Ana içeriğe atla

EĞİTİM FIRSATLARI

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BURS VE İNDİRİM OLANAKLARI

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI EĞİTİM İNDİRİMİ

Tam burslu olarak eğitim görmeyen, şehit ve gazi çocuklarına ayrıca %20 eğitim indirimi yapılır. Bu indirim, zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencinin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. 
 

TERCİH İNDİRİMİ

Yerleştikleri program öncesindeki bütün tercihlerini İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programları arasından yapan adaylara, aşağıdaki şekilde tercih indirimi uygulanacaktır.

•    Sadece Burslu ve %50 İndirimli kontenjanı olan programların, %50 İndirimli kontenjanına yerleştikleri takdirde, kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %25 tercih indirimi,
•    Ücretli kontenjanı bulunan Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Eczacılık Fakültesi’nin Türkçe ve İngilizce Programları, Diş Hekimliği Fakültesi’nin Türkçe ve İngilizce Programları, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin Psikoloji Türkçe ve İngilizce Programları, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik  Programı,  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe ve İngilizce Programları ücretli kontenjanına yerleşenlere kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %50 tercih indirimi uygulanacaktır.

Bu programların %50 İndirimli kontenjanına yerleşenlere tercih indirimi uygulanmayacaktır.

•    Tercih İndirimi zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencilerin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

•    Kayıtlı olunan programda kazanılmış olan tercih indirimi; kayıtlı olunan yılda tercih indirimi uygulanan kontenjanlara Kurum İçi Yatay Geçiş yapılması durumunda da devam edecektir. 

•    Güzel Sanatlar Tasarım ve   Mimarlık Fakültesinin Türk Müziği Programı ile Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler için tercih indirimi uygulanmayacaktır. 
 

KARDEŞ İNDİRİMİ

Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden ayrıca %10 oranında indirim uygulanacaktır. 

Bu indirim, zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencilerin birlikte öğrenim gördüğü sürece ve öğrencilerden birinin üniversiteden ayrılmaması şartıyla mezuniyete kadar geçerli olacaktır. 
 

ÜSTÜN BAŞARI BURSU

DİL Puanı hariç yerleştiği lisans programının puan türünde standart eğitim süresince ve zorunlu hazırlık sınıfında da geçerli olmak üzere;

 • İlk 100 e giren öğrenciye 15.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca ) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı, 

 • 101-250 arasında yer alan öğrenciye 11.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı, 

 • 251-500 arasında yer alan öğrenciye 7.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,  

 • 501-750 arasında yer alan öğrenciye 4.500 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,  

 •  751-1000 arasında yer alan öğrenciye 3.500 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca ) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı verilecektir.

Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler ile daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans veya lisansüstü derecesi ile mezun olan öğrenciler ÜSTÜN BAŞARI BURSU’ ndan yararlanamazlar. 

Derslere devam etmeyen, sınıf tekrarı yapan ve kayıt donduran öğrencilerin bursu ilgili yılda kesilir.
 

ÖSYM BURSLARI

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucuna göre Burslu, %50 indirimli olarak eğitim hakkı kazanırlar.  

Yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs ve indirimler sadece eğitim-öğretim ücretini kapsar ve zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencinin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. Barınma, beslenme, ulaşım, kitap, eğitim malzemesi vb. konular burs ve indirim kapsamı dışındadır.  

İstanbul Medipol Üniversitesinde verilen ÖSYM burs ve indirimleri karşılıksız olup ancak disiplin suçu işlenmesi ve yatay geçiş yapılması durumunda kesilir. 
 

BAŞARI BURSLARI

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı hariç kayıtlı oldukları programın müfredatında o yıl için öngörülmüş ders ve kredi yükünü alan, aldığı tüm dersleri başarı ile tamamlayan, bahar yarıyılında not yükseltmek veya başarısızlık nedeni ile bütünleme sınavına girmeden senelik ağırlıklı not ortalaması (SANO) 4.00 üzerinden en az 2,91 veya eşdeğeri olan lisans öğrencilerinden sınıfta ilk üç dereceye girenlere aşağıda belirlenen miktar, oran ve koşullarda 2023-2024 akademik yılı sonunda burs ve indirim uygulanacaktır. 

 • Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt olan öğrencilerin İstanbul Medipol Üniversitesi’nde iki yarıyılı tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

 • Senelik ağırlıklı not ortalaması (SANO) hesaplanırken transfer edilen derslerin notları ortalamaya dahil edilmez. 

 • Sıralamada senelik ağırlıklı not ortalamasının aynı olması durumunda virgülden sonraki üçüncü hane dikkate alınır. 

 • Öğrenci Değişim Programı ile bir ya da iki akademik dönemi başka bir üniversitede tamamlayan öğrenciler başarı sıralamasına dahil edilirler.  

 • Öğrencinin başarı sıralamasına dahil olabilmesi için o yıl transfer ettiği dersleri var ise bu derslerin AKTS kredisini karşılayacak şekilde ilave ders alması gereklidir.  

 • Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencinin kayıt yenilememesi, kayıt sildirmesi, yatay geçiş yapması veya herhangi bir nedenle ilişiğinin kesilmesi durumunda, bu hak bir başka öğrenciye geçmez.  

 • Fakülte ve Yüksekokul ilgili kurulları her akademik yıl sonunda Başarı Bursu için yeniden değerlendirme yaparak ilk üç dereceye giren öğrencileri Rektörlüğe bildirir. Burs için öğrencinin başvurusuna gerek yoktur.  

 • Sınıf birincisi olan öğrenci bir sonraki eğitim-öğretim döneminde ücretsiz eğitim, 

 • Sınıfında 2. olan öğrencinin eğitim ücretinin %50’si, kendisine tahakkuk edecek eğitim ücretinden ayrıca indirim, 

 • Sınıfında 3. olan öğrencinin eğitim ücretinin %25’i kendisine tahakkuk edecek eğitim ücretinden ayrıca indirim uygulanacaktır. 

 • Sınıfında ilk üç dereceye giren öğrencinin tam burslu olması durumunda, 

  • Sınıf Birincisine 3.000 TL tutarında (7 ay boyunca) 

  • Sınıf İkincisine 2.000 TL tutarında (7 ay boyunca) 

  • Sınıf Üçüncüsüne 1.500 TL tutarında (7 ay boyunca) 

öğrenciye nakit olarak destek bursu verilir. 

Başarı Bursu sadece takip eden akademik yıl için geçerlidir. 
 

ÖZEL PROTOKOL

Üniversitemiz ile özel protokol imzalayan liselerden mezun öğrencilerin, ilgili protokol indiriminden yararlanabilmesi için tercih indirimi şartlarının sağlanması gerekir. Tercih indirimi ise aday öğrencilerin yerleştiği program öncesindeki bütün tercihlerini İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programlarını tercih etmesi halinde uygulanmaktadır.

SPORCU İNDİRİMİ

 • Milli Sporcu İndirimi:

Son beş yıl içinde en az bir kez milli olan ve milli olduğunu ilgili federasyonlarca belgeleyen, mensubu oldukları üniversite takımlarına girme hakkı elde ederek ilgili etkinliklere (toplantı, antrenman maç, deplasman vb.) katılan ya da bireysel branşlarda yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üniversiteyi temsilen yer alan öğrencilere disiplin cezası almadıkları sürece bir sonraki akademik yıl için geçerli olmak üzere, tahakkuk eden öğrenim ücretinden ayrıca %50 eğitim indirimi yapılır.  

Öğrenci tam burslu ise bir sonraki akademik yılda 7 ay boyunca 1.500 TL eğitim desteği verilir.       

Son sınıf öğrencilerine içinde bulundukları akademik yıldan başlayarak 7 ay boyunca 1.500 TL eğitim desteği verilir. 

Millilik derecesi bulunan ve bireysel branşlarda müsabakalara katılmak isteyen öğrencilerin dilekçe ile yaptıkları başvuru incelenir. Uygun bulunan başvuruların lisans ve turnuva katılım kayıtları üniversite tarafından oluşturulur. Ulaşım, konaklama ve diğer giderler öğrencinin kendisine aittir. 

 • Takım Sporcu İndirimi:

Milli sporcu olmayıp, takım sporlarında üniversite takımları kadrosuna seçilen öğrencilere üniversite takımında yer aldıkları, üniversite takımı ile ilgili etkinliklere (toplantı, antrenman maç, deplasman vb.) katıldıkları ve disiplin cezası almadıkları sürece bir sonraki akademik yıl için geçerli olmak üzere tahakkuk eden öğrenim ücretinden ayrıca % 25 eğitim indirimi yapılır.  

Öğrenci tam burslu ise bir sonraki akademik yılda 7 ay boyunca 1.000 TL eğitim desteği verilir. 

Son sınıf öğrencilerine içinde bulundukları akademik yıldan başlayarak 7 ay boyunca 1.000 TL eğitim desteği verilir. 

Birden fazla takımda yer alan sporcular takım sporcu indiriminden bir kez faydalanabilir. 

 • Bireysel Sporcu Başarı Ödülü:

Milli sporcu olmayıp, bireysel branşlarda müsabakalara katılmak isteyen öğrencilerin başvurusu dilekçe ile alınır. Başvuruları incelenen öğrenciler arasından uygun bulunanların lisans ve turnuva katılım kayıtları üniversite tarafından oluşturulur. Ulaşım, konaklama ve diğer giderler öğrencinin kendisine aittir. Katılım sağladığı müsabakada ilk üçe girerek derece alan öğrencinin öğrenim ücretinden bir sonraki akademik yılda %10 eğitim indirimi yapılır. 

Öğrenci tam burslu ise bir sonraki akademik yılda 7 ay boyunca 700 TL eğitim desteği verilir. 

 • Son sınıf öğrencilerine içinde bulundukları akademik yıldan başlayarak 7 ay boyunca 700 TL eğitim desteği verilir. 

Engelli sporcular aynı koşullar çerçevesinde değerlendirilir ve aynı indirimlerden yararlanır. 

 • Takım ve Bireysel Sporcu Listeleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Rektörlüğe bildirilir ve Rektörlükçe onaylanan takım listeleri geçerlidir.  

 

MİLLİ SPORCU BURSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan mutabakat metni uyarınca aşağıdaki spor alanlarında son 4 yıl içerisinde başarılı olduğu belgelendirilen milli sporculara 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucuna göre yerleşmeleri halinde eğitim-öğretimleri süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla sağlanan %100 eğitim ücreti indirimidir. 

a) 1.Grup; Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları, Gençlik Olimpiyatları, Olimpik ve Paralimpik spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finallerinde madalya kazanan sporcular, 

b) 2.Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, Avrupa Oyunları, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları'nda madalya kazanan sporcular ve Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları ile Gençlik Olimpiyatları'na katılan sporcular,  

c) 3.Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında düzenlenen ve uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi spor dallarında en az 16 ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalarda madalya kazanan sporcular ile Olimpik ve Paralimpik spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası finalleri ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupaları finallerine katılan sporcular 

Bu indirim, sadece eğitim-öğretim ücretini kapsar ve zorunlu hazırlık sınıfı dahil eğitim öğretimleri süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla geçerlidir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 28.11.2019 tarihinde imzalanan mutabakat metni uyarınca % 100 oranında eğitim bursu uygulanacaktır. 
 

ENGELLİ ÖĞRENCİ İNDİRİMİ

Tam burslu olarak eğitim görmeyen, %40 ve üzeri engelli raporu bulunan öğrencilere ayrıca %15 eğitim indirimi yapılacaktır. 
 

DİKEY GEÇİŞ SINAVI İNDİRİMİ

Üniversitemiz ön lisans programlarından mezun olup Dikey Geçiş Sınavı ile Lisans programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimize ayrıca % 15 eğitim indirimi yapılır. 
 

İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK 

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyacak öğrenciler yerleştikleri programın ücreti üzerinden %25 indirimli olarak hazırlık programına kabul edilirler.                                      

Detaylı Bilgi için Tıklayınız.

AMERİKA'DA DİL EĞİTİMİ

Yerleştirme sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde ilk 100’e girerek üniversitemizin ilgili lisans programlarını tam burslu kazanan ve yerleştirme sayısal puan türünde ilk 1000’e girerek Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesini tam burslu kazanan öğrencilerimizin ABD’deki İngilizce hazırlık eğitimi ve barınma giderleri üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

 

YURT DIŞINDA STAJ 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilk 100’e girerek  üniversitemizin Uluslararası Tıp Fakültesi ve Tıp Fakültesine yerleşen öğrencilerimiz, kendilerine tahsis edilen staj bütçesi ile eğitim süreçleri içerisinde kabul aldıkları yurt dışı araştırma merkezleri ve hastanelerde staj ve gözlem yapmak üzere gönderilmektedir

İstanbul Medipol Üniversitesi, dünya çapında çok önemli işlere imza atmış akademik bir kadroya sahiptir. Gelişmiş araştırma merkezleri ve laboratuvarlarla desteklenen bu güçlü yapı öğrencilerimize bilim insanı olabilmeleri için büyük bir fırsat ve imkan sunar. Bilim insanı olma yolunda ilerlemek isteyen öğrenciler birinci yıllarından itibaren bu konuda teşvik edilir ve uzman öğretim görevlilerinin tecrübelerinden faydalanabilecekleri araştırma projelerine, her türlü imkanlara sahip olarak dahil edilirler.

Öğrencilerimiz üniversitenin ilk yılında "araştırma yardımcısı" olarak, bilim insanı olmanın temel araştırma ilkelerini teorik ve uygulamalı olarak öğrenirler. İkinci yıllarında ise bir öğretim üyesinin danışmanlığında gerçek bir araştırma projesi üzerinde "araştırma öğrencisi" olarak çalışmaya başlarlar. Üçüncü yıldan itibaren kendi projeleri üzerinde yoğunlaşan öğrencilerimiz, lisans derslerine devam ederken istekleri doğrultusunda yüksek lisans ya da doktora tezlerine başlayabilir ve kariyerlerinde çok daha hızlı yol alabilirler.

Üniversitemizde kayıtlı olduğu programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilere “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak, Üniversite Senatosunca kabul edilen İstanbul Medipol Üniversitesi "Çift Anadal ve Yandal Lisans Programı Yönergesi" ne göre belirlenen koşulları sağladıkları takdirde, üniversitemizde yürütülen programlar arasında Çift Anadal ve Yandal yapma imkanı sağlamaktadır.

Çift anadal diploma programı, başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlamaktadır.

Yandal sertifika programı, bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (Yandal Sertifikası) alabilmesini sağlamaktadır.

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal ön lisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

Öğrenci, Yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.

Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Lisans Programı Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Üniversite öğrencilerimiz Erasmus değişim programlarından yararlanabilirler.

Erasmus Değişim Programı, Türkiye’de Dışişleri Bakanlığına bağlı Ulusal Ajans tarafından koordine ve finanse edilen, yükseköğretim kurumlarının iş birliğini, öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak bu iş birliği çerçevesinde farklı ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik eden Avrupa Birliği projesidir. Öğrencilerimiz; akademik yılın bir ya da iki döneminde anlaşma sağladığımız yurt dışındaki partner üniversitelerimizde eğitim alabilir, staj hareketliliği kapsamında ise 2-12 aylık bir süreç aralığında yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında ya da meslek alanlarıyla ilgili işletmelerde stajlarını tamamlayabilir. Programa dahil olarak yurt dışında eğitim almak için giden öğrenciler anlaşmalı olunan üniversitelere eğitim ücreti ödemez. Yalnızca bireysel harcamalarını (vize ücreti, yol, barınma vs.) ödemekle yükümlü olan ve Erasmus sınavında üstün başarılar gösteren öğrenciler yurt dışındaki yaşam maliyetlerine yardımcı olmak için Erasmus hibesinden yararlanabilir. İstanbul Medipol Üniversitesinde 2012 yılından beri Erasmus hareketlilikleri gerçekleştiriliyor. Bu akademik yıl itibariyle 100 Erasmus partner üniversitemiz mevcut ve halen ikili anlaşma çalışmalarına devam ediliyor. İtalya, Polonya, Romanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Slovenya, Almanya, Portekiz, Danimarka, Macaristan, Letonya, Hollanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Litvanya, Sırbistan Karadağ, Slovenya, Bulgaristan, Belçika öğrenci değişimi yapılan ülkelerden bazıları. Programdan yararlanan öğrenciler yurt dışı tecrübesi edinme, çok kültürlü ortamlarda ders işleme, eğitim sonrası mesleki bağlantılar kurma, kendi kültürünü tanıtma, farklı kültürleri tanıma ve yeni arkadaşlıklar edinme gibi birçok deneyimi bir arada yaşayabilme fırsatı bulacak.

Erasmus Değişim Programları için Tıklayınız.

Yatay geçişler, YÖK'ün " Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri dikkate alınarak, Üniversite Senatosunca kabul edilen İstanbul Medipol Üniversitesi "Yatay Geçiş Yönergesi"nde belirlenen esaslara göre yapılır.

Kurumlarası Yatay Geçiş iki şekilde yapılabilmektedir.

Ek Madde 1 Uyarınca Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci,

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda hazırlık sınıfı, ara sınıf ve son sınıf öğrenciler önlisans veya lisans programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir. (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa)

Ek Madde 1 Uyarınca Yatay Geçiş ile aynı yada farklı bölüme geçiş yapılabilmektedir.

Öğrenciler Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilmektedir. Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmektedir.

Başarı Şartı ile Kurumlararası Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci,

Yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kayıtlı olduğu kendi programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması durumunda yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir.

Üniversitelerin ikinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilmektedir. Bunun için ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

İkinci öğretimi bulunmayan örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için yüzde onluk başarı dilimine girme şartı aranmaz.

Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilmektedir. Bu diploma programlarından örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 

Başarı Şartının arandığı bu yatay geçiş türünde farklı bölümlere geçiş yapılamamaktadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız.

Üniversitemize iki yıllık programlardan dört yıllık programlara geçiş imkânı tanıyan Dikey Geçiş Sınavıyla öğrenci kabul ediliyor. Her eğitim dönemi için belirlenen kontenjanlar web sitemizde yayınlanıyor

İstanbul Medipol Üniversitesinde yaşam boyu öğrenmenin önemini biliyor, kendini geliştirmek isteyen herkese kapılarımızı açıyoruz. Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı ön lisans veya lisans öğrencileri, Medipol Üniversitesindeki diploma programlarından herhangi birine kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın, özel öğrenci olarak derslere devam eder. Özel öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararı ile derslere kabul edilir. Özel öğrencilere, sadece kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci olarak ders alanlar, sonraki yıllarda Medipol Üniversitesine kaydolmaları halinde başarılı oldukları dersler için muafiyet talebinde bulunabilir. Özel öğrenciler, ders aldıkları birimin kredi başına düşen öğretim ücretini öder. *İstanbul Medipol Üniversitesi, disiplinler arası alanda kendini geliştirmek isteyen öğrencilerini desteklemektedir. Üniversitemiz öğrencileri özel öğrenci olmaksızın başka bir bölümden de ders alma imkânına sahip olabilmektedir.

Medipol Üniversitesinde bir programa kaydolan öğrenciler; Birinci sınıf öğrencisi: “Araştırma Yardımcısı Öğrenci”, İkinci sınıf öğrencisi: “Araştırmacı Öğrenci”, Üçüncü sınıf öğrencisi: “Proje Görevlisi Öğrenci” unvanlarıyla, üniversitemizde görev yapan akademisyenlerin araştırma çalışmalarında asistanlık yapabilecek.

