Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEMEL ODYOLOJİK TESTLERYODJ2125080Güz Dönemi2+234
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yuşa BAŞOĞLU
Dersin AmacıTemel odyolojik testlerin neler olduğu, hangi durumlarda ve nasıl uygulanacağının kavranması ve sonuçlarının tek başına yorumlanabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Periferik işitme sisteminin anatomisi ve fizyolojik temelleri,Orta kulak yapısı ve fonksiyonları,Merkezi işitsel sinir sisteminde yapı ve işlev,İşitme eşiği kavramı ve işitme kayıpları,Saf ses odyometrisi temel prensipleri,Saf ses odyometrisinde maskeleme,Saf ses odyometrisinde maskeleme(Devam),Konuşma odyometrisi ve önemi,Saf ses ve konuşma odyometrisi nin birlikte değerlendirilmesi,Timpanometri testi ve timpanogram sınıflaması,Timpanometri testi ve timpanogram sınıflaması (Devam),Akustik refleks testleri,Konuşma odyometride maskeleme,Konuşma odyometride maskeleme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İnsanda işitme sisteminin temel bileşenlerinin birlikte çalışma mekanizmasını ayrıntılı olarak tartışır.10, 11, 14, 16, 17, 6, 8, 9A
Periferik işitme sisteminin anatomik yapılarını ve işlevsel bölümlerinin çalışma şekillerini tartışır.10, 11, 14, 16, 17, 6, 8, 9A
İşitme kaybının insan organizması üzerine etkilerinin irdeleyebilir.10, 11, 14, 16, 17, 6, 8, 9A
Saf ses ve konuşma odyometrisi testlerini uygulayabilir.10, 11, 14, 16, 17, 6, 8, 9A
Hastanın şikayetlerine spesifik uygulanabilecek subjektif odyolojik test sonuçlarını entegre edebilir.10, 11, 14, 16, 17, 6, 8, 9A
İşitme kaybıyla ilişkili hastaların işitsel sorunlarını değerlendirebilir.10, 11, 14, 16, 17, 6, 8, 9A
Hastanın şikayetlerine spesifik uygulanabilecek subjektif odyolojik test sonuçlarını tartışabilir.10, 14, 16, 17, 6, 8, 9A
Saf ses ve konuşma odyometrisi testlerinin sonuçlarını yorumlayabilir.10, 11, 14, 16, 17, 6, 8, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Periferik işitme sisteminin anatomisi ve fizyolojik temelleriÖn hazırlık yok
2Orta kulak yapısı ve fonksiyonlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Merkezi işitsel sinir sisteminde yapı ve işlevÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4İşitme eşiği kavramı ve işitme kayıplarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Saf ses odyometrisi temel prensipleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Saf ses odyometrisinde maskelemeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Saf ses odyometrisinde maskeleme(Devam)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Konuşma odyometrisi ve önemiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Saf ses ve konuşma odyometrisi nin birlikte değerlendirilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Timpanometri testi ve timpanogram sınıflamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Timpanometri testi ve timpanogram sınıflaması (Devam)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Akustik refleks testleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Konuşma odyometride maskelemeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Konuşma odyometride maskelemeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint ve Word dosyaları
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati41456
Rehberli Problem Çözme2510
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi144
Okul Dışı Diğer Faaliyetler144
Proje Sunumu / Seminer122
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı224
Ara Sınav ve Hazırlığı2510
Genel Sınav ve Hazırlığı21632
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)122
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(122/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEMEL ODYOLOJİK TESTLERYODJ2125080Güz Dönemi2+234
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yuşa BAŞOĞLU
Dersin AmacıTemel odyolojik testlerin neler olduğu, hangi durumlarda ve nasıl uygulanacağının kavranması ve sonuçlarının tek başına yorumlanabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Periferik işitme sisteminin anatomisi ve fizyolojik temelleri,Orta kulak yapısı ve fonksiyonları,Merkezi işitsel sinir sisteminde yapı ve işlev,İşitme eşiği kavramı ve işitme kayıpları,Saf ses odyometrisi temel prensipleri,Saf ses odyometrisinde maskeleme,Saf ses odyometrisinde maskeleme(Devam),Konuşma odyometrisi ve önemi,Saf ses ve konuşma odyometrisi nin birlikte değerlendirilmesi,Timpanometri testi ve timpanogram sınıflaması,Timpanometri testi ve timpanogram sınıflaması (Devam),Akustik refleks testleri,Konuşma odyometride maskeleme,Konuşma odyometride maskeleme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İnsanda işitme sisteminin temel bileşenlerinin birlikte çalışma mekanizmasını ayrıntılı olarak tartışır.10, 11, 14, 16, 17, 6, 8, 9A
Periferik işitme sisteminin anatomik yapılarını ve işlevsel bölümlerinin çalışma şekillerini tartışır.10, 11, 14, 16, 17, 6, 8, 9A
İşitme kaybının insan organizması üzerine etkilerinin irdeleyebilir.10, 11, 14, 16, 17, 6, 8, 9A
Saf ses ve konuşma odyometrisi testlerini uygulayabilir.10, 11, 14, 16, 17, 6, 8, 9A
Hastanın şikayetlerine spesifik uygulanabilecek subjektif odyolojik test sonuçlarını entegre edebilir.10, 11, 14, 16, 17, 6, 8, 9A
İşitme kaybıyla ilişkili hastaların işitsel sorunlarını değerlendirebilir.10, 11, 14, 16, 17, 6, 8, 9A
Hastanın şikayetlerine spesifik uygulanabilecek subjektif odyolojik test sonuçlarını tartışabilir.10, 14, 16, 17, 6, 8, 9A
Saf ses ve konuşma odyometrisi testlerinin sonuçlarını yorumlayabilir.10, 11, 14, 16, 17, 6, 8, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Periferik işitme sisteminin anatomisi ve fizyolojik temelleriÖn hazırlık yok
2Orta kulak yapısı ve fonksiyonlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Merkezi işitsel sinir sisteminde yapı ve işlevÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4İşitme eşiği kavramı ve işitme kayıplarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Saf ses odyometrisi temel prensipleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Saf ses odyometrisinde maskelemeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Saf ses odyometrisinde maskeleme(Devam)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Konuşma odyometrisi ve önemiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Saf ses ve konuşma odyometrisi nin birlikte değerlendirilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Timpanometri testi ve timpanogram sınıflamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Timpanometri testi ve timpanogram sınıflaması (Devam)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Akustik refleks testleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Konuşma odyometride maskelemeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Konuşma odyometride maskelemeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint ve Word dosyaları
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:06Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:07