Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BESLENME VE İLAÇ ETKİLEŞİMİ-Bahar Dönemi2+028
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi VerenlerProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİlacın tanımı, formları, farmakokinetik, farmakodinamik, ilaçların besinlerle etkileşim mekanizmaları, besinlerin içerisinde bulunan biyoaktif bileşenler, ilacın aktivitesini hızlandıran ya da yavaşlatan besinler ve ters etkileri konularında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Beslenme açısından ilaç metabolizması,İlaçların makro ve mikro besinlere genel etkisi
,İlaç alımı ile karbonhidrat, protein ve lipit metabolizmasına etkisi
,İçecekler, alkol ve kafein alımı-ilaç etkileşimi,Vitaminlerin ilaçlarla etkileşimleri
,Minerallerin ilaçlarla etkileşimleri,Kardiyovasküler hastalıklarda kullanılan ilaçlarla etkileşimleri,Gastrointestinal sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlarla etkileşimler,Enteral ve parenteral beslenmede ilaç etkileşimleri
,Özel durumlarda ilaç etkileşmeleri
,Önemli ilaç grupları ile besin etkileşimleri
,Bitki/Bitkisel Ürün-İlaç Etkileşimleri,Takviye edici besin destekleri ve İlaç Etkileşimler,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İlaçların beslenme ile ilişkili yan etkileri hakkında bilgiler edinir ve bunu diyet uygulamalarında kullanır. 10, 16, 9A, D, E
2. İlaçların makro ve mikro besinlerle etkileşimi hakkında edinilen bilgi ve beceriden diyet hazırlamada yararlanır . 10, 16, 9A, D, E
3. Hangi besin veya besin öğelerinin hangi ilaçların etkinliğini değiştirebileceğini tartışır.10, 16, 9A, D, E
4. Vitamin, mineral ve ilaç etkileşimleri hakkında bilgi sahibi olur10, 16, 9A, D, E
5. Bitkisel ürünler ve ilaç etkileşimini açıklar. 10, 16, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Beslenme açısından ilaç metabolizmasıKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2İlaçların makro ve mikro besinlere genel etkisi
Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3İlaç alımı ile karbonhidrat, protein ve lipit metabolizmasına etkisi
Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4İçecekler, alkol ve kafein alımı-ilaç etkileşimiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Vitaminlerin ilaçlarla etkileşimleri
Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Minerallerin ilaçlarla etkileşimleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Kardiyovasküler hastalıklarda kullanılan ilaçlarla etkileşimleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Gastrointestinal sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlarla etkileşimlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Enteral ve parenteral beslenmede ilaç etkileşimleri
Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Özel durumlarda ilaç etkileşmeleri
Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Önemli ilaç grupları ile besin etkileşimleri
Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Bitki/Bitkisel Ürün-İlaç EtkileşimleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Takviye edici besin destekleri ve İlaç EtkileşimlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Genel DeğerlendirmeKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
1. Beslenme ve İlaç Etkileşimi, Ed. Meral Aksoy, İstanbul Tıp Kitabevi, 2016 2. Besin-İlaç Etkileşimleri, Eds. Karabudak F., Türker P., TDD Yayını, 2017. 3. Nutrient Drug Interactions, Ed.Meckling K.A., Taylor&Francis, 2006. 4. Handbook of Drug-Nutrient Interactions, Eds. Boullata J.I., Armenti V.T. Humana Press, 2010. 5. Konu ile ilgili makaleler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
4
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
7
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer14684
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı5630
Genel Sınav ve Hazırlığı5630
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)228
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(228/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BESLENME VE İLAÇ ETKİLEŞİMİ-Bahar Dönemi2+028
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi VerenlerProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİlacın tanımı, formları, farmakokinetik, farmakodinamik, ilaçların besinlerle etkileşim mekanizmaları, besinlerin içerisinde bulunan biyoaktif bileşenler, ilacın aktivitesini hızlandıran ya da yavaşlatan besinler ve ters etkileri konularında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Beslenme açısından ilaç metabolizması,İlaçların makro ve mikro besinlere genel etkisi
,İlaç alımı ile karbonhidrat, protein ve lipit metabolizmasına etkisi
,İçecekler, alkol ve kafein alımı-ilaç etkileşimi,Vitaminlerin ilaçlarla etkileşimleri
,Minerallerin ilaçlarla etkileşimleri,Kardiyovasküler hastalıklarda kullanılan ilaçlarla etkileşimleri,Gastrointestinal sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlarla etkileşimler,Enteral ve parenteral beslenmede ilaç etkileşimleri
,Özel durumlarda ilaç etkileşmeleri
,Önemli ilaç grupları ile besin etkileşimleri
,Bitki/Bitkisel Ürün-İlaç Etkileşimleri,Takviye edici besin destekleri ve İlaç Etkileşimler,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İlaçların beslenme ile ilişkili yan etkileri hakkında bilgiler edinir ve bunu diyet uygulamalarında kullanır. 10, 16, 9A, D, E
2. İlaçların makro ve mikro besinlerle etkileşimi hakkında edinilen bilgi ve beceriden diyet hazırlamada yararlanır . 10, 16, 9A, D, E
3. Hangi besin veya besin öğelerinin hangi ilaçların etkinliğini değiştirebileceğini tartışır.10, 16, 9A, D, E
4. Vitamin, mineral ve ilaç etkileşimleri hakkında bilgi sahibi olur10, 16, 9A, D, E
5. Bitkisel ürünler ve ilaç etkileşimini açıklar. 10, 16, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Beslenme açısından ilaç metabolizmasıKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2İlaçların makro ve mikro besinlere genel etkisi
Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3İlaç alımı ile karbonhidrat, protein ve lipit metabolizmasına etkisi
Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4İçecekler, alkol ve kafein alımı-ilaç etkileşimiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Vitaminlerin ilaçlarla etkileşimleri
Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Minerallerin ilaçlarla etkileşimleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Kardiyovasküler hastalıklarda kullanılan ilaçlarla etkileşimleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Gastrointestinal sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlarla etkileşimlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Enteral ve parenteral beslenmede ilaç etkileşimleri
Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Özel durumlarda ilaç etkileşmeleri
Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Önemli ilaç grupları ile besin etkileşimleri
Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Bitki/Bitkisel Ürün-İlaç EtkileşimleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Takviye edici besin destekleri ve İlaç EtkileşimlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Genel DeğerlendirmeKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
1. Beslenme ve İlaç Etkileşimi, Ed. Meral Aksoy, İstanbul Tıp Kitabevi, 2016 2. Besin-İlaç Etkileşimleri, Eds. Karabudak F., Türker P., TDD Yayını, 2017. 3. Nutrient Drug Interactions, Ed.Meckling K.A., Taylor&Francis, 2006. 4. Handbook of Drug-Nutrient Interactions, Eds. Boullata J.I., Armenti V.T. Humana Press, 2010. 5. Konu ile ilgili makaleler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
4
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
7
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:01Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:01