Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA 4+0 4 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Esra ÇAĞAVİ
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Gürkan ÖZTÜRK, Doç.Dr. Esra ÇAĞAVİ, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Prof.Dr. Süleyman YILDIRIM, Doç.Dr. Bilal Ersen KERMAN, Dr.Öğr.Üye. Deniz DURALI, Dr.Öğr.Üye. Kıvanç KÖK, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Dr.Öğr.Üye. Salih GENCER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı ökaryot hücrenin yapısını ve temel metabolik faaliyetlerini bütün halinde ve multidisipliner yaklaşımla anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Hücre Mekaniği, Hücre İskeleti ve Motor Proteinler, ECM ile Etkileşim (Prof. Dr. Gürkan Öztürk) ,Hücre Döngüsü, Mitoz, Mayoz Bölünme ve Kanser (Doç. Dr. Esra Çağavi) ,Hücre sağkalım ve ölüm mekanizmaları, Apoptoz, Nekroz,Otofaji ve Yaşlanma (Dr. Öğr. Üyesi Turan Demircan),Sinyal iletim mekanizmaları (Prof. Dr. Gürkan Öztürk) ,Hücre Yenilenme ve Farklılaşması, Kök Hücre ve Doku Onarımı (Doç. Dr. Esra Çağavi),Hücre Biyokimyası (Prof. Dr. Nesrin Emekli),Karbonhidratlar (Prof. Dr. Nesrin Emekli),Yağlar (Prof. Dr. Türkan Yiğitbaşı),Proteinler ve Nükleik Asitler (Dr. Öğr. Üyesi S. Sibel Erdem),Hücre Enerji Metabolizması, Mitokondri, Kanser ve Açlık (Prof. Dr. Türkan Yiğitbaşı),İnsan Mikrobiyomu ve Taksonomi, Mikrorganizmaların Tanımlanması, İmmün Organlar (Prof. Dr. Süleyman Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Duralı),Doğal Bağışıklık ve Komponentleri, İmmün Yanıtın Fazları, (Prof. Dr. Süleyman Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Duralı),Edinsel Bağışıklık ve Komponentleri (Prof. Dr. Süleyman Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Duralı),Kompleman Sistem, Otoimmünite ve Virüsler (Prof. Dr. Süleyman Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Duralı); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Hücre Mekaniği, Hücre İskeleti ve Motor Proteinler, ECM ile Etkileşim (Prof. Dr. Gürkan Öztürk) 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1.Hücre mekaniğinin önemi, hücresel oluşumlar ve görevlerini açıklar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.2.Hücre iskeleti oluşturan proteinler ve hücresel işlevlerini açıklar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.3.Hücre iskeleti ile ilişkili motor proteinler ve görevlerini tanımlar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.4.Yapısal ve adesiv ekstraselülar matriks komponentlerinin yapı ve işlevlerinin örnekler ile açıklar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2-Hücre Döngüsü, Mitoz, Mayoz Bölünme ve Kanser (Doç. Dr. Esra Çağavi) 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1.Ökaryotk hücrelerde hücre döngüsünün evrelerini tanımlar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2.Hücre döngüsünün kontrol eden siklinler ve sikline bağlı kinazların moleküler mekanizmalarını açıklar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.3.Mitoz ve mayoz bölünmenin evrelerini tanımlar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.4.Kanserin moleküler mekanizmalarını ve metastaz safhalarını açıklar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.5.Kanser oluşum, ilerleme ve tedavsine yönelik temel prensipleri örnekler ile açıklar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3- Hücre sağkalım ve ölüm mekanizmaları, Apoptoz, Nekroz, Otofaji ve Yaşlanma (Dr. Öğr. Üyesi Turan Demircan) 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1.Hücre sağkalım ve ölüm mekanizmalarını açıklar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.2.Apoptozun mekanzması, apoptozda etkili organel, enzimler ve apoptozun moleküler basamaklarını açıklar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.3.Nekrotik ölümü tanımlar ve apoptotik ölüm ile karşılaştırır. