Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞİTSEL ALGI SÜREÇLERİYODJ2175630Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Bahtiyar ÇELİKGÜN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Bahtiyar ÇELİKGÜN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Furkan BÜYÜKKAL
Dersin AmacıOdyoloji öğrencisinin işitsel algı süreçlerinin özellikleri ve işleyişi hakkında gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesini sağlamak
Dersin İçeriğiBu ders; Algı ve Duyum,Algı ve Duyum,Görsel Algı,Algının Özellikleri,İşitsel Algı ve Sesin Fiziksel Özellikleri,İşitmenin lineer/non-lineer özellikleri ve periferik işitme sistemi,Ara Sınav Sorularının Çözümü ve Değerlendirilmesi,Kokleanın yapısı ve ses özelliklerinin kokleada kodlanması,İşitsel nöral işlemleme ve faz kilitleme,İşitsel nöral işlemleme ve faz kilitleme,İşitsel Algı Basamaklarının Santral İşitsel Yolda İşlenmesi,İşitsel Sahne Analizi, Uzamsal İşitme ve Müzikal Algı,İşitsel Algıyı Değerlendirme Yöntemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İşitsel algının temelleri hakkında bilgi sahibi olur ve İşitsel algı süreçlerini tanır.10, 14, 16, 19, 21, 9A
İşitsel dikkat ve algı ilişkisini anlar.10, 14, 16, 19, 21, 9A
Periferik ve santral işitme sisteminin işlevlerini tanımlayabilir.10, 14, 16, 19, 21, 9A
İşitme sisteminde sesin frekans, şiddet ve zamansal kodlanmasını, faza kilitlemesini ve işitsel nöral işlemleme basamaklarını irdeleyebilir.10, 14, 16, 19, 21, 9A
İşitme kaynağının horizontal ve vertikal planda lokalizasyonun nasıl yapıldığını tanımlayabilir.10, 14, 16, 19, 21, 9A
Duyum ve algı arasındaki farkı ve algının özelliklerini açıklayabilir.10, 14, 16, 19, 21, 9A
Müzik ve konuşma algısı hakkında bilgi sahibi olur. 10, 14, 16, 19, 21, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Algı ve DuyumÖn hazırlık yok
2Algı ve DuyumÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Görsel AlgıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Algının ÖzellikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5İşitsel Algı ve Sesin Fiziksel ÖzellikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6İşitmenin lineer/non-lineer özellikleri ve periferik işitme sistemiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Ara Sınav Sorularının Çözümü ve DeğerlendirilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Kokleanın yapısı ve ses özelliklerinin kokleada kodlanmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9İşitsel nöral işlemleme ve faz kilitlemeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10İşitsel nöral işlemleme ve faz kilitlemeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11İşitsel Algı Basamaklarının Santral İşitsel Yolda İşlenmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13İşitsel Sahne Analizi, Uzamsal İşitme ve Müzikal AlgıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14İşitsel Algıyı Değerlendirme YöntemleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint ve Word dosyaları
1)Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, Bölüm 61, Sayfa 1011-1018, 2013. 2)Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 4)Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 5)Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman,Informa Health Care,2003 6)The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 7)Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 8)Handbook of Clinical Audiology, Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati21428
Rehberli Problem Çözme21428
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi248
Okul Dışı Diğer Faaliyetler236
Proje Sunumu / Seminer133
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı133
Ara Sınav ve Hazırlığı248
Genel Sınav ve Hazırlığı248
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)92
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(92/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞİTSEL ALGI SÜREÇLERİYODJ2175630Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Bahtiyar ÇELİKGÜN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Bahtiyar ÇELİKGÜN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Furkan BÜYÜKKAL
Dersin AmacıOdyoloji öğrencisinin işitsel algı süreçlerinin özellikleri ve işleyişi hakkında gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesini sağlamak
Dersin İçeriğiBu ders; Algı ve Duyum,Algı ve Duyum,Görsel Algı,Algının Özellikleri,İşitsel Algı ve Sesin Fiziksel Özellikleri,İşitmenin lineer/non-lineer özellikleri ve periferik işitme sistemi,Ara Sınav Sorularının Çözümü ve Değerlendirilmesi,Kokleanın yapısı ve ses özelliklerinin kokleada kodlanması,İşitsel nöral işlemleme ve faz kilitleme,İşitsel nöral işlemleme ve faz kilitleme,İşitsel Algı Basamaklarının Santral İşitsel Yolda İşlenmesi,İşitsel Sahne Analizi, Uzamsal İşitme ve Müzikal Algı,İşitsel Algıyı Değerlendirme Yöntemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İşitsel algının temelleri hakkında bilgi sahibi olur ve İşitsel algı süreçlerini tanır.10, 14, 16, 19, 21, 9A
İşitsel dikkat ve algı ilişkisini anlar.10, 14, 16, 19, 21, 9A
Periferik ve santral işitme sisteminin işlevlerini tanımlayabilir.10, 14, 16, 19, 21, 9A
İşitme sisteminde sesin frekans, şiddet ve zamansal kodlanmasını, faza kilitlemesini ve işitsel nöral işlemleme basamaklarını irdeleyebilir.10, 14, 16, 19, 21, 9A
İşitme kaynağının horizontal ve vertikal planda lokalizasyonun nasıl yapıldığını tanımlayabilir.10, 14, 16, 19, 21, 9A
Duyum ve algı arasındaki farkı ve algının özelliklerini açıklayabilir.10, 14, 16, 19, 21, 9A
Müzik ve konuşma algısı hakkında bilgi sahibi olur. 10, 14, 16, 19, 21, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Algı ve DuyumÖn hazırlık yok
2Algı ve DuyumÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Görsel AlgıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Algının ÖzellikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5İşitsel Algı ve Sesin Fiziksel ÖzellikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6İşitmenin lineer/non-lineer özellikleri ve periferik işitme sistemiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Ara Sınav Sorularının Çözümü ve DeğerlendirilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Kokleanın yapısı ve ses özelliklerinin kokleada kodlanmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9İşitsel nöral işlemleme ve faz kilitlemeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10İşitsel nöral işlemleme ve faz kilitlemeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11İşitsel Algı Basamaklarının Santral İşitsel Yolda İşlenmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13İşitsel Sahne Analizi, Uzamsal İşitme ve Müzikal AlgıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14İşitsel Algıyı Değerlendirme YöntemleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint ve Word dosyaları
1)Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, Bölüm 61, Sayfa 1011-1018, 2013. 2)Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 4)Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 5)Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman,Informa Health Care,2003 6)The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 7)Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 8)Handbook of Clinical Audiology, Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:06Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:07