Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
NORMAL İŞİT. VE İŞİTME KAYIPLILARDA DİL GELİŞİMİYODJ2125150Güz Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK
Dersin YardımcılarıÖğr. Gör. Büşra Nur ESER
Dersin Amacıİşitmesi normal olanlarla, çeşitli derecelerde işitme kaybı bulunan çocuklarda dilin algılanması ve üretilmesinin süreçlerini ve aşamalarını kavrayabilecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Konuşma ve sözel iletişim,Santral konuşma merkezleri ve işleyişinin temelleri,Santral konuşma merkezleri ve işleyişinin temelleri 2,Dil gelişim teorileri ,Dil gelişim teorileri 2,Yenidoğan dönemi dil gelişimi,Çocukluk dönemi dil gelişimi ,Konuşma seslerinin frekans özellikleri,İletim tipi işitme kayıplarında dil gelişimi,Sensörinöral işitme kayıplarında dil gelişimi,Hafif/orta derece işitme kayıplarında dil gelişimi,İleri seviye işitme kayıplarında dil gelişimi,Sonradan oluşan işitme kayıplarında konuşma özellikleri ,Sonradan oluşan işitme kayıplarında konuşmanın değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Normal işiten bebeklerde konuşmanın gelişimini değerlendirir.10, 12, 16, 21, 4, 6, 9A
Konuşmayı algılayan ve üreten yapıların temel anatomisi ve fizyolojisini açıklar.10, 12, 16, 21, 4, 6, 9A
Yenidoğan döneminden başlayarak konuşmanın algılanma ve üretilmesinin evrelerini tanımlar.10, 12, 16, 21, 4, 6, 9A
Konuşma ve iletişim gelişim teorilerini analiz eder.10, 12, 16, 21, 4, 6, 9A
İşitme kaybının konuşma gelişimi üzerine etkilerini tanımlar.10, 12, 16, 21, 4, 6, 9A
Konuşma seslerinin frekans özelliklerini değerlendirir.10, 12, 16, 21, 4, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Konuşma ve sözel iletişimÖn hazırlık yok
2Santral konuşma merkezleri ve işleyişinin temelleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Santral konuşma merkezleri ve işleyişinin temelleri 2Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Dil gelişim teorileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Dil gelişim teorileri 2Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Yenidoğan dönemi dil gelişimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Çocukluk dönemi dil gelişimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Konuşma seslerinin frekans özellikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9İletim tipi işitme kayıplarında dil gelişimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Sensörinöral işitme kayıplarında dil gelişimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Hafif/orta derece işitme kayıplarında dil gelişimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12İleri seviye işitme kayıplarında dil gelişimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Sonradan oluşan işitme kayıplarında konuşma özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Sonradan oluşan işitme kayıplarında konuşmanın değerlendirilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Ders sırasında sunulan powerpoint programları ile web sitesine yüklenen word dosyaları
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 9) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati21428
Rehberli Problem Çözme248
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi122
Okul Dışı Diğer Faaliyetler122
Proje Sunumu / Seminer122
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı122
Ara Sınav ve Hazırlığı248
Genel Sınav ve Hazırlığı2612
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)64
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(64/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
NORMAL İŞİT. VE İŞİTME KAYIPLILARDA DİL GELİŞİMİYODJ2125150Güz Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK
Dersin YardımcılarıÖğr. Gör. Büşra Nur ESER
Dersin Amacıİşitmesi normal olanlarla, çeşitli derecelerde işitme kaybı bulunan çocuklarda dilin algılanması ve üretilmesinin süreçlerini ve aşamalarını kavrayabilecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Konuşma ve sözel iletişim,Santral konuşma merkezleri ve işleyişinin temelleri,Santral konuşma merkezleri ve işleyişinin temelleri 2,Dil gelişim teorileri ,Dil gelişim teorileri 2,Yenidoğan dönemi dil gelişimi,Çocukluk dönemi dil gelişimi ,Konuşma seslerinin frekans özellikleri,İletim tipi işitme kayıplarında dil gelişimi,Sensörinöral işitme kayıplarında dil gelişimi,Hafif/orta derece işitme kayıplarında dil gelişimi,İleri seviye işitme kayıplarında dil gelişimi,Sonradan oluşan işitme kayıplarında konuşma özellikleri ,Sonradan oluşan işitme kayıplarında konuşmanın değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Normal işiten bebeklerde konuşmanın gelişimini değerlendirir.10, 12, 16, 21, 4, 6, 9A
Konuşmayı algılayan ve üreten yapıların temel anatomisi ve fizyolojisini açıklar.10, 12, 16, 21, 4, 6, 9A
Yenidoğan döneminden başlayarak konuşmanın algılanma ve üretilmesinin evrelerini tanımlar.10, 12, 16, 21, 4, 6, 9A
Konuşma ve iletişim gelişim teorilerini analiz eder.10, 12, 16, 21, 4, 6, 9A
İşitme kaybının konuşma gelişimi üzerine etkilerini tanımlar.10, 12, 16, 21, 4, 6, 9A
Konuşma seslerinin frekans özelliklerini değerlendirir.10, 12, 16, 21, 4, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Konuşma ve sözel iletişimÖn hazırlık yok
2Santral konuşma merkezleri ve işleyişinin temelleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Santral konuşma merkezleri ve işleyişinin temelleri 2Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Dil gelişim teorileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Dil gelişim teorileri 2Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Yenidoğan dönemi dil gelişimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Çocukluk dönemi dil gelişimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Konuşma seslerinin frekans özellikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9İletim tipi işitme kayıplarında dil gelişimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Sensörinöral işitme kayıplarında dil gelişimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Hafif/orta derece işitme kayıplarında dil gelişimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12İleri seviye işitme kayıplarında dil gelişimiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Sonradan oluşan işitme kayıplarında konuşma özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Sonradan oluşan işitme kayıplarında konuşmanın değerlendirilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Ders sırasında sunulan powerpoint programları ile web sitesine yüklenen word dosyaları
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 9) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:06Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:07