Ana içeriğe atla

“Varlık (Demirbaş) Yönetimi” olarak tanımlanan BEAM programı İstanbul Medipol Üniversitesi kurumunda varlıkların dijital ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu program ile satın alma süreci, tedarik süreci ve depo süreçlerinin sistem üzerinden takibi yapılmaktadır. Bu program ile BT envanterinin zimmet takibi kayıt altına alınmıştır.

Bu süreç kapsamında üniversitemizde “Varlık Envanteri Sayımı” yapılmıştır. Envanterler kayıt altına alınmış ve envanterlerin adeti BEAM programına kaydedilmiştir. Böylelikle envanter takibi dijital ortamda takip edilmektedir.

Özet

Varlık (Demirbaş) Yönetimi, kurumun sahip olduğu varlıkların (demirbaşlar ve envanter) etkili bir şekilde takip edilmesi, kaydedilmesi, kontrol edilmesi ve yönetilmesi sürecidir. Bu varlıkları satın alma, izleme ve raporlama süreçlerini içerir.

Özellikler

1. Varlık Envanteri:
Organizasyonun sahip olduğu tüm varlıkların kapsamlı bir envanterinin çıkarılması. Bu, varlıkların türleri, miktarları, durumları ve diğer ilgili bilgilerin belirlenmesini içerir.

2. Varlık Bakımı ve Yönetimi:
Varlıkların düzenli bakımının yapılması, güncellenmesi, onarılması ve yenilenmesi. Bu süreç, varlıkların ömrünü uzatmayı, iş sürekliliğini sağlamayı ve maliyetleri azaltmayı amaçlar.

3. Performans İzleme:
Varlıkların performansının sürekli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi. Bu, varlıkların etkinliğini ve verimliliğini değerlendirerek sürekli iyileştirmeyi sağlar.

4. Risk Yönetimi:
Varlık portföyündeki risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesini sağlar. Bu, operasyonel risklerin azaltılması ve organizasyonun karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi için önemlidir.

5. Dijital Varlık Yönetimi:
Bilgi Teknolojileri alanında, dijital varlıkların (yazılımlar, dijital içerikler vb.) etkili bir şekilde yönetilmesi ve korunmasını amaçlar.

6. Finansal Varlık Yönetimi:
Kurumun finansal varlıklarının etkili bir şekilde yönetilmesi, yatırım stratejilerinin oluşturulmasını sağlar.

Kimler Kullanabilir?

Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı ve İhale ve Tedarik Yönetim Ofisi tarafından yetki verilen personeller kullanabilir.

Ekleme Tarihi: 04/01/2024 - 10:47Son Güncelleme Tarihi: 18/04/2024 - 09:17