Ana içeriğe atla

Akademik İlan (Öğretim Görevlisi)

11.09.2023

11.09.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlana akademik ilanımıza ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Başvurular aşağıda belirtilen tarihlerde ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır.

 

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Biyomedikal Mühendisliği Programı (İngilizce)

İlgili Alanda En Az Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik -Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik -Elektronik Mühendisliği Programı (İngilizce)

İlgili Alanda En Az Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

Meslek Yüksekokulu

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi Programı

Alanında Doktora Yapıyor olmak

1

Öğr. Gör.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Uluslararası Ticaret ve Finansman Programı

İlgili Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme Bölümü

İşletme Programı (İngilizce)

İşletme Yönetimi ve Organizasyon Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemleri Programı

İşletme Enformatiği ve Veri Bilimi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Lojistik Yönetimi Bölümü

Lojistik Yönetimi Programı

İlgili Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı (İngilizce)

Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak

1

Araş. Gör.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı (İngilizce)

Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak

1

Araş. Gör.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Psikoloji Programı (İngilizce)

Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak

2

Araş. Gör.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Bölümü

Endüstriyel Tasarım Programı

Endüstriyel Tasarım Lisans Mezunu Olmak ve Endüstriyel Tasarım Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı

Tasarım Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı

İlgili Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak

1

Araş. Gör.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Müzik Bölümü

Türk Müziği Programı

İlgili Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi Programı

İlgili Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Programı (İngilizce)

Kadın Sağlığı ve Hastalığı Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak, Aynı Alanda Doktora Yapıyor Olmak

1

Öğr. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Programı (İngilizce)

Alanında Doktora Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak

1

Araş. Gör.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknik Bölümü

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Hemşirelik Lisans Mezunu Olup Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak

1

Öğr. Gör.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknik Bölümü

İlk ve Acil Yardım Programı

Hemşirelik Lisans Mezunu Olup Aynı Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak

1

Öğr. Gör.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi                                            : 11.09.2023

Son Başvuru Tarihi                                         : 25.09.2023 

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi         : 27.09.2023 

Giriş Sınav Tarihi                                            : 29.09.2023

Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi                  : 02.10.2023

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. İngilizce programlara başvuranların 85 İngilizce dil puanı şartını sağlamaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

 • Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Fakülte/Yüksekokul, Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
 • YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman olarak ve Flash Bellekte)
 • Mezuniyet belgeleri e-Devlet’ten alınmalıdır, e-Devletten alınamayan lisans diploması ve lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.
 • Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının denkliğini gösterir belgenin aslının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir
 • Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
 • Doktora Öğrenci Belgesi
 • ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi
 • Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
 • Tecrübe şartı bulanan ilanlarda tecrübe belgesi (İlan özel şartına bağlı olarak alınacaktır, Resmi Kurum onaylı belge)
 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 • Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler)
 • Erkek Adaylar İçin Askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu Belirten Belge
 • Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-devlet)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Değerlendirme sonuçları ilgili birimin web sayfasında yayımlanacaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 11/09/2023 - 09:35