Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KULAK KALIPLARIYODJ3275860Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Bahtiyar ÇELİKGÜN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Bahtiyar ÇELİKGÜN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Furkan BÜYÜKKAL
Dersin AmacıBu dersin amacı değişik yaş gruplarında işitme kayıplı hastaların işitme cihazlarına uygun kulak kalıbının seçimini, kulak kalıbı modellerini öğrenilmesini, işitme cihazına uygun kulak kalıbın üretilmesini öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; İşitme kaybı ve işitme cihazları,Kulak kalıbı türleri,Kulak kalıbının temel komponentleri,Kulak kalıbının temel komponentleri,Kulak kalıbı akustiği ve teknolojisi,Kulak kalıbının seçimi ve ventilasyon ,Kulak kalıbının seçimi ve ventilasyon,Kulak kalıbı uygulaması,Kulak kalıbı uygulaması,Kulak kalıbı uygulaması,Kulak kalıbı uygulaması,Kulak kalıbı uygulaması,Kulak kalıbı uygulaması,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kulak kalıbı kullanım gerekliliklerini değerlendirir.10, 16, 9A
Kulak kalıplarının temel işleyişi ve çalışma hedeflerini tanımlar.10, 16, 9A
Değişik işitme kayıplarında işitme cihazı ihtiyaçlarını tanımlar.10, 16, 9A
Kulak kalıplarının temel özelliklerini tanımlar.10, 16, 9A, H
İşitme cihazlarının temel bileşenlerini ve işitme cihazında temel kavramları açıklar.10, 16A
Farklı kulak kalıbı malzemelerinin fonksiyonlarını yorumlar.10, 14, 16, 6, 9A
Kulak kalıbının üretim aşamalarını açıklar.10, 14, 16, 6, 9A
İşitme cihazına yardımcı aparatları değerlendirir.10, 14, 16, 6, 9A
İşitme cihazına uygun kulak kalıbını seçer.10, 14, 16, 17, 5, 6, 8, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İşitme kaybı ve işitme cihazlarıHazırlık yok
2Kulak kalıbı türleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Kulak kalıbının temel komponentleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Kulak kalıbının temel komponentleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Kulak kalıbı akustiği ve teknolojisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Kulak kalıbının seçimi ve ventilasyon Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Kulak kalıbının seçimi ve ventilasyonÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Kulak kalıbı uygulamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Kulak kalıbı uygulamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Kulak kalıbı uygulamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Kulak kalıbı uygulamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Kulak kalıbı uygulamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Kulak kalıbı uygulamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Genel değerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint ve word dosyaları
1)Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, Bölüm 72, 2013. 2)Textbook of Hearing Aid Amplification, Robert E. Sandlin, 2000, Singular Thomson Learning 3)Hearing Aids,Harvey Dillon,2012 Thieme. 4)Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 5)Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman,Informa Health Care,2003 6)The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 7)Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 8)Handbook of Clinical Audiology,Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati21428
Rehberli Problem Çözme2612
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2612
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer122
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı224
Genel Sınav ve Hazırlığı224
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)62
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(62/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KULAK KALIPLARIYODJ3275860Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Bahtiyar ÇELİKGÜN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Bahtiyar ÇELİKGÜN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Furkan BÜYÜKKAL
Dersin AmacıBu dersin amacı değişik yaş gruplarında işitme kayıplı hastaların işitme cihazlarına uygun kulak kalıbının seçimini, kulak kalıbı modellerini öğrenilmesini, işitme cihazına uygun kulak kalıbın üretilmesini öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; İşitme kaybı ve işitme cihazları,Kulak kalıbı türleri,Kulak kalıbının temel komponentleri,Kulak kalıbının temel komponentleri,Kulak kalıbı akustiği ve teknolojisi,Kulak kalıbının seçimi ve ventilasyon ,Kulak kalıbının seçimi ve ventilasyon,Kulak kalıbı uygulaması,Kulak kalıbı uygulaması,Kulak kalıbı uygulaması,Kulak kalıbı uygulaması,Kulak kalıbı uygulaması,Kulak kalıbı uygulaması,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kulak kalıbı kullanım gerekliliklerini değerlendirir.10, 16, 9A
Kulak kalıplarının temel işleyişi ve çalışma hedeflerini tanımlar.10, 16, 9A
Değişik işitme kayıplarında işitme cihazı ihtiyaçlarını tanımlar.10, 16, 9A
Kulak kalıplarının temel özelliklerini tanımlar.10, 16, 9A, H
İşitme cihazlarının temel bileşenlerini ve işitme cihazında temel kavramları açıklar.10, 16A
Farklı kulak kalıbı malzemelerinin fonksiyonlarını yorumlar.10, 14, 16, 6, 9A
Kulak kalıbının üretim aşamalarını açıklar.10, 14, 16, 6, 9A
İşitme cihazına yardımcı aparatları değerlendirir.10, 14, 16, 6, 9A
İşitme cihazına uygun kulak kalıbını seçer.10, 14, 16, 17, 5, 6, 8, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İşitme kaybı ve işitme cihazlarıHazırlık yok
2Kulak kalıbı türleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Kulak kalıbının temel komponentleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Kulak kalıbının temel komponentleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Kulak kalıbı akustiği ve teknolojisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Kulak kalıbının seçimi ve ventilasyon Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Kulak kalıbının seçimi ve ventilasyonÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Kulak kalıbı uygulamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Kulak kalıbı uygulamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Kulak kalıbı uygulamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Kulak kalıbı uygulamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Kulak kalıbı uygulamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Kulak kalıbı uygulamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Genel değerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint ve word dosyaları
1)Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, Bölüm 72, 2013. 2)Textbook of Hearing Aid Amplification, Robert E. Sandlin, 2000, Singular Thomson Learning 3)Hearing Aids,Harvey Dillon,2012 Thieme. 4)Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 5)Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman,Informa Health Care,2003 6)The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 7)Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 8)Handbook of Clinical Audiology,Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:06Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:07