Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ANATOMİ IYODJ1182320Güz Dönemi2+234
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersi VerenlerProf.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU, Prof.Dr. Barış Çağrı DELİLBAŞI, Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL, Prof.Dr. Alper ATASEVER, Dr.Öğr.Üye. Selva ŞEN, Öğr.Gör. Ali Osman KORKMAZ, Öğr.Gör. Bediha KOYUNCU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAnatomi terminolojisi, genel tıbbi terimler, insan vücudunun organizasyonu, sinir doku; nöron, nöroglia,Medulla oblangata, mesencephelon ve pons’un iç yapısı,Medulla spinalis’in iç yapısı substansia grisia ve alba ve yolları hakkında genel bilgi,Medulla oblangata ve pons’un afferent ve efferent yolları,Cerebellum’un iç yapısı, yolları, ventriküller, BOSi beyin zarları,Otonom sinir sistemi,Telencephalon, Broadman alanları,,Cortex cerebralis,Diencephalon ve yolları,Nuclei basales, ekstra piramidal sistem; kulak ve işitme yolları, mss damarları konularını içermektedir
Dersin İçeriğiBu ders; Anatomiye Giriş, Temele Kavramlar, Bölgesel anatomi,Sinir doku; nöron, nöroglia,Beyin sapı: Medulla oblangata,mesencephalon ve pons’un iç yapısı ,Medulla spinalis’in iç yapısı substansia grisia ve alba ve yolları hakkında genel
bilgi ,Cerebellum ve iç yapısı, yolları,Telencephalon, Broadman alanları, Beyin cortexinin fonksiyonel alanları, beyin hemisferinin beyaz cevheri ,Diencephalon ve yolları, thalamus, epithalamus, hypothalamus,Ventriküller, BOS dolaşımı ve beyin zarları,Nuclei basales, ekstra piramidal sistem,İşitme ve denge organı, dış kulak, orta kulak,İç kulak, labyrinthus osseus, labytrintus membranaceus, denge ve işitme yolları, n. vestibular, n. cohlearis,Otonom sinir sistemi ,Periferik sinir sistemi ve spinal sinirler ,Kranial sinirler, fasial paraliz ,MSS arterleri ve venleri, beynin venöz dolaşımı, stroke, inme, SVO; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Merkezi ve periferik sinir sistemleri hakkında bilgi tanımlar.11, 9A, D
Sinir doku; nöroglia tanımlar 11, 9A, D
Medulla oblangata, pons ve mesencephalonun yapısını tanımlar. 11, 9A, D
Medulla spinalis’in yolları hakkında genel bilgi verir. 11, 9A, D
Medulla spinalis’in afferent ve efferent yollarını tanımlar.11, 9A, D
. Cerebellum’un iç yapısı, yollarını, tanımlar11, 9A, D
Otonom sinir sisteminin özelliklerini ayırt eder.11, 9A, D
Telencephalon, Brodman alanlarını, cortex cerebri'yi tanımlar. 11, 9A, D
Diencephalon’u, thalamus'u ve hypothalamus'u tanımlar.11, 9A, D
Pleksus lumbalis, sacralis, alt ekstremite damarlarını açıklar.11, 9A, D
Kulak anatomisini ve işitme yollarını, hasarında neler olabileceğini açıklar11, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Anatomiye Giriş, Temele Kavramlar, Bölgesel anatomiOzan Anatomi S.I-XXXII
2Sinir doku; nöron, nörogliaArıncı 2. cilt S.211-215
3Beyin sapı: Medulla oblangata,mesencephalon ve pons’un iç yapısı Arıncı 2. Cilt S.265-285
4Medulla spinalis’in iç yapısı substansia grisia ve alba ve yolları hakkında genel
bilgi
ARINCI 2.Cilt S.220-265
5Cerebellum ve iç yapısı, yollarıARICI 2.Cilt S.270-280
6Telencephalon, Broadman alanları, Beyin cortexinin fonksiyonel alanları, beyin hemisferinin beyaz cevheri ARINCI 2.Cilt S.298-314
7Diencephalon ve yolları, thalamus, epithalamus, hypothalamusARINCI 2.Cilt S. 288-298
8Ventriküller, BOS dolaşımı ve beyin zarları ARINCI 2.Cilt S.298-345
9Nuclei basales, ekstra piramidal sistem ARINCI 2. Cilt S.255-314
10İşitme ve denge organı, dış kulak, orta kulakArıncı 2. cilt S.370-380
11İç kulak, labyrinthus osseus, labytrintus membranaceus, denge ve işitme yolları, n. vestibular, n. cohlearis ARINCI 2.Cilt S.380-388
12Otonom sinir sistemi Arıncı 2. cilt S. 182-209
13Periferik sinir sistemi ve spinal sinirler Arıncı 2. cilt S.129-181
14Kranial sinirler, fasial paraliz Arıncı 2. cilt S.131-155
15MSS arterleri ve venleri, beynin venöz dolaşımı, stroke, inme, SVOArıncı 2. cilt S.347-353
Kaynak
Mebis notu öğrenciye verilir, Arıncı 2. cilt, Ozan Anatomi
1-Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994 2-Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997. 3-Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993 4-Yıldırım M. İnsan Anatomisi. Nobel kitabevi, İstanbul 2003. 5-Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003. 6-Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Fourth ed. Lippincot Williams &Wilkins Company, Philadelphia, 1999

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı4520
Ara Sınav ve Hazırlığı12121
Genel Sınav ve Hazırlığı12626
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)123
