Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OPTİK 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Muhammed Fatih TOY
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Muhammed Fatih TOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin temel optik teorilerini öğrenmesi, optik sistemleri tanımlaması, çözümleyebilmesi ve iyileştirebilmesi amaçlanır.
Dersin İçeriği Bu ders; Işığın Doğası ve Geometrik Optik,Optik Enstrümentasyon,Lazerlerin Özellikleri ve Dalga Denklemleri,Dalgaların Süperpozisyonu,Işığın girişim ve Optik Girişimölçümü,Eş Uyum ,Fiber Optiği,Fraunhofer Kırınımı ve Kırınım Izgarası,Fresnel Kırınımı,Kutupluluğun Matris Uygulaması, Kutuplu Işığın Üretimi,Holografi,Optik Dedektörler ve Ekranlar,Paraksiyel Optikte Matris Yöntemleri,Aberasyon Teorisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Işığın Doğası ve Geometrik Optik
2 Optik Enstrümentasyon
3 Lazerlerin Özellikleri ve Dalga Denklemleri
4 Dalgaların Süperpozisyonu
5 Işığın girişim ve Optik Girişimölçümü
6 Eş Uyum
7 Fiber Optiği
8 Fraunhofer Kırınımı ve Kırınım Izgarası
9 Fresnel Kırınımı
10 Kutupluluğun Matris Uygulaması, Kutuplu Işığın Üretimi
11 Holografi
12 Optik Dedektörler ve Ekranlar
13 Paraksiyel Optikte Matris Yöntemleri
14 Aberasyon Teorisi
Kaynaklar
Introduction to Optics (3rd Edition) by Frank L Pedrotti, Leno M Pedrotti, Leno S Pedrotti

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
0
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir ve mühendisliğin ilişki kurduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
0
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları yorumlar, yeni ve özgün fikirler geliştirerek çözümler.
0
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
0
Mühendislik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
0
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
0
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
0
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
0
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
0
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 10 140
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 2 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 246
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu