Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MİKRODALGA MÜHENDİSLİĞİ 3+0 3 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler RF ve Mikrodalga Mühendisliğine Giriş
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersi Verenler Doç.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders 4. sınıf ve master öğrencileri içindir. Bu ders çeşitli deneysel uygulamalarla RF devre ve sistemleri temellerini öğretir. Ders öğrenciler için aşağıdaki konularda güçlü bir alt yapı verecek şekilde tasarlanmıştır: 1. İletim hatları teorisi ve RF ve mikrodalga devreler karekterizasyonu için uygulamalar. 2. Birçok RF ve mikrodalga devre elemanının operasyonel temellerinin anlaşılması ve bunların deneylerle karakterizasyonu. 3. Mikrodalga devre elemanları ile haberleşme sistemlerinin alıcıları arasındaki ilişkinin ortaya konması ve bir takım benzetimler ve ölçümlerle daha al seviyede bunların daha iyi anlaşılması. 4. Modern RF ve mikrodalga ekipmanlarının kullanımı ile sistemlerin karakterizasyonunun daha etkin gerçekleştirilmesi.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse giriş, frekans ve zaman düzleminde işaretler, iletim hatları, ADS tanıtımı ,Frekans ve zaman düzleminde işaretler 2, iletim hatlarında yansıma, duran dalga oranı ,RF alt sistemler, empedans ve Smith abağı ,Devre modelleme ve Smith abağı ,Toplu alçak geçirgen filtre. Saçılma parametreleri,Empedans eşleme devreleri. İletim hat teorisi ve Smith abağı ,Dağıtık alçak geçirgen filtre. Reaktif elemanlar olarak iletim hatları ,Yönlü kuplör ,Tek taraflı karıştırıcı ,Frekans dönüştürücü ve karıştırıcı ,Digital Sistemler ve Kiplenme Tertipleri ,Çift kutuplu ve yama antenler ,Alıcı sistem entegrasyonu ,Alıcı entegrasyonu 2, modelleme ve simülasyon ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
5 Lab deneylerinin sonuçlarını anlaşılır bir biçimde anlatabilme ve sonuçlarla alakalı net ve kısa raporlar hazırlayabilme. 1, 13, 16, 9 A, E
8 Mikrodalga devre ve sistemleri arasındaki etkileşimi yorumlama ve çeşitli ölçüm ve simülasyonları ile bu yorumu doğrulayabilme. 1, 13, 16, 9 A, E
7 Modern RF ve mikrodalga ölçüm cihazlarını kullanarak çeşitli kablosuz mikrodalga devre ve sistem işleyiş ölçümleri yapabilme ve sistemin çalışmala özelliklerini bu ölçümlerle anlayabilme. 1, 13, 16, 9 A, E
6 Basit RF ve mikrodalga devre ve parçalarını CAD/CAM uygulamaları ile analiz edebilme ve tasarlayabilme. 1, 13, 16, 9 A, E
4 Telsiz devre ve sistem tasarımı için çeşitli deneyler tasarlayıp yürütebilme ve elde edilen ölçüm verilerini yorumlayabilme. 1, 13, 16, 9 A, E
3 Çeşitli RF ve mikrodalga parçalarını deneysel olarak karakterize edebilme. 1, 13, 16, 9 A, E
2 Çeşitli RF ve mikrodalga sistemlerin işlemesi ile ilgili problemleri analiz edebilme 1, 13, 16, 9 A, E
1 RF ve Mikrodalga sistemleri analiz ederken iletim hatları teorisini kullanabilme 1, 13, 16, 9 A, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 16: Proje Temelli Öğrenme, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, frekans ve zaman düzleminde işaretler, iletim hatları, ADS tanıtımı Pozar Bölüm 1 ve 2
2 Frekans ve zaman düzleminde işaretler 2, iletim hatlarında yansıma, duran dalga oranı Pozar Bölüm 3 ve 4
3 RF alt sistemler, empedans ve Smith abağı Pozar Bölüm 1
4 Devre modelleme ve Smith abağı Pozar Bölüm 3 ve 4
5 Toplu alçak geçirgen filtre. Saçılma parametreleri Pozar Bölüm 8
6 Empedans eşleme devreleri. İletim hat teorisi ve Smith abağı Pozar Bölüm 5
7 Dağıtık alçak geçirgen filtre. Reaktif elemanlar olarak iletim hatları Pozar Bölüm 8
8 Yönlü kuplör Pozar Bölüm 7
9 Tek taraflı karıştırıcı Pozar Bölüm 13
10 Frekans dönüştürücü ve karıştırıcı Pozar Bölüm 13
11 Digital Sistemler ve Kiplenme Tertipleri Pozar Bölüm 14
12 Çift kutuplu ve yama antenler Pozar Bölüm 14
13 Alıcı sistem entegrasyonu Pozar Bölüm 14
14 Alıcı entegrasyonu 2, modelleme ve simülasyon Pozar Bölüm 14
Kaynaklar
"Microwave Engineering", David M. Pozar, 4th Ed., Wiley
RF and Microwave Circuit Design: A Design Approach Using (ADS)", Ali Behagi, 2012, Techno Search "Fundamentals of Applied Electromagnetics", Fawwaz T. Ulaby, 7th Edition, Prentice Hall

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
0
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir ve mühendisliğin ilişki kurduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
0
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları yorumlar, yeni ve özgün fikirler geliştirerek çözümler.
X
0
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
X
0
Mühendislik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
X
0
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
X
0
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
0
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
0
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
X
0
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 8 112
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 4 56
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 10 1 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 240
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu