Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ODYOLOJİDE AKUSTİK VE FONETİK İLKELERYODJ1213630Bahar Dönemi2+234
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Bahtiyar ÇELİKGÜN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Bahtiyar ÇELİKGÜN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Furkan Büyükkal
Dersin AmacıOdyoloji Lisans Programına hazırlık amaçlı olarak akustik ve fonetik konularında gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamak
Dersin İçeriğiBu ders; İletişim Kavramı ve Anlamı,Fonetiğe Giriş,Dil gelişimi kuramları,Dilin Bileşenleri,Konuşma Anatomisi,Ses ve Konuşma Organizasyonunda Temel Yapılar,Vokaller ve Özellikleri,Konsonantlar ve Özellikleri,Suprasegementaller,Türkçenin Fonetiği,Bilgisayarlı Ses Analiz Sistemleri,Bilgisayarlı Ses Analiz Sistemleri 2,Bilgisayarlı Ses Analizİ Uygulamaları,Bilgisayarlı Ses Analizİ Uygulamaları 2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ses analizinden sonuçlar çıkarır14, 16, 20, 23, 6, 9A
Konuşma seslerinin akustik yapısı ve analizini uygular.14, 16, 20, 23, 6, 9A
Konuşmadaki vokal-konsonantlar hakkında temel bilgilere sahiptir ve dildeki anlam taşıcı özelliklerini açıklar.14, 16, 20, 23, 6, 9A
Akustik fonetik ilkeleri, konuşmanın bileşenlerini, işitme cihazı ve implantta konuşmanın dijital olarak işlenmesi ile ilişkisini açıklar.14, 16, 20, 23, 6, 9A
Türkçenin fonetik yönden temel ilkeleri hakkında yorumlar.14, 16, 20, 23, 6, 9A
Konuşmanın bileşenlerini ve akustik-fonetik ilkeleri tanımlar.14, 16, 20, 23, 6, 9A
Dil gelişim kuramlarını açıklar.14, 16, 20, 23, 6, 9A
Dil ve konuşma gelişimini açıklar.14, 16, 20, 23, 6, 9A
İletişim kavramı ve anlamını açıklar.14, 16, 20, 23, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İletişim Kavramı ve AnlamıÖn hazırlık yok
2Fonetiğe GirişÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Dil gelişimi kuramlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Dilin BileşenleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Konuşma AnatomisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Ses ve Konuşma Organizasyonunda Temel YapılarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Vokaller ve ÖzellikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Konsonantlar ve ÖzellikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9SuprasegementallerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Türkçenin FonetiğiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Bilgisayarlı Ses Analiz SistemleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Bilgisayarlı Ses Analiz Sistemleri 2Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Bilgisayarlı Ses Analizİ UygulamalarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Bilgisayarlı Ses Analizİ Uygulamaları 2Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint ders notları, word ortamında MEBİS'e yüklenen dosyalar
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati41456
Rehberli Problem Çözme2714
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi248
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı2612
Ara Sınav ve Hazırlığı21020
Genel Sınav ve Hazırlığı21020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)130
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(130/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ODYOLOJİDE AKUSTİK VE FONETİK İLKELERYODJ1213630Bahar Dönemi2+234
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Bahtiyar ÇELİKGÜN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Bahtiyar ÇELİKGÜN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Furkan Büyükkal
Dersin AmacıOdyoloji Lisans Programına hazırlık amaçlı olarak akustik ve fonetik konularında gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamak
Dersin İçeriğiBu ders; İletişim Kavramı ve Anlamı,Fonetiğe Giriş,Dil gelişimi kuramları,Dilin Bileşenleri,Konuşma Anatomisi,Ses ve Konuşma Organizasyonunda Temel Yapılar,Vokaller ve Özellikleri,Konsonantlar ve Özellikleri,Suprasegementaller,Türkçenin Fonetiği,Bilgisayarlı Ses Analiz Sistemleri,Bilgisayarlı Ses Analiz Sistemleri 2,Bilgisayarlı Ses Analizİ Uygulamaları,Bilgisayarlı Ses Analizİ Uygulamaları 2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ses analizinden sonuçlar çıkarır14, 16, 20, 23, 6, 9A
Konuşma seslerinin akustik yapısı ve analizini uygular.14, 16, 20, 23, 6, 9A
Konuşmadaki vokal-konsonantlar hakkında temel bilgilere sahiptir ve dildeki anlam taşıcı özelliklerini açıklar.14, 16, 20, 23, 6, 9A
Akustik fonetik ilkeleri, konuşmanın bileşenlerini, işitme cihazı ve implantta konuşmanın dijital olarak işlenmesi ile ilişkisini açıklar.14, 16, 20, 23, 6, 9A
Türkçenin fonetik yönden temel ilkeleri hakkında yorumlar.14, 16, 20, 23, 6, 9A
Konuşmanın bileşenlerini ve akustik-fonetik ilkeleri tanımlar.14, 16, 20, 23, 6, 9A
Dil gelişim kuramlarını açıklar.14, 16, 20, 23, 6, 9A
Dil ve konuşma gelişimini açıklar.14, 16, 20, 23, 6, 9A
İletişim kavramı ve anlamını açıklar.14, 16, 20, 23, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İletişim Kavramı ve AnlamıÖn hazırlık yok
2Fonetiğe GirişÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Dil gelişimi kuramlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Dilin BileşenleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Konuşma AnatomisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Ses ve Konuşma Organizasyonunda Temel YapılarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Vokaller ve ÖzellikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Konsonantlar ve ÖzellikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9SuprasegementallerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Türkçenin FonetiğiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Bilgisayarlı Ses Analiz SistemleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Bilgisayarlı Ses Analiz Sistemleri 2Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Bilgisayarlı Ses Analizİ UygulamalarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Bilgisayarlı Ses Analizİ Uygulamaları 2Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint ders notları, word ortamında MEBİS'e yüklenen dosyalar
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:06Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:07