Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞİTME TARAMALARIYODJ2225190Bahar Dönemi2+234
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK
Dersin YardımcılarıArş.Gör.Yuşa BAŞOĞLU
Dersin AmacıObjektif odyolojik testleri niteliğinin öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlamak
Dersin İçeriğiBu ders; Genel olarak tarama kavramı ,İşitme taramasının genel ilkeleri ,Türkiye'deki işitme taramasının genel ilkeleri ,Türkiye'deki işitme taramasının tarihçesi ,Türkiye'deki işitme taramasının ilkeleri,Ulusal Yenidoğan işitme taraması protokolu,TEOAE test araçlarının teknik özellikleri ,Otomatik ABR cihazının teknik özellikleri ,Yenidoğan işitme taraması ve protokolu ,Okul dönemi işitme taraması ve protokolu,İşitme taramasında çevre gürültüsünün etkisi ,Sound level meters (Ses Kayıt Cihazı),Gürültüye bağlı işitme kaybının tanılanması,Gürültüye bağlı işitme kaybının değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Odyoloji bilimi içerisinde tarama yapılabilecek durumları belirler10, 11, 14, 16, 17, 21, 6, 8, 9A
Tarama kavramının tanımlar10, 11, 14, 16, 17, 21, 6, 8, 9A
İşitme taramalarının dünyada ve ülkemizde tarihçesini açıklar10, 11, 14, 16, 17, 21, 6, 8, 9A
Değişik ortamlarda işitme taraması yapılmasının gerekliliğini tartışır 10, 11, 14, 16, 17, 21, 6, 8, 9A
Ülkemizde uygulanan ulusal yenidoğan işitme tarama programında dikkat edilen ana kriterler ve amaçların neler olduğunu açıklar10, 11, 14, 16, 17, 21, 6, 8, 9A
Ulusal yenidoğan işitme tarama programının genel işleyişi tanımlar10, 11, 14, 16, 17, 21, 6, 8, 9A
Ulusal yenidoğan işitme tarama programındas kullanılan cihazların özelliklerini ve kullanım şekillerini tartışır10, 11, 14, 16, 17, 21, 6, 8, 9A
Çocukluk çağı işitme taramalarının özelliklerini tanımlar10, 11, 14, 16, 17, 21, 6, 8, 9A
Okul çağı işitme taramalarının nasıl planlanabileceğini açıklar10, 11, 14, 16, 17, 21, 6, 8, 9A
İş yerlerinde yapılması gereken işitme taramalarının önemini tartışır 10, 11, 14, 16, 17, 21, 6, 8, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Genel olarak tarama kavramı Ön hazırlık yok
2İşitme taramasının genel ilkeleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Türkiye'deki işitme taramasının genel ilkeleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Türkiye'deki işitme taramasının tarihçesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Türkiye'deki işitme taramasının ilkeleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Ulusal Yenidoğan işitme taraması protokoluÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7TEOAE test araçlarının teknik özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Otomatik ABR cihazının teknik özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Yenidoğan işitme taraması ve protokolu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Okul dönemi işitme taraması ve protokoluÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11İşitme taramasında çevre gürültüsünün etkisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Sound level meters (Ses Kayıt Cihazı)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Gürültüye bağlı işitme kaybının tanılanmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Gürültüye bağlı işitme kaybının değerlendirilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint ve Word dosyaları
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati41456
Rehberli Problem Çözme2714
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi248
Okul Dışı Diğer Faaliyetler236
Proje Sunumu / Seminer236
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı224
Ara Sınav ve Hazırlığı2510
Genel Sınav ve Hazırlığı2816
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(120/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞİTME TARAMALARIYODJ2225190Bahar Dönemi2+234
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK
Dersin YardımcılarıArş.Gör.Yuşa BAŞOĞLU
Dersin AmacıObjektif odyolojik testleri niteliğinin öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlamak
Dersin İçeriğiBu ders; Genel olarak tarama kavramı ,İşitme taramasının genel ilkeleri ,Türkiye'deki işitme taramasının genel ilkeleri ,Türkiye'deki işitme taramasının tarihçesi ,Türkiye'deki işitme taramasının ilkeleri,Ulusal Yenidoğan işitme taraması protokolu,TEOAE test araçlarının teknik özellikleri ,Otomatik ABR cihazının teknik özellikleri ,Yenidoğan işitme taraması ve protokolu ,Okul dönemi işitme taraması ve protokolu,İşitme taramasında çevre gürültüsünün etkisi ,Sound level meters (Ses Kayıt Cihazı),Gürültüye bağlı işitme kaybının tanılanması,Gürültüye bağlı işitme kaybının değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Odyoloji bilimi içerisinde tarama yapılabilecek durumları belirler10, 11, 14, 16, 17, 21, 6, 8, 9A
Tarama kavramının tanımlar10, 11, 14, 16, 17, 21, 6, 8, 9A
İşitme taramalarının dünyada ve ülkemizde tarihçesini açıklar10, 11, 14, 16, 17, 21, 6, 8, 9A
Değişik ortamlarda işitme taraması yapılmasının gerekliliğini tartışır 10, 11, 14, 16, 17, 21, 6, 8, 9A
Ülkemizde uygulanan ulusal yenidoğan işitme tarama programında dikkat edilen ana kriterler ve amaçların neler olduğunu açıklar10, 11, 14, 16, 17, 21, 6, 8, 9A
Ulusal yenidoğan işitme tarama programının genel işleyişi tanımlar10, 11, 14, 16, 17, 21, 6, 8, 9A
Ulusal yenidoğan işitme tarama programındas kullanılan cihazların özelliklerini ve kullanım şekillerini tartışır10, 11, 14, 16, 17, 21, 6, 8, 9A
Çocukluk çağı işitme taramalarının özelliklerini tanımlar10, 11, 14, 16, 17, 21, 6, 8, 9A
Okul çağı işitme taramalarının nasıl planlanabileceğini açıklar10, 11, 14, 16, 17, 21, 6, 8, 9A
İş yerlerinde yapılması gereken işitme taramalarının önemini tartışır 10, 11, 14, 16, 17, 21, 6, 8, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Genel olarak tarama kavramı Ön hazırlık yok
2İşitme taramasının genel ilkeleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Türkiye'deki işitme taramasının genel ilkeleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Türkiye'deki işitme taramasının tarihçesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Türkiye'deki işitme taramasının ilkeleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Ulusal Yenidoğan işitme taraması protokoluÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7TEOAE test araçlarının teknik özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Otomatik ABR cihazının teknik özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Yenidoğan işitme taraması ve protokolu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Okul dönemi işitme taraması ve protokoluÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11İşitme taramasında çevre gürültüsünün etkisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Sound level meters (Ses Kayıt Cihazı)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Gürültüye bağlı işitme kaybının tanılanmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Gürültüye bağlı işitme kaybının değerlendirilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint ve Word dosyaları
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:06Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:07