İstanbul Medipol Üniversitesi Çevrim İçi & Hibrit (Senkron/Asenkron) Eğitim/Öğretim Üniversitemizdeki çevrim içi eğitim-öğretim faaliyetleri öğrenme yönetim sistemimiz olan ve Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı bünyesinde geliştirilen, Medipol Eğitim Bilgi Sistemi (MEBİS) üzerinden yürütülüyor ve öğrencilerimizin hizmetine sunuluyor (ders notları, çevrim içi ölçme değerlendirme, öğrenci bilgi ve belge vb.). Ayrıca sanal sınıf uygulaması olan Microsoft Teams ile derslerimiz tamamen uzaktan ya da amfilerimizin hibrit ders yöntemine göre tasarlanmış olması ile hibrit öğretim olarak sürdürülüyor. Bu uygulamalara ek olarak, kurum içi ve kurum dışı (Sürekli Eğitim Merkezi Eğiticinin Eğitimi ve kurumsal oryantasyonların bir bölümü) MOODLE öğrenme yönetim sistemi ile desteklenerek çevrim içi öğretim uygulanıyor. Tüm akademisyenlerimize ve öğrencilerimize yönelik olarak geliştirilen Dijital Öğrenme Rehberleri ilk olarak akademisyenlerimizi çevrim içi öğretim, yöntem ve teknikleri konusunda bilgilendirmek ve çevrim içi derslerin etkileşimli öğrenme düzeylerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacı ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi eğitici eğitimleri yapılmakla beraber çevrim içi eğitimöğretim kavramlarının anlatıldığı dijital içerik rehberleri geliştirildi.

Global bir eğitim kurumu olan üniversitemizde 180 farklı ülkeden yaklaşık 10 bin uluslararası öğrenci eğitim görüyor. Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler en çok İran, Türkmenistan, Suriye, Mısır, Ürdün, Irak, Filistin, Azerbaycan, Almanya bölgelerinden geliyor. Uluslararası öğrencilerin dağılımının genel olarak lisans programlarında sırasıyla sağlık bölümleri, mühendislik fakülteleri yer alıyor. Lisansüstü programlarda ise Fen Bilimleri Enstitüsü altındaki programları tercih ediyorlar. Uluslararası öğrencilerin lisans programlarına kabulü için uluslararası sınav sonuçlarına (SAT, ACT, ABITUR...) ya da uluslararası lise diplomalarından yüksek puanlara sahip olma şartı aranıyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medipol Üniversitesi, Bologna Süreci adı verilen ve Avrupa’daki ülkeler arasında ortak bir Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) oluşturmak üzere başlatılan bir sürece dahil oldu. Bologna Süreci ülkeler ve üniversiteler arası öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, öğretim müfredatlarının geliştirilmesi ve standardize edilmesi, derecelerin tanınması gibi bir dizi yeniliği içeriyor. Bu süreç, öğrencilerin uluslararası iş birliği ve değişim programlarından yararlanmasını kolaylaştırıyor, eğitim hayatı içerisinde sene ve ders kaybetmeden eğitimine devam edebilmelerini sağlıyor. Süreçle ilgili olarak İstanbul Medipol Üniversitesinde derslerin ağırlıklandırılmasında Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kullanılıyor.

Yatay geçişler, YÖK'ün " Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri dikkate alınarak, Üniversite Senatosunca kabul edilen İstanbul Medipol Üniversitesi "Yatay Geçiş Yönergesi"nde belirlenen esaslara göre yapılır.

Üniversitemizde Kurumiçi Yatay Geçiş iki şekilde yapılabilmektedir.

Ek Madde 1 Uyarınca Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci,

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda hazırlık sınıfı, ara sınıf ve son sınıf öğrenciler ön lisans veya lisans programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir. (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa)

Başarı Şartı ile Kurum İçi Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci,

Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kendi programında tüm dersleri almış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının Üniversite tarafından belirlenen not sistemine göre 4,0 üzerinden en az 2,91 olması gerekir (Değişiklik: Üniversite Senatosu’nun 08/05/2019 tarih ve 2019/05-01 sayılı kararı).

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde (Mülga ibare:RG-12/4/2019-30743)(…) öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Üniversitenin ikinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Bunun için ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

İkinci öğretimi bulunmayan örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için yüzde onluk başarı dilimine girme şartı aranmaz.

Ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Başarı Şartının arandığı yatay geçiş türünde farklı bölüme geçiş yapılabilmektedir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız.

Ekleme Tarihi: 03/07/2023 - 12:46Son Güncelleme Tarihi: 04/03/2024 - 23:36