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.4.Otofajinin mekanizması ve ilişkili olduğu hastalıkları örnekler ile açıklar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.5.Hücre yaşlanmasında etkili hücre içi ve dışı mekanizma ve faktörleri tanımlar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4-Sinyal iletim mekanizmaları (Prof. Dr. Gürkan Öztürk) 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.1.Sinyal iletiminin moleküler prensiplerini açıklar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.2.G-proteinine bağlı reseptörler (GPCR) aracılı sinyal iletiminin mekanizmasını açıklar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.3.Reseptör tirozin kinaz (RTK) aracılı sinyal iletiminin mekanizmasını açıklar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5-Hücre Yenilenme ve Farklılaşması, Kök Hücre ve Doku Onarımı (Doç. Dr. Esra Çağavi) 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.1.Hücre yenilenmesinde rolü olan hücre içi ve dışı etkenleri tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.2.Kök hücreyi embriyonik ve erişkin kökene göre tanımlar ve örnekler ile açıklar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.3.Uyarılmış pluripotent kök hücre üretimi ve karakterizasyonu ile laboratuvardaki kullanım alanlarını açıklar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.4.Doku mühendisliği ve onarımında kök hücre uygulamalarını yorumlar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6- Hücre Biyokimyası (Prof. Dr. Nesrin Emekli) 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.1.Diyetle alınan besinlerin enterositlere girişini bilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.2.Enterositlerde yeniden sentez yapıldığını kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.3.Ekzojen ve endojen moleküllerden enerji üretimini kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.4.Metabolitlerin detoksifikasyonu(üre sentezi, H2O2 v.b) hakkında bilgi sahibidir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.5.Çeşitli reaksiyonlarda görev alacak moleküllerin sentezi, yıkılması ve metabolizmadaki rollerini özetler. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7- Karbonhidratlar (Prof.Dr.Nesrin Emekli) 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.1.Karbonhidratların metabolik yolunu sorgulayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.2.Kana geçen glukozun akıbetini ve glisemik kontrolü tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.3.Glikozdan enerji üretim yollarını özümler 1, 2, 3, 4, 5, 9 A, B, C
7.4.Glukozun diğer moleküllere ve diğer moleküllerin glukoza dönüşüm yollarını bilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.5.Enerji metabolizmasında karbonhidratların önemini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8- Yağlar (Prof.Dr.Türkan Yiğitbaşı) 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8.1.Lipitlerin yapısını ve özelliklerini tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8.2.Yağ asidlerinin özelliklerini ve önemini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8.3.Esansiyel yağ asitlerini ve kardiyak hastalıklardaki rolünü sorgular. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8.4.Lipoproteinlerin önemini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8.5.Apoproteinlerin lipit metabolizmasındaki önemini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8.6.Yağ asidleri ile esterleşen alkolleri kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8.7.Lipit metabolizma bozukluklarının ve lipidlerin ateroskleroz gelişimindeki önemini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8.8.Enerji metabolizmasında lipidlerin önemini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
9- Proteinler ve Nükleik Asitler (Y.Doç.Dr.Sibel Erdem) 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
9.1.Nükleik Asitlerin yapısını ve özelliklerini tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
9.2.Pürin, pürimidin bazlarının denova sentezini ve sentezin inhibisyonu ile etki eden ilaç metabolizmaları kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
9.3.Pürin, pürimidin sentez basamaklarını, basamaklardaki aktivasyon ve inhibisyonlarını kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
9.4.Pürin, pürimidin bazlarının yıkımını ve ilişkili patolojileri özetler. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
10-Hücre Enerji Metabolizması, Mitokondri, Kanser ve Açlık (Prof. Dr. Türkan Yiğitbaşı) 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
10.1.Kanser hücre enerji metabolizmasının, normal hücreden farklı olduğu bilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
10.2.Warburg etkisini tartışır. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
10.3.Kanser hücresinin glukozu fazla kullanmasındaki mekanizmaları sorgular. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
10.4.Kanser hücresinin metabolizmasında Hipoksi ile indüklenebilir faktör–1 alfa (HIF–1?)’ın rolünü bilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
11-İnsan Mikrobiyomu ve Taksonomi, Mikrorganizmaların Tanımlanması, İmmün Organlar (Prof. Dr. Süleyman Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Duralı) 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
12-Doğal Bağışıklık ve Komponentleri, İmmün Yanıtın Fazları, (Prof. Dr. Süleyman Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Duralı) 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
13-Edinsel Bağışıklık ve Komponentleri (Prof. Dr. Süleyman Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Duralı) 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
14-Kompleman Sistem, Otoimmünite ve Virüsler (Prof. Dr. Süleyman Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Duralı) 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hücre Mekaniği, Hücre İskeleti ve Motor Proteinler, ECM ile Etkileşim (Prof. Dr. Gürkan Öztürk)
2 Hücre Döngüsü, Mitoz, Mayoz Bölünme ve Kanser (Doç. Dr. Esra Çağavi) 4 numaralı kaynak
3 Hücre sağkalım ve ölüm mekanizmaları, Apoptoz, Nekroz,Otofaji ve Yaşlanma (Dr. Öğr. Üyesi Turan Demircan)
4 Sinyal iletim mekanizmaları (Prof. Dr. Gürkan Öztürk)
5 Hücre Yenilenme ve Farklılaşması, Kök Hücre ve Doku Onarımı (Doç. Dr. Esra Çağavi) 4 numaralı kaynak
6 Hücre Biyokimyası (Prof. Dr. Nesrin Emekli) 1,2,3 numaralı kaynaklar
7 Karbonhidratlar (Prof. Dr. Nesrin Emekli) 1,2,3 numaralı kaynaklar
8 Yağlar (Prof. Dr. Türkan Yiğitbaşı) 1,2,3 numaralı kaynaklar
9 Proteinler ve Nükleik Asitler (Dr. Öğr. Üyesi S. Sibel Erdem) 1,2,3 numaralı kaynaklar
10 Hücre Enerji Metabolizması, Mitokondri, Kanser ve Açlık (Prof. Dr. Türkan Yiğitbaşı) 1,2,3 numaralı kaynaklar
11 İnsan Mikrobiyomu ve Taksonomi, Mikrorganizmaların Tanımlanması, İmmün Organlar (Prof. Dr. Süleyman Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Duralı)
12 Doğal Bağışıklık ve Komponentleri, İmmün Yanıtın Fazları, (Prof. Dr. Süleyman Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Duralı)
13 Edinsel Bağışıklık ve Komponentleri (Prof. Dr. Süleyman Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Duralı)
14 Kompleman Sistem, Otoimmünite ve Virüsler (Prof. Dr. Süleyman Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Duralı)
Kaynaklar
1.Yiğitbaşı T, Emekli N. Biyokimya Laboratuarı. İstanbul Medipol Üniversitesi, Yayınları, Akademi Basın Yayın, İstanbul 2013. 2.Emekli N. Temel ve Uygulamalı Biyokimya, 4.Baskı. Akademi Basın Yayın, İstanbul 2006. 3.Marks Basic Medical Biochemistry A Clinical Approach.Lieberman M,Marks,AD. Lippiccott Williams Wilkins. 4.Güneş HV, Moleküler Hücre Biyolojisi, 5. Baskı, İstanbul Tıp Kitabevi, 2018.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan makro ve mikromolekülleri ileri düzeyde tanımlar.
X
0
Analiz edilecek materyalın nasıl saklanacağını, korunacağını bilir.
X
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan moleküllerin nasıl tanımlanabileceğini bilir .
X
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak teknolojilerin prensiplerini bilir.
X
0
Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular.
X
0
Alana özgü araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını bilir
X
0
Alana özgü kaynak ve bilgilere nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlanacağını bilir
X
0
Alanla ilgili disiplinlerle bilgi paylaşımı yapar
X
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirisel düşünceleri ile birleştirerek bağımsız çalışma yapar, sonuçlarını değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir.
X
0
Bilimsel ve teknik bir sorunu çözer, nereden yardım alması gerektiğini bilir.
X
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur, , toplumsal kültürel çalışmalarda bulunur, bu çalışmaları bilimsel ve sosyal anlamda denetleyebilir.
X
0
Yönetim aktivitelerinde bulunabilir, elde ettiği sonuçları kaliteyi yükseltmek için değerlendirebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 8 112
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 6 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 20 40
Proje Sunumu / Seminer 2 10 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 53 53
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 300
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 10,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu