Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLETİŞİM DEVRELERİ 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hakan DOĞAN
Dersi Verenler Doç.Dr. Hakan DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı iletişim devrelerinde gürültü. Doğruluk, resonans vs gibi konuları öğretmektir. Frekans ayarlı güçlendiriciler, Yüksek Güçlü Güçlendiriciler, Karıştırıcılar, Osilatörler ve frekans sentezleme blokları öğretilecektir. Bu dersi alan öğrenciler iletişim devrelerini analiz edip tasarlayabilecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; İletişim devrelerine giriş. İletişim konsepti ve alıcı/verici yapıları. Trazistörler ve basit güçlendirme yapıları. İletişim devrelerinde kullanılan tanımlar. ,Gürültü Doğrusallık (Harmonik, IM and CM doğrusallık) ,Doğrusallık Geri beslemenin doğrusallık üzerine etkisi ,İndüktörler Kapasitörler, Ayarlanabilen Kapasitörler Rezonant devreler ,Trafolar RF İletim hatları ,Empedans uyumlama Uyumlama blokları,Dar bantlı güçlendiriciler,Diyot ve ESD,Çıkış güçlendiricileri. Yüksek Güçlü Güçlendiriciler. ,Yüksek Güçlü Güçlendiriciler. Geniş sinyal transkondüktansı ,Karıştırıcılar Analog Çarpıcılar ,Negatif rezistans osilatörleri, LC Osilatörler Colpitts osilatörler ,Kipp Osilatör, Düşük güçlü osilatör Faz gürültüsü ,PLL ve Sentezörler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Basic Transistor knowledge 1, 10, 13, 14, 15, 16, 2, 4, 8 A, D
İletişim devreleri için gürültü analizi 1, 10, 13, 14, 15, 16, 2 A, D
İletişim devreleri için doğrusallık analizi 1, 10, 13, 14, 15, 16, 2 A, D
İndüktör, kapasitör ve trafo kullanarak empedans uyumlama. 1, 10, 13, 14, 15, 16 A, D
Tuned Amplifiers 1, 10, 11, 13, 14, 15, 8 A, D
Yüksek Güçlü Güçlendiriciler. 1, 10, 14, 15, 16, 2, 8 A, D
Karıştırıcı ve osilatörler. 1, 10, 14, 15, 2, 3, 4 A
ESD ve Latchup 1, 10, 14, 2, 3, 4
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0 İletişim devrelerine giriş. İletişim konsepti ve alıcı/verici yapıları. Trazistörler ve basit güçlendirme yapıları. İletişim devrelerinde kullanılan tanımlar. Notları oku.
1 Gürültü Doğrusallık (Harmonik, IM and CM doğrusallık) Notları oku.
2 Doğrusallık Geri beslemenin doğrusallık üzerine etkisi Notları oku.
3 İndüktörler Kapasitörler, Ayarlanabilen Kapasitörler Rezonant devreler Notları oku.
4 Trafolar RF İletim hatları Notları oku.
5 Empedans uyumlama Uyumlama blokları Notları oku.
6 Dar bantlı güçlendiriciler Notları oku.
7 Diyot ve ESD Notları oku.
8 Çıkış güçlendiricileri. Yüksek Güçlü Güçlendiriciler. Notları oku.
9 Yüksek Güçlü Güçlendiriciler. Geniş sinyal transkondüktansı Notları oku.
10 Karıştırıcılar Analog Çarpıcılar Notları oku.
11 Negatif rezistans osilatörleri, LC Osilatörler Colpitts osilatörler Notları oku.
12 Kipp Osilatör, Düşük güçlü osilatör Faz gürültüsü Notları oku.
13 PLL ve Sentezörler Notları oku.
Kaynaklar
Behzad Razavi, RF Microelectronics, Pearson
Thomas Lee, The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits, Cambridge University Press

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
0
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir ve mühendisliğin ilişki kurduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
0
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları yorumlar, yeni ve özgün fikirler geliştirerek çözümler.
X
0
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
X
0
Mühendislik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
X
0
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
X
0
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
0
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
0
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
0
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 6 12 72
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 56 56
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 240
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu