Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
OTOLOJİK HASTALIKLARYODJ3136420Güz Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Oğuz YILMAZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Oğuz YILMAZ
Dersin YardımcılarıÖr. Gör. Büşra Nur Eser
Dersin AmacıHastane ortamında, kliniklerde farklı branşlardan hekimlerle çalışacak odyologların bu tarz ortamlar için gerekli diyaloga ve donanıma kavuşmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel otorinolaringolojiye giriş,Santral sinir sistemi anatomi ve fizyolojisi,İşitme ve denge işlevlerinin anatomi ve fizyolojisi ,Dış ve orta kulak patolojileri ,İç kulak patolojileri ,Sekizinci sinir patolojileri,Nöro-otolojik hastalıklar,Meniere ve vestibuler nöritis,Otoskleroz ve kronik otitis media,Odyolojik acil olgular (idiopatik ani işitme kaybı gibi)
,Sistemik seyirli otolojik hastalıklar,Otolojik hastalıklarda tıbbi ve cerrahi tedavi,Odyolog açısından otolojik hastalıklara bakış,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Metabolik hastalıklara bağlı ortaya çıkan temel vestibüler bozuklukları tarif eder.10, 13, 14, 16, 21, 4, 9A
Santral vestibüler patolojilerin temel özelliklerini tanımlar, periferik patolojilerle karşılaştırır 10, 13, 14, 16, 21, 4, 9A
Migrenöz vertigo, BPPV, vestibüler nörinit, Meniere hastalığı gibi hastalıklarda belirti ve bulguları yorumlar.10, 13, 14, 16, 4, 9A
Santral vestibüler hastalıklar ve oluşum mekanizmalarını değerlendirir.10, 13, 14, 16, 4, 9A
Vestibüler nörinit hastalığı klinik özelliklerini açıklar. 10, 13, 14, 16, 4, 9A
BPPV ve klinik özelliklerini tanımlar.10, 13, 14, 16, 4, 9A
Meniere hastalığı ve klinik özelliklerini açıklar.10, 13, 14, 16, 4, 9A
Periferik vestibüler hastalıkları ve oluşum mekanizmalarını tanımlar.10, 13, 14, 16, 4, 9A
Migrenöz vertigo, BPPV, vestibüler nörinit, Meniere hastalığı gibi hastalıklarda belirti ve bulguları yorumlar.10, 13, 14, 16, 4, 9A
İşitmeyi etkileyen otolojik ve sistemik nitelikteki hastalıkların birbirinden ayrılmasını analiz eder.10, 12, 13, 14, 16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel otorinolaringolojiye girişÖn hazırlık yok
2Santral sinir sistemi anatomi ve fizyolojisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3İşitme ve denge işlevlerinin anatomi ve fizyolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Dış ve orta kulak patolojileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5İç kulak patolojileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Sekizinci sinir patolojileriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Nöro-otolojik hastalıklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Meniere ve vestibuler nöritisÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Otoskleroz ve kronik otitis mediaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Odyolojik acil olgular (idiopatik ani işitme kaybı gibi)
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Sistemik seyirli otolojik hastalıklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Otolojik hastalıklarda tıbbi ve cerrahi tedaviÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Odyolog açısından otolojik hastalıklara bakışÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Genel değerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint ve Word ortamında dosyalar.
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati21428
Rehberli Problem Çözme2612
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi224
Okul Dışı Diğer Faaliyetler133
Proje Sunumu / Seminer133
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı133
Ara Sınav ve Hazırlığı188
Genel Sınav ve Hazırlığı177
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)68
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(68/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
OTOLOJİK HASTALIKLARYODJ3136420Güz Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Oğuz YILMAZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Oğuz YILMAZ
Dersin YardımcılarıÖr. Gör. Büşra Nur Eser
Dersin AmacıHastane ortamında, kliniklerde farklı branşlardan hekimlerle çalışacak odyologların bu tarz ortamlar için gerekli diyaloga ve donanıma kavuşmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel otorinolaringolojiye giriş,Santral sinir sistemi anatomi ve fizyolojisi,İşitme ve denge işlevlerinin anatomi ve fizyolojisi ,Dış ve orta kulak patolojileri ,İç kulak patolojileri ,Sekizinci sinir patolojileri,Nöro-otolojik hastalıklar,Meniere ve vestibuler nöritis,Otoskleroz ve kronik otitis media,Odyolojik acil olgular (idiopatik ani işitme kaybı gibi)
,Sistemik seyirli otolojik hastalıklar,Otolojik hastalıklarda tıbbi ve cerrahi tedavi,Odyolog açısından otolojik hastalıklara bakış,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Metabolik hastalıklara bağlı ortaya çıkan temel vestibