Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLERİ BESİN MİKROBİYOLOJİSİ-Güz Dönemi2+028
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi VerenlerProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGıda kalitesi ve güvenliğinde rol oynayan mikroorganizmaların özellikleri, etki mekanizmaları ve analiz yöntemlerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Gıdaların florasındaki mikroorganizmalar,Gıda kaynaklı bakteriler ve özellikleri,Gıda kaynaklı küfler ve özellikleri,Gıda kaynaklı mayalar ve özellikleri,Gıdalardaki mikroorganizmaları etkileyen iç ve dış faktörler,Et ve ürünleri mikrobiyolojisi,Süt ve ürünleri mikrobiyolojisi,Meyve ve sebze mikrobiyolojisi,Çeşitli gıdaların mikrobiyolojsi,Fermente gıdalar mikrobiyolojisi,Gıda kaynaklı bakteriyel hastalıklar,Gıda kaynaklı bakteriyel olmayan hastalıklar,Gıdaların mikrobiyolojik analizi I,Gıdaların mikrobiyolojik analizi II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2.Gıda-mikroorganizma ilişkisini açıklar.10, 16, 9A, D, E
8.Gıdaların bozulmasını önleme yollarını değerlendirir.10, 16, 9A, D, E
9.Gıdalarda bulunabilecek patojen mikroorganizmaları, etki şekilleri ve analiz yöntemlerini değerlendirir.10, 16, 9A, D, E
1. Gıda hammaddeleri ve gıdaların doğal mikroflorası arasındaki ilişkiyi değerlendirir.10, 16, 9A, D, E
3. Mikroorganizmaların gıdalara bulaşma yollarını açıklar.10, 16, 9A, D, E
4. Mikroorganizmaların gıdalarda gelişimini etkileyen faktörleri tartışır.10, 16, 9A, D, E
5. Gıdalarda bozulma yapan mikrobiyel etmenleri açıklar.10, 16, 9A, D, E
6. Gıdaların mikrobiyal bozulmasının mekanizmasını açıklar.10, 16, 9A, D, E
7. Gıdalarda bozulma yapıcı mikroorganizmaların analiz yöntemlerini uygular.10, 16, 9A, D, E
10. Gıda kaynaklı patojen mikroorganizmaları ve etki mekanizmalarını açıklar.10, 16, 9A, D, E
11. Patojen mikroorganizmaların gıdalarda analiz yöntemlerini uygular.10, 16, 9A, D, E
12. Gıda güvenliği yönünden alınacak önlemleri açıklar.10, 16, 9A, D, E
13. Gıda endüstrisinde fonksiyonel mikroorganizmaların kullanımını değerlendirir.10, 16, 9A, D, E
14. Gıdaların florasındaki fonksiyonel mikroorganizmaları ve etki mekanizmalarını açıklar.10, 16, 9A, D, E
16. Gıdaların florasındaki fonksiyonel mikroorganizmaların elde edilmesi ve endüstride kullanım potansiyelini değerlendirir.10, 16, 9A, D, E
17. Fonksiyonel mikroorganizmaları gıda güvenliği yönüyle değerlendirir.10, 16, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Gıdaların florasındaki mikroorganizmalarKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Gıda kaynaklı bakteriler ve özellikleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Gıda kaynaklı küfler ve özellikleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Gıda kaynaklı mayalar ve özellikleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Gıdalardaki mikroorganizmaları etkileyen iç ve dış faktörlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Et ve ürünleri mikrobiyolojisiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Süt ve ürünleri mikrobiyolojisiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Meyve ve sebze mikrobiyolojisiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Çeşitli gıdaların mikrobiyolojsiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Fermente gıdalar mikrobiyolojisiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Gıda kaynaklı bakteriyel hastalıklarKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Gıda kaynaklı bakteriyel olmayan hastalıklarKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Gıdaların mikrobiyolojik analizi IKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Gıdaların mikrobiyolojik analizi IIKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Ders notları
1. Ünlütürk, A., Turantaş, F. Gıda Mikrobiyolojisi. Mengi Tan Basımevi, İzmir, 1999. 2. Uğur,M, Nazlı,B., Bostan,K. Gıda Hijyeni. Teknik yayınları, 2001 3. Erol,İ. Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi. Pozitif Matbaacılık, 2007 4. Pichhardt,K. Gıda Mikrobiyolojisi. Literatür Yayıncılık, 2007 (Çeviri) 5. Adams,M.R., Moss,M.O. Food Microbiology. RSC, 2005

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
4
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
7
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer14684
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı5630
Genel Sınav ve Hazırlığı5630
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)228
