Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
UYGULAMALI DSP 3+0 3 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersi Verenler Doç.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yüksek lisans için ilk sene önerilen sayısal işaret işleme ile kesik zamanlı işaret işleme konusunun temelleri sunulacaktır. Öğrenciler bu ders ile bu temeller detaylı bir şekilde öğrenme şansı bulacaklardır. Derste farklı dönüşüm teknikleri, analog ve sayısal verilerin birbirine dönüştürülmesi, sayısal filtre tasarımları ile tüm bunların pratik gerçek sistemlere olan uygulanışı gösterilecektir. Teori Matlab simülasyonları ile desteklenecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Kesikli zamanda işaretlerin ve sistemlere giriş. ,Zamanda kesikli LTI sistemleri ,Z-Dönüşümü ,Zamanda sürekli işaretlerin örneklenmesi. ,Farklı oranlı işaret işleme ve zamanda kesikli rassal süreçlere giriş ,LTI sistemlerinin farklı dönüşüm boyutunda analizi - 1. Kısım ,LTI sistemlerinin farklı dönüşüm boyutunda analizi - 2. Kısım ,Zamanda kesikli sistemlerin yapısı : Blok şemaları ve IIR sistemleri ,Zamanda kesikli sistemlerin yapısı : FIR sistemleri ve sayısal örneklemenin sisteme olan etkileri ,Sayısal Filtre tasarım teknikleri - 1. Kısım,Sayısal Filtre Tasarım Teknikleri - 2. Kısım ,Zamanda kesikli Fourier Dönüşümü - 1. Kısım ,Zamanda kesikli Fourier Dönüşümü - 2. Kısım ,Zamanda kesikli rassal süreçler ve sistemler ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Doğrusal zamanda değişmeyen (LTI) sistemlerinin temellerinin anlaşılması ve dönüşüm yaklaşımlarının LTI sistemlerinin analizden kullanılmasının öğrenilmesi. 1, 9 A, C, D, E
2 Düşük ve yüksek frekanslı sinyallerin örneklenmesi. 1, 9 A, C, D, E
3 IIR ve FIR filtre yapılarının anlaşılması ve bunların tasarımının öğrenilmesi. 1, 9 A, C, D, E
4 DFT ve FFT gibi sayısal frekansa dönüştürücü tekniklerin etkili bir şekilde kullanımı. 1, 9 A, C, D, E
5 Zaman ve frekansta kesikli rassal sistemlerin analizinin öğrenilmesi. 1, 9 A, C, D, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kesikli zamanda işaretlerin ve sistemlere giriş. Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 1. ve 2. Bölümü
2 Zamanda kesikli LTI sistemleri Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 2. Bölümü
3 Z-Dönüşümü Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 3. Bölümü
4 Zamanda sürekli işaretlerin örneklenmesi. Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 4. Bölümü
5 Farklı oranlı işaret işleme ve zamanda kesikli rassal süreçlere giriş Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 4. Bölümü
6 LTI sistemlerinin farklı dönüşüm boyutunda analizi - 1. Kısım Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 5. Bölümü
7 LTI sistemlerinin farklı dönüşüm boyutunda analizi - 2. Kısım Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 5. Bölümü
8 Zamanda kesikli sistemlerin yapısı : Blok şemaları ve IIR sistemleri Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 6. Bölümü
9 Zamanda kesikli sistemlerin yapısı : FIR sistemleri ve sayısal örneklemenin sisteme olan etkileri Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 6. Bölümü
10 Sayısal Filtre tasarım teknikleri - 1. Kısım Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 7. Bölümü
11 Sayısal Filtre Tasarım Teknikleri - 2. Kısım Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 7. Bölümü
12 Zamanda kesikli Fourier Dönüşümü - 1. Kısım Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 8. Bölümü
13 Zamanda kesikli Fourier Dönüşümü - 2. Kısım Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 8. Bölümü
14 Zamanda kesikli rassal süreçler ve sistemler Ders notları ve yardımcı ders kitabının (Vetterli) 3. ve 4. Bölümü
Kaynaklar
Discrete-Time Signal Processing by Alan V. Oppenheim and Ronald W. Schafer Prentice Hall (Pearson) ISBN 978013 1988422
Foundations of Signal Processing, M. Vetterli, M. Kovacevic and V. Goyal , 2013, Cambridge University Press

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
0
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir ve mühendisliğin ilişki kurduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
0
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları yorumlar, yeni ve özgün fikirler geliştirerek çözümler.
X
0
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
X
0
Mühendislik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
X
0
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
X
0
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
0
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
0
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
0
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 24 96
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 4 10 40
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 5 1 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 225
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu