Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MERKEZİ İŞİTSEL İŞLEMLEME VE BOZUKLUKLARIYODJ3179810Güz Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK
Dersin YardımcılarıÖğr. Gör. Büşra Nur Eser
Dersin AmacıHastane ortamında, kliniklerde farklı branşlardan hekimlerle çalışacak odyologların bu tarz ortamlar için gerekli diyaloga ve donanıma kavuşmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Merkezi işitsel anatomi ve fizyoloji (I),Merkezi işitsel anatomi ve fizyoloji (II),Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında klinik bulgular,Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında odyolojik bulgular,Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında ABR ve Otoakustik emisyon,Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında kullanılan testler (I),Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında kullanılan testler (II),Merkezi işitsel işlemleme bozukluğu olgu örnekleri,Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında kortikal testler,Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında rehabilitatif yaklaşımlar,Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında eşlik eden özel durumlar,Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında yardımcı cihazlar,Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında koklear implantasyon,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında etiyolojiyi değerlendirir.10, 13, 14, 16, 9A
Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarına eşlik eden bozuklukları açıklar.10, 13, 14, 16, 9A
Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarının etkilerini tarif eder.10, 13, 14, 16, 9A
Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarını odyolojik olarak tanımlar.10, 13, 14, 16, 9A
Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında saf ses ve konuşma odyometrisi bulgularını yorumlar.10, 13, 14, 16, 9A
Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında ABR ve otoakustik emisyon test bulgularını yorumlar.10, 13, 14, 16, 9A
Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında kortikal testleri irdeler10, 13, 14, 16, 9A
Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında rehabilitatif yaklaşımları açıklar.10, 13, 14, 16, 9A
Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında eşlik eden özel durumları analiz eder10, 13, 14, 16, 9A
Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında iştme cihazı ve yardımcı cihaz kullanımı hakkında karar verir10, 13, 14, 16, 9A
Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında koklear implantasyonu yorumlar.10, 13, 14, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Merkezi işitsel anatomi ve fizyoloji (I)Ön hazırlık yok
2Merkezi işitsel anatomi ve fizyoloji (II)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında klinik bulgularÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında odyolojik bulgularÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında ABR ve Otoakustik emisyonÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında kullanılan testler (I)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında kullanılan testler (II)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Merkezi işitsel işlemleme bozukluğu olgu örnekleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında kortikal testlerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında rehabilitatif yaklaşımlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında eşlik eden özel durumlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında yardımcı cihazlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında koklear implantasyonÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Genel değerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint ve Word ortamında dosyalar.
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati21428
Rehberli Problem Çözme2612
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi224
Okul Dışı Diğer Faaliyetler133
Proje Sunumu / Seminer133
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı133
Ara Sınav ve Hazırlığı188
Genel Sınav ve Hazırlığı177
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)68
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(68/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MERKEZİ İŞİTSEL İŞLEMLEME VE BOZUKLUKLARIYODJ3179810Güz Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK
Dersin YardımcılarıÖğr. Gör. Büşra Nur Eser
Dersin AmacıHastane ortamında, kliniklerde farklı branşlardan hekimlerle çalışacak odyologların bu tarz ortamlar için gerekli diyaloga ve donanıma kavuşmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Merkezi işitsel anatomi ve fizyoloji (I),Merkezi işitsel anatomi ve fizyoloji (II),Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında klinik bulgular,Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında odyolojik bulgular,Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında ABR ve Otoakustik emisyon,Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında kullanılan testler (I),Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında kullanılan testler (II),Merkezi işitsel işlemleme bozukluğu olgu örnekleri,Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında kortikal testler,Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında rehabilitatif yaklaşımlar,Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında eşlik eden özel durumlar,Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında yardımcı cihazlar,Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında koklear implantasyon,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında etiyolojiyi değerlendirir.10, 13, 14, 16, 9A
Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarına eşlik eden bozuklukları açıklar.10, 13, 14, 16, 9A
Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarının etkilerini tarif eder.10, 13, 14, 16, 9A
Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarını odyolojik olarak tanımlar.10, 13, 14, 16, 9A
Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında saf ses ve konuşma odyometrisi bulgularını yorumlar.10, 13, 14, 16, 9A
Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında ABR ve otoakustik emisyon test bulgularını yorumlar.10, 13, 14, 16, 9A
Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında kortikal testleri irdeler10, 13, 14, 16, 9A
Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında rehabilitatif yaklaşımları açıklar.10, 13, 14, 16, 9A
Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında eşlik eden özel durumları analiz eder10, 13, 14, 16, 9A
Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında iştme cihazı ve yardımcı cihaz kullanımı hakkında karar verir10, 13, 14, 16, 9A
Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında koklear implantasyonu yorumlar.10, 13, 14, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Merkezi işitsel anatomi ve fizyoloji (I)Ön hazırlık yok
2Merkezi işitsel anatomi ve fizyoloji (II)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında klinik bulgularÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında odyolojik bulgularÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında ABR ve Otoakustik emisyonÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında kullanılan testler (I)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında kullanılan testler (II)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Merkezi işitsel işlemleme bozukluğu olgu örnekleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında kortikal testlerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında rehabilitatif yaklaşımlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında eşlik eden özel durumlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında yardımcı cihazlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Merkezi işitsel işlemleme bozukluklarında koklear implantasyonÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Genel değerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint ve Word ortamında dosyalar.
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:06Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:07