Ana içeriğe atla

16.11.2022 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Akademik İlanımız

16.11.2022

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Başvurular aşağıda belirtilen tarihlerde ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır..

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program

Koşullar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Programı

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Lisans Mezunu olup, Mekan Organizasyonu ve Tasarımı Alanında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Müzik Bölümü

Türk Müziği Programı

Türk Müziği Programı Lisans Bölümü Mezunu Olmak

1

Araş. Gör.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü

Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı

Medya ve İletişim Sistemleri Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak

1

 Öğr. Gör

İletişim Fakültesi

  Yeni Medya ve İletişim Bölümü

Yeni Medya ve İletişim Programı

İlgili Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Tıbbi Biyoloji Alanında Doktora Yapıyor Olmak

1

 Öğr. Gör

 

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi                                            : 16.11.2022

Son Başvuru Tarihi                                           : 30.11.2022 

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi            : 02.12.2022 

Giriş Sınav Tarihi                                             : 06.12.2022

Nihai Değerlendirme  Sonuç Tarihi                   : 07.12.2022

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. İngilizce programlara başvuranların 85 İngilizce dil puanı şartını sağlamaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

 • Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Fakülte/Yüksekokul, Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
 • YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman olarak ve Flash Bellekte)
 • Mezuniyet belgeleri e-Devlet’ten alınmalıdır, e-Devletten alınamayan lisans diploması ve lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.
 • Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının denkliğini gösterir belgenin aslının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir
 • Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
 • Doktora Öğrenci Belgesi
 • ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi
 • Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
 • Tecrübe şartı bulanan ilanlarda tecrübe belgesi (İlan özel şartına bağlı olarak alınacaktır, Resmi Kurum onaylı belge)
 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 • Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler)
 • Erkek Adaylar İçin Askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu Belirten Belge
 • Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-devlet)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Değerlendirme sonuçları ilgili birimin web sayfasında yayımlanacaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 23/11/2022 - 16:09