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(228/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLERİ BESİN MİKROBİYOLOJİSİ-Güz Dönemi2+028
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi VerenlerProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGıda kalitesi ve güvenliğinde rol oynayan mikroorganizmaların özellikleri, etki mekanizmaları ve analiz yöntemlerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Gıdaların florasındaki mikroorganizmalar,Gıda kaynaklı bakteriler ve özellikleri,Gıda kaynaklı küfler ve özellikleri,Gıda kaynaklı mayalar ve özellikleri,Gıdalardaki mikroorganizmaları etkileyen iç ve dış faktörler,Et ve ürünleri mikrobiyolojisi,Süt ve ürünleri mikrobiyolojisi,Meyve ve sebze mikrobiyolojisi,Çeşitli gıdaların mikrobiyolojsi,Fermente gıdalar mikrobiyolojisi,Gıda kaynaklı bakteriyel hastalıklar,Gıda kaynaklı bakteriyel olmayan hastalıklar,Gıdaların mikrobiyolojik analizi I,Gıdaların mikrobiyolojik analizi II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2.Gıda-mikroorganizma ilişkisini açıklar.10, 16, 9A, D, E
8.Gıdaların bozulmasını önleme yollarını değerlendirir.10, 16, 9A, D, E
9.Gıdalarda bulunabilecek patojen mikroorganizmaları, etki şekilleri ve analiz yöntemlerini değerlendirir.10, 16, 9A, D, E
1. Gıda hammaddeleri ve gıdaların doğal mikroflorası arasındaki ilişkiyi değerlendirir.10, 16, 9A, D, E
3. Mikroorganizmaların gıdalara bulaşma yollarını açıklar.10, 16, 9A, D, E
4. Mikroorganizmaların gıdalarda gelişimini etkileyen faktörleri tartışır.10, 16, 9A, D, E
5. Gıdalarda bozulma yapan mikrobiyel etmenleri açıklar.10, 16, 9A, D, E
6. Gıdaların mikrobiyal bozulmasının mekanizmasını açıklar.10, 16, 9A, D, E
7. Gıdalarda bozulma yapıcı mikroorganizmaların analiz yöntemlerini uygular.10, 16, 9A, D, E
10. Gıda kaynaklı patojen mikroorganizmaları ve etki mekanizmalarını açıklar.10, 16, 9A, D, E
11. Patojen mikroorganizmaların gıdalarda analiz yöntemlerini uygular.10, 16, 9A, D, E
12. Gıda güvenliği yönünden alınacak önlemleri açıklar.10, 16, 9A, D, E
13. Gıda endüstrisinde fonksiyonel mikroorganizmaların kullanımını değerlendirir.10, 16, 9A, D, E
14. Gıdaların florasındaki fonksiyonel mikroorganizmaları ve etki mekanizmalarını açıklar.10, 16, 9A, D, E
16. Gıdaların florasındaki fonksiyonel mikroorganizmaların elde edilmesi ve endüstride kullanım potansiyelini değerlendirir.10, 16, 9A, D, E
17. Fonksiyonel mikroorganizmaları gıda güvenliği yönüyle değerlendirir.10, 16, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Gıdaların florasındaki mikroorganizmalarKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Gıda kaynaklı bakteriler ve özellikleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Gıda kaynaklı küfler ve özellikleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Gıda kaynaklı mayalar ve özellikleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Gıdalardaki mikroorganizmaları etkileyen iç ve dış faktörlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Et ve ürünleri mikrobiyolojisiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Süt ve ürünleri mikrobiyolojisiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Meyve ve sebze mikrobiyolojisiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Çeşitli gıdaların mikrobiyolojsiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Fermente gıdalar mikrobiyolojisiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Gıda kaynaklı bakteriyel hastalıklarKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Gıda kaynaklı bakteriyel olmayan hastalıklarKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Gıdaların mikrobiyolojik analizi IKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Gıdaların mikrobiyolojik analizi IIKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Ders notları
1. Ünlütürk, A., Turantaş, F. Gıda Mikrobiyolojisi. Mengi Tan Basımevi, İzmir, 1999. 2. Uğur,M, Nazlı,B., Bostan,K. Gıda Hijyeni. Teknik yayınları, 2001 3. Erol,İ. Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi. Pozitif Matbaacılık, 2007 4. Pichhardt,K. Gıda Mikrobiyolojisi. Literatür Yayıncılık, 2007 (Çeviri) 5. Adams,M.R., Moss,M.O. Food Microbiology. RSC, 2005

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
4
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
7
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:01Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:01