Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÖRÜNTÜ TANIMA 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Bahadır Kürşat GÜNTÜRK
Dersi Verenler Prof.Dr. Bahadır Kürşat GÜNTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı örüntü tanıma tekniklerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Giriş,2. Matematiksel altyapı,3. Bayes karar teorisi,4. Bayes sınıflandırıcı,5. Parametre kestirimi,6. Parametrik-olmayan dağılım kestirimi I,7. Parametrik-olmayan dağılım kestirimi II,8. PCA,9. LDA,10. Linear ayrıştırma fonksiyonları,11. Çok katmanlı perseptron,12. Destek vektör makinesi,13. Yönetilmemiş öğrenme,14. Çapraz validasyon; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Temel örüntü tanıma yaklaşımlarını tanımlar. 1, 15 A, C
2. Çeşitli görüntü işleme tekniklerini uygular, değerlendirir, ve karşılaştırır. 1, 15 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Giriş
2 2. Matematiksel altyapı
3 3. Bayes karar teorisi
4 4. Bayes sınıflandırıcı
5 5. Parametre kestirimi
6 6. Parametrik-olmayan dağılım kestirimi I
7 7. Parametrik-olmayan dağılım kestirimi II
8 8. PCA
9 9. LDA
10 10. Linear ayrıştırma fonksiyonları
11 11. Çok katmanlı perseptron
12 12. Destek vektör makinesi
13 13. Yönetilmemiş öğrenme
14 14. Çapraz validasyon
Kaynaklar
Bishop, “Pattern Recognition and Machine Learning,” Springer

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
0
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir ve mühendisliğin ilişki kurduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
0
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları yorumlar, yeni ve özgün fikirler geliştirerek çözümler.
0
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
0
Mühendislik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
0
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
0
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
0
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
0
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
0
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 10 140
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 242
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Online GörüşmeBilgi Talep FormuWebinar