Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BESLENME ANTROPOMETRİSİ-Bahar Dönemi2+028
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi VerenlerProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencileri; vücut bileşiminin antropometrik ve laboratuvar yöntemlerle saptanması, büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi ve elde edilen değerlerin kesinlik, doğruluk, güvenirlik yönünden irdelenmesi, değerlerin yorumlanması ve ölçüm yapılması konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Antropometrinin tanımı ve içeriği,Beslenme durumunun saptanmasında kullanılan antropometrik yöntemler,Beslenme ve fiziksel büyüme,Uzunluk ölçümleri ve ölçüm yöntemleri,Çap ve genişlik ölçümleri ve ölçüm yöntemleri,Deri kıvrım kalınlığı ölçümleri ve ölçüm yöntemleri,Vücut yağı ve yağsız doku miktarının saptanma yöntemleri,Biyoelektrik impedans analizi,Bebeklerde kullanılan antropometrik yöntemler,Çocuk ve gençlerde kullanılan antropometrik yöntemler,Yetişkinlerde kullanılan antropometrik yöntemler,Yaşlılarda kullanılan antropometrik yöntemler,Özel durumlarda kullanılan antropometrik yöntemler,Dönem ödevlerinin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Vücut bileşimini etkileyen faktörleri çözümleyebilecektir.10, 16, 18, 19, 4, 8, 9A, D, E
2. Vücut bileşenlerini özetler.10, 16, 18, 19, 4, 8, 9A, D, E
3. Vücut bileşimine etki eden faktörleri yorumlar.10, 16, 18, 19, 4, 8, 9A, D, E
4. Vücut bileşimini bileşimini saptama yöntemlerini uygular.10, 16, 18, 19, 4, 8, 9A, D, E
5. Vücut bileşimini saptama yöntemlerini değerlendirebilecektir.10, 16, 18, 19, 4, 8, 9A, D, E
6. Farklı vücut bileşimi saptama yöntemlerini karşılaştırır.10, 16, 18, 19, 4, 8, 9A, D, E
7. Vücut bileşimini saptama yöntemlerini değerlendirir.10, 16, 18, 19, 4, 8, 9A, D, E
8. Vücut bileşimini saptama yöntemleriyle yaptığı ölçümlerin sonuçlarını yorumlar.10, 16, 18, 19, 4, 8, 9A, D, E
9. Yaş gruplarına özgü antropometrik yöntemleri karşılaştırabilecektir.10, 16, 18, 19, 4, 8, 9A, D, E
10. Çocuk ve gençlerde kullanılan antropometrik yöntemleri örnekler.10, 16, 18, 19, 4, 8, 9A, D, E
11. Yetişkinlerde kullanılan antropometrik yöntemleri tartışır.10, 16, 18, 19, 4, 8, 9A, D, E
12. Yaşlılarda kullanılan antropometrik yöntemleri değerlendirir.10, 16, 18, 19, 4, 8, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Antropometrinin tanımı ve içeriğiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Beslenme durumunun saptanmasında kullanılan antropometrik yöntemlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Beslenme ve fiziksel büyümeKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Uzunluk ölçümleri ve ölçüm yöntemleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Çap ve genişlik ölçümleri ve ölçüm yöntemleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Deri kıvrım kalınlığı ölçümleri ve ölçüm yöntemleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Vücut yağı ve yağsız doku miktarının saptanma yöntemleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Biyoelektrik impedans analiziKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Bebeklerde kullanılan antropometrik yöntemlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Çocuk ve gençlerde kullanılan antropometrik yöntemlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Yetişkinlerde kullanılan antropometrik yöntemlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Yaşlılarda kullanılan antropometrik yöntemlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Özel durumlarda kullanılan antropometrik yöntemlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Dönem ödevlerinin değerlendirilmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint sunum dosyaları.
1. Pekcan, G. Hastanın Beslenme Durumunun Saptanması, Diyet El Kitabı, (Yazarlar. A. Baysal ve ark.) 65-116, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2002. 2. Antropometric Standarts. An Interactive Nutritional Reference On Body Size And Body Compositionfor Children And Adults. Mıchıgan Press. 2nd Edition. Roberto Frisancho. 2003. 3. Beslenme Durumunun Saptanması. Sağlık Bakanlığı Yayın No:726. Pekcan G. 2. Baskı. Ankara 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
4
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
7
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer14684
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı5630
Genel Sınav ve Hazırlığı5630
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)228
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(228/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BESLENME ANTROPOMETRİSİ-Bahar Dönemi2+028
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi VerenlerProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencileri; vücut bileşiminin antropometrik ve laboratuvar yöntemlerle saptanması, büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi ve elde edilen değerlerin kesinlik, doğruluk, güvenirlik yönünden irdelenmesi, değerlerin yorumlanması ve ölçüm yapılması konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Antropometrinin tanımı ve içeriği,Beslenme durumunun saptanmasında kullanılan antropometrik yöntemler,Beslenme ve fiziksel büyüme,Uzunluk ölçümleri ve ölçüm yöntemleri,Çap ve genişlik ölçümleri ve ölçüm yöntemleri,Deri kıvrım kalınlığı ölçümleri ve ölçüm yöntemleri,Vücut yağı ve yağsız doku miktarının saptanma yöntemleri,Biyoelektrik impedans analizi,Bebeklerde kullanılan antropometrik yöntemler,Çocuk ve gençlerde kullanılan antropometrik yöntemler,Yetişkinlerde kullanılan antropometrik yöntemler,Yaşlılarda kullanılan antropometrik yöntemler,Özel durumlarda kullanılan antropometrik yöntemler,Dönem ödevlerinin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Vücut bileşimini etkileyen faktörleri çözümleyebilecektir.10, 16, 18, 19, 4, 8, 9A, D, E
2. Vücut bileşenlerini özetler.10, 16, 18, 19, 4, 8, 9A, D, E
3. Vücut bileşimine etki eden faktörleri yorumlar.10, 16, 18, 19, 4, 8, 9A, D, E
4. Vücut bileşimini bileşimini saptama yöntemlerini uygular.10, 16, 18, 19, 4, 8, 9A, D, E
5. Vücut bileşimini saptama yöntemlerini değerlendirebilecektir.10, 16, 18, 19, 4, 8, 9A, D, E
6. Farklı vücut bileşimi saptama yöntemlerini karşılaştırır.10, 16, 18, 19, 4, 8, 9A, D, E
7. Vücut bileşimini saptama yöntemlerini değerlendirir.10, 16, 18, 19, 4, 8, 9A, D, E
8. Vücut bileşimini saptama yöntemleriyle yaptığı ölçümlerin sonuçlarını yorumlar.10, 16, 18, 19, 4, 8, 9A, D, E
9. Yaş gruplarına özgü antropometrik yöntemleri karşılaştırabilecektir.10, 16, 18, 19, 4, 8, 9A, D, E
10. Çocuk ve gençlerde kullanılan antropometrik yöntemleri örnekler.10, 16, 18, 19, 4, 8, 9A, D, E
11. Yetişkinlerde kullanılan antropometrik yöntemleri tartışır.10, 16, 18, 19, 4, 8, 9A, D, E
12. Yaşlılarda kullanılan antropometrik yöntemleri değerlendirir.10, 16, 18, 19, 4, 8, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Antropometrinin tanımı ve içeriğiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Beslenme durumunun saptanmasında kullanılan antropometrik yöntemlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Beslenme ve fiziksel büyümeKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Uzunluk ölçümleri ve ölçüm yöntemleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Çap ve genişlik ölçümleri ve ölçüm yöntemleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Deri kıvrım kalınlığı ölçümleri ve ölçüm yöntemleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Vücut yağı ve yağsız doku miktarının saptanma yöntemleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Biyoelektrik impedans analiziKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Bebeklerde kullanılan antropometrik yöntemlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Çocuk ve gençlerde kullanılan antropometrik yöntemlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Yetişkinlerde kullanılan antropometrik yöntemlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Yaşlılarda kullanılan antropometrik yöntemlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Özel durumlarda kullanılan antropometrik yöntemlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Dönem ödevlerinin değerlendirilmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint sunum dosyaları.
1. Pekcan, G. Hastanın Beslenme Durumunun Saptanması, Diyet El Kitabı, (Yazarlar. A. Baysal ve ark.) 65-116, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2002. 2. Antropometric Standarts. An Interactive Nutritional Reference On Body Size And Body Compositionfor Children And Adults. Mıchıgan Press. 2nd Edition. Roberto Frisancho. 2003. 3. Beslenme Durumunun Saptanması. Sağlık Bakanlığı Yayın No:726. Pekcan G. 2. Baskı. Ankara 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
4
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
7
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:01Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:01