Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞİTME CİHAZLARI IYODJ2275660Bahar Dönemi2+233
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Bahtiyar ÇELİKGÜN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Bahtiyar ÇELİKGÜN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Furkan BÜYÜKKAL
Dersin AmacıBebek, çocuk ve yetişkinlerde işitme cihazı seçim kriterleri, işitme cihazı ayarlamaları ve işitme cihazlı hasta takibi hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Tarihçe,İşitme cihazı temel sistemleri,İşitme cihazı tipleri ve özellikleri,Elektroakustik performans ve ölçümü,İşitme cihazı ve kulak kalıpları,İşitme cihazlarında kompresyon sistemleri,Kompresyon ve gürültü azaltımı yöntemleri,İşitme cihazlarının programlanması,İşitme cihazlarında kullanılan algoritmalar,Yetişkin ve yaşlılarda işitme cihazı seçim ve uygulamaları,Bebek ve küçük çocuklarda işitme cihazı seçim ve uygulamaları,Yardımcı dinleme cihazları,İşitme cihazı performans değerlendirmeleri,İşitme cihazı performans değerlendirmeleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İşitme cihazı kullanım gerekliliklerini değerlendirir.10, 11, 16, 23, 3, 6, 9A
İşitme cihazlarının zaman içindeki gelişimini açıklar.10, 11, 16, 23, 3, 6, 9A
Farklı işitme kayıplarında işitme cihazı ihtiyaçlarını tanımlar. 10, 11, 16, 23, 3, 6, 9A
İşitme cihazlarının temel özelliklerini tanımlar.10, 11, 16, 23, 3, 6, 9A
İşitme cihazlarında işlemcinin fonksiyonlarını açıklar. 10, 11, 16, 23, 3, 6, 9A
Kemik yolu işitme cihazları ve CROS sistem özelliklerini tanımlar.10, 11, 16, 23, 3, 6, 9A
İşitmeye yardımcı cihazları açıklar.10, 11, 16, 23, 3, 6, 9A
Kulak kalıbı ve özelliklerini açıklar.10, 23, 3, 4, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 23: Kavram Haritası Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tarihçe
2İşitme cihazı temel sistemleriÖn hazırlık yok
3İşitme cihazı tipleri ve özellikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Elektroakustik performans ve ölçümüÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5İşitme cihazı ve kulak kalıplarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6İşitme cihazlarında kompresyon sistemleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Kompresyon ve gürültü azaltımı yöntemleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8İşitme cihazlarının programlanmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9İşitme cihazlarında kullanılan algoritmalarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Yetişkin ve yaşlılarda işitme cihazı seçim ve uygulamalarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Bebek ve küçük çocuklarda işitme cihazı seçim ve uygulamalarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Yardımcı dinleme cihazlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13İşitme cihazı performans değerlendirmeleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14İşitme cihazı performans değerlendirmeleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 9)Textbook of Hearing Aid Amplification, Robert E. Sandlin, 2000, Singular Thomson Learning 10)Hearing Aids, Harvey Dillon,2001
Powerpoint ve Word dosyaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati41456
Rehberli Problem Çözme2714
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2714
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer224
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı224
Genel Sınav ve Hazırlığı224
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)96
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(96/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞİTME CİHAZLARI IYODJ2275660Bahar Dönemi2+233
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Bahtiyar ÇELİKGÜN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Bahtiyar ÇELİKGÜN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Furkan BÜYÜKKAL
Dersin AmacıBebek, çocuk ve yetişkinlerde işitme cihazı seçim kriterleri, işitme cihazı ayarlamaları ve işitme cihazlı hasta takibi hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Tarihçe,İşitme cihazı temel sistemleri,İşitme cihazı tipleri ve özellikleri,Elektroakustik performans ve ölçümü,İşitme cihazı ve kulak kalıpları,İşitme cihazlarında kompresyon sistemleri,Kompresyon ve gürültü azaltımı yöntemleri,İşitme cihazlarının programlanması,İşitme cihazlarında kullanılan algoritmalar,Yetişkin ve yaşlılarda işitme cihazı seçim ve uygulamaları,Bebek ve küçük çocuklarda işitme cihazı seçim ve uygulamaları,Yardımcı dinleme cihazları,İşitme cihazı performans değerlendirmeleri,İşitme cihazı performans değerlendirmeleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İşitme cihazı kullanım gerekliliklerini değerlendirir.10, 11, 16, 23, 3, 6, 9A
İşitme cihazlarının zaman içindeki gelişimini açıklar.10, 11, 16, 23, 3, 6, 9A
Farklı işitme kayıplarında işitme cihazı ihtiyaçlarını tanımlar. 10, 11, 16, 23, 3, 6, 9A
İşitme cihazlarının temel özelliklerini tanımlar.10, 11, 16, 23, 3, 6, 9A
İşitme cihazlarında işlemcinin fonksiyonlarını açıklar. 10, 11, 16, 23, 3, 6, 9A
Kemik yolu işitme cihazları ve CROS sistem özelliklerini tanımlar.10, 11, 16, 23, 3, 6, 9A
İşitmeye yardımcı cihazları açıklar.10, 11, 16, 23, 3, 6, 9A
Kulak kalıbı ve özelliklerini açıklar.10, 23, 3, 4, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 23: Kavram Haritası Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tarihçe
2İşitme cihazı temel sistemleriÖn hazırlık yok
3İşitme cihazı tipleri ve özellikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Elektroakustik performans ve ölçümüÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5İşitme cihazı ve kulak kalıplarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6İşitme cihazlarında kompresyon sistemleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Kompresyon ve gürültü azaltımı yöntemleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8İşitme cihazlarının programlanmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9İşitme cihazlarında kullanılan algoritmalarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Yetişkin ve yaşlılarda işitme cihazı seçim ve uygulamalarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Bebek ve küçük çocuklarda işitme cihazı seçim ve uygulamalarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Yardımcı dinleme cihazlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13İşitme cihazı performans değerlendirmeleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14İşitme cihazı performans değerlendirmeleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 9)Textbook of Hearing Aid Amplification, Robert E. Sandlin, 2000, Singular Thomson Learning 10)Hearing Aids, Harvey Dillon,2001
Powerpoint ve Word dosyaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:06Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:07