Ana içeriğe atla

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Azami Süresi Dolan Öğrenciler İçin Sınav Hakkı İle İlgili Duyuru

23.01.2023

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. madde kapsamında 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda azami süresi dolan son sınıf öğrencilerine uygulanacak ek sınav hakkı verilmiştir. 

Öğrenciler ek sınav hakkı için 27 Ocak 2023 günü mesai bitimine kadar Fakülte Sekreterliğine şahsen (elden) ekte yer alan formu doldurarak başvurmaları gerekir. 

 

Başvuru formu için TIKLAYINIZ. 

 

Azami süre akış şeması için tıklayınız. 

 

Azami süre sonu sınav hakkı hiçbir şekilde devredilemez, ertelenemez, mazeret sınav hakkı verilemez. Bu sınavlara girmeyen öğrencilerin azami süreleri dolduğu için başvuru yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın azami süre sonu sınav haklarını kullanmış sayılırlar ve sınavlardan sonra işlemleri aşağıda belirtilen kurallar dahilinde değerlendirilerek yapılır. 

2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. 

Buna göre; 

 • Kayıt donduran öğrencilerin izinli oldukları süreler azami öğrenim süresinden düşülerek hesaplanır, 
 • Hazırlık sınıfında geçirilen süre azami öğrenim süresinden düşülerek hesaplanır, 
 • 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında birinci sınıf olan öğrenciler azami öğrenim süresini doldurmuş öğrencilerdir. 

 

EK SINAVLARA GİRMEDEN ÖNCEKİ DURUM 

 1. Toplam ders sayısı 6 ve daha fazla olan öğrenciler  
 • Başarısız oldukları  (F1) notu alınan dersler, 
 • Devamsız (F2) notu alınan dersler, 
 • Daha önce hiç alınmayan dersler için iki (2) ek sınav hakkı verilir. 

   
 1. Ek sınavlara girmeden önce toplam ders sayısı 2-5 arasında olan öğrenciler  
 • Başarısız oldukları (F1) notu alınan dersler, 
 • Devamsız (F2) notu alınan dersler, 
 • Daha önce hiç alınmayan dersler için dört yarıyıl ek süre verilir.  
 • Ek sınav hakkı kullanan öğrencilerin Uygulamalı derslerine devam şartı vardır. Uygulamalı dersleri dışındaki derslere devam şartı aranmaz. 
 • Verilen ek süreler içinde toplam ders sayısını 1 derse düşüren öğrenciler sınırsız sınav hakkına sahip olurlar ve sınırsız sınav hakkı kurallarına tabi olurlar, verilen ek süreler sonunda toplam ders sayısını 1’e düşüremeyen öğrencilerin ise Üniversite ile ilişikleri kesilir 
 • Sınırsız sınav hakkına sahip öğrenciler üç eğitim-öğretim yılı üst üste veya aralıklı dönem sonunda açılan sınavlara girmedikleri takdirde sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve ilişikleri kesilir. 
 1. Ek sınavlara girmeden önce toplam 1 dersi bulunan öğrenciler  
 • Başarısız oldukları (F1) notu alınan dersler, 
 • Devamsız (F2) notu alınan dersler, 
 • Daha önce hiç alınmayan dersler için sınırsız sınav hakları bulunmaktadır. 
 • Dönem sonunda açılan sınavlara katılırlar, 
 • Sınırsız sınav hakkı kullanılan Uygulamalı derslerine öğrencilerin devam şartı vardır. Uygulamalı dersleri dışındaki derslere devam şartı aranmaz.  
 • Üç eğitim-öğretim yılı üst üste veya aralıklı dönem sonunda açılan sınavlara girmedikleri takdirde sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişikleri kesilir 

   

 EK SINAV HAKKINI KULLANDIKTAN SONRAKİ DURUM 

 1. Ek sınav hakkını kullandıktan sonra toplam ders sayısı 6 ve daha fazla olan öğrenciler     
 • Üniversite ile ilişikleri kesilir. 
 1. Ek sınav hakkını kullandıktan sonra toplam ders sayısı 2-5 arasında olan öğrenciler (başarısız, devamsız ve/veya daha önce alınmayan dersi olan öğrenciler) 
 • Üç yarıyıl ek süre verilir (yıl veya sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı ek süre tanınır) her dönem sonunda açılan sınavlara girme hakkına sahiptirler 
 • Verilen ek süreler içinde toplam ders sayısını 1 derse düşüren öğrenciler sınırsız sınav hakkına sahip olurlar ve sınırsız sınav hakkı kurallarına tabi olurlar, verilen ek süreler sonunda toplam ders sayısını 1’e düşüremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir, 
 • Sınırsız sınav hakkı kullanılan derslerden Uygulamalı derslerine devam şartı vardır. Uygulamalı dersleri dışındaki derslere devam şartı aranmaz. 
 • Sınırsız sınav hakkına sahip öğrenciler üç eğitim-öğretim yılı üst üste veya aralıklı dönem sonunda açılan sınavlara girmedikleri takdirde sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve ilişikleri kesilir. 

  

     GENEL HÜKÜMLER 

 1. Sınırsız sınav hakkına sahip öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrencilerin Uygulamalı derslerine devam şartı vardır. Uygulamalı dersleri dışındaki derslere devam şartı aranmaz.  
 2. Ek süre verilen öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar, 
 3. Sınavlar sonunda mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS şartını sağlamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. 
 4. Başarısız oldukları seçmeli derslerin kaldırılması durumunda yerine aynı sayıda aynı seçmeli ders grubundan seçmeli ders ile değiştirmek suretiyle farklı ders seçebilirler, 
 5. Sorumlu oldukları Zorunlu Stajı daha önce yapmayan öğrencilerin kendilerine verilen sürede stajlarını yapmaları gerekmektedir, 
 6. Ek sınavlar sonunda tüm derslerden başarılı olan öğrenciler mezuniyet işlemlerine ilişkin başvurularını kayıtlı oldukları birime yapacaklardır, 
 7. Tüm süreçlerin takibinden öğrenciler doğrudan sorumludurlar. 

  

SINAV TARİHLERİ: 

Azami Süre Sonu 1. Ek Sınavları : 31 Mayıs 2023 – 06 Haziran 2023  

Öğrenciler Sınav programlarına sınav haftasından önce Mebis sisteminden ulaşabilecekler.

 

EK SINAVLAR HAKKINDA 

*Fakültemiz Lisans Eğitim Öğretim Yönergesinde belirtilen Uygulamalı dersleri için ek sınav hakkı talep eden öğrencilerin derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır. 

 

*Ek Sınavdan başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden öğrencilerimizin en az 60 puan alması gerekir. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. 


Bu duyuru TEBLİĞ niteliğinde olup ayrıca öğrenciye yazılı tebliğ yapılmayacaktır. 

 

Son Güncelleme Tarihi: 23/01/2023 - 10:04