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(123/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ANATOMİ IYODJ1182320Güz Dönemi2+234
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersi VerenlerProf.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU, Prof.Dr. Barış Çağrı DELİLBAŞI, Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL, Prof.Dr. Alper ATASEVER, Dr.Öğr.Üye. Selva ŞEN, Öğr.Gör. Ali Osman KORKMAZ, Öğr.Gör. Bediha KOYUNCU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAnatomi terminolojisi, genel tıbbi terimler, insan vücudunun organizasyonu, sinir doku; nöron, nöroglia,Medulla oblangata, mesencephelon ve pons’un iç yapısı,Medulla spinalis’in iç yapısı substansia grisia ve alba ve yolları hakkında genel bilgi,Medulla oblangata ve pons’un afferent ve efferent yolları,Cerebellum’un iç yapısı, yolları, ventriküller, BOSi beyin zarları,Otonom sinir sistemi,Telencephalon, Broadman alanları,,Cortex cerebralis,Diencephalon ve yolları,Nuclei basales, ekstra piramidal sistem; kulak ve işitme yolları, mss damarları konularını içermektedir
Dersin İçeriğiBu ders; Anatomiye Giriş, Temele Kavramlar, Bölgesel anatomi,Sinir doku; nöron, nöroglia,Beyin sapı: Medulla oblangata,mesencephalon ve pons’un iç yapısı ,Medulla spinalis’in iç yapısı substansia grisia ve alba ve yolları hakkında genel
bilgi ,Cerebellum ve iç yapısı, yolları,Telencephalon, Broadman alanları, Beyin cortexinin fonksiyonel alanları, beyin hemisferinin beyaz cevheri ,Diencephalon ve yolları, thalamus, epithalamus, hypothalamus,Ventriküller, BOS dolaşımı ve beyin zarları,Nuclei basales, ekstra piramidal sistem,İşitme ve denge organı, dış kulak, orta kulak,İç kulak, labyrinthus osseus, labytrintus membranaceus, denge ve işitme yolları, n. vestibular, n. cohlearis,Otonom sinir sistemi ,Periferik sinir sistemi ve spinal sinirler ,Kranial sinirler, fasial paraliz ,MSS arterleri ve venleri, beynin venöz dolaşımı, stroke, inme, SVO; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Merkezi ve periferik sinir sistemleri hakkında bilgi tanımlar.11, 9A, D
Sinir doku; nöroglia tanımlar 11, 9A, D
Medulla oblangata, pons ve mesencephalonun yapısını tanımlar. 11, 9A, D
Medulla spinalis’in yolları hakkında genel bilgi verir. 11, 9A, D
Medulla spinalis’in afferent ve efferent yollarını tanımlar.11, 9A, D
. Cerebellum’un iç yapısı, yollarını, tanımlar11, 9A, D
Otonom sinir sisteminin özelliklerini ayırt eder.11, 9A, D
Telencephalon, Brodman alanlarını, cortex cerebri'yi tanımlar. 11, 9A, D
Diencephalon’u, thalamus'u ve hypothalamus'u tanımlar.11, 9A, D
Pleksus lumbalis, sacralis, alt ekstremite damarlarını açıklar.11, 9A, D
Kulak anatomisini ve işitme yollarını, hasarında neler olabileceğini açıklar11, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Anatomiye Giriş, Temele Kavramlar, Bölgesel anatomiOzan Anatomi S.I-XXXII
2Sinir doku; nöron, nörogliaArıncı 2. cilt S.211-215
3Beyin sapı: Medulla oblangata,mesencephalon ve pons’un iç yapısı Arıncı 2. Cilt S.265-285
4Medulla spinalis’in iç yapısı substansia grisia ve alba ve yolları hakkında genel
bilgi
ARINCI 2.Cilt S.220-265
5Cerebellum ve iç yapısı, yollarıARICI 2.Cilt S.270-280
6Telencephalon, Broadman alanları, Beyin cortexinin fonksiyonel alanları, beyin hemisferinin beyaz cevheri ARINCI 2.Cilt S.298-314
7Diencephalon ve yolları, thalamus, epithalamus, hypothalamusARINCI 2.Cilt S. 288-298
8Ventriküller, BOS dolaşımı ve beyin zarları ARINCI 2.Cilt S.298-345
9Nuclei basales, ekstra piramidal sistem ARINCI 2. Cilt S.255-314
10İşitme ve denge organı, dış kulak, orta kulakArıncı 2. cilt S.370-380
11İç kulak, labyrinthus osseus, labytrintus membranaceus, denge ve işitme yolları, n. vestibular, n. cohlearis ARINCI 2.Cilt S.380-388
12Otonom sinir sistemi Arıncı 2. cilt S. 182-209
13Periferik sinir sistemi ve spinal sinirler Arıncı 2. cilt S.129-181
14Kranial sinirler, fasial paraliz Arıncı 2. cilt S.131-155
15MSS arterleri ve venleri, beynin venöz dolaşımı, stroke, inme, SVOArıncı 2. cilt S.347-353
Kaynak
Mebis notu öğrenciye verilir, Arıncı 2. cilt, Ozan Anatomi
1-Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994 2-Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997. 3-Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993 4-Yıldırım M. İnsan Anatomisi. Nobel kitabevi, İstanbul 2003. 5-Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003. 6-Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Fourth ed. Lippincot Williams &Wilkins Company, Philadelphia, 1999

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:06Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:07