Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLGİSAYARLA GÖRME 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Bahadır Kürşat GÜNTÜRK
Dersi Verenler Prof.Dr. Bahadır Kürşat GÜNTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilgisayarla görme tekniklerini bilmek, uygulamak ve değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Görüntü oluşumu (radyometrik),Görüntü oluşumu (geometrik),Üç boyutlu görme,Bölütleme,Şekil tanımlama,Nitelik çıkarımı,Desen tanımlama ve analiz,Görüntü anlama,Obje tanıma,Optik akış kestirimi,Panoramik görüntüleme,Obje takibi,Renk,Yüksek dinamik aralıklı görüntüleme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Radyometrik ve geometrik görüntü oluşumunu anlatabilir. 1 A, C
Çeşitli bilgisayarla görme tekniklerini uygulayabilir, değerlendirebilir ve karşılaştırabilir.
Yeni bilgisayarla görme algoritmaları geliştirebilir.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Görüntü oluşumu (radyometrik)
2 Görüntü oluşumu (geometrik)
3 Üç boyutlu görme
4 Bölütleme
5 Şekil tanımlama
6 Nitelik çıkarımı
7 Desen tanımlama ve analiz
8 Görüntü anlama
9 Obje tanıma
10 Optik akış kestirimi
11 Panoramik görüntüleme
12 Obje takibi
13 Renk
14 Yüksek dinamik aralıklı görüntüleme
Kaynaklar
Sonka, Hlavac, and Boyle. “Image Processing, Analysis, and Machine Vision.” Cengage Learning, 4th edition.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
0
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir ve mühendisliğin ilişki kurduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
0
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları yorumlar, yeni ve özgün fikirler geliştirerek çözümler.
0
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
0
Mühendislik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
0
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
0
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
0
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
0
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
0
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 10 140
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 242
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu