimya Eds. Emekli&Yiğitbaşı, Medipol Üniversitesi Yayınları, Akademi Matbaası, 2015. 8) Alturfan AA. Su biyokimyası. İçinde: Klinik Biyokimya Eds. Emekli & Yiğitbaşı, Medipol Üniversitesi Yayınları, Akademi Matbaası, 2015. 9) Ülfer G ve Emekli N. Klinik laboratuvar kuralları güvenliği ve referans değerler. İçinde: Klinik Biyokimya Eds. 10) Emekli & Yiğitbaşı, Medipol Üniversitesi Yayınları, Akademi Matbaası, 2015. 11) Yarat A. Biyokimyada çözelti ve konsantrasyon kavramları. İçinde: Klinik Biyokimya Eds. Emekli & Yiğitbaşı, Medipol Üniversitesi Yayınları, Akademi Matbaası, 2015. 12) Ceran Ö . Kan gazları ve tampon sistemler. . İçinde: Klinik Biyokimya Eds. Emekli & Yiğitbaşı, Medipol Üniversitesi Yayınları, Akademi Matbaası, 2015. 13) Montgomery, Conway, Spector, Chappel. Biyokimya Çeviri Ed. Altan N. Palme yayıncılık,2000

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan makro ve mikromolekülleri ileri düzeyde tanımlar.
X
0
Analiz edilecek materyalın nasıl saklanacağını, korunacağını bilir.
X
0
Analiz edilecek materyalın nasıl saklanacağını, korunacağını bilir.
X
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan moleküllerin nasıl tanımlanabileceğini bilir .
X
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak teknolojilerin prensiplerini bilir.
X
0
Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular.
X
0
Alana özgü araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını bilir
X
0
Alana özgü kaynak ve bilgilere nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlanacağını bilir
X
0
Alanla ilgili disiplinlerle bilgi paylaşımı yapar
X
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirisel düşünceleri ile birleştirerek bağımsız çalışma yapar, sonuçlarını değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir.
X
0
Bilimsel ve teknik bir sorunu çözer, nereden yardım alması gerektiğini bilir.
X
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur, , toplumsal kültürel çalışmalarda bulunur, bu çalışmaları bilimsel ve sosyal anlamda denetleyebilir.
X
0
Yönetim aktivitelerinde bulunabilir, elde ettiği sonuçları kaliteyi yükseltmek için değerlendirebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 8 10 80
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 10 50
Proje Sunumu / Seminer 2 5 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 299
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 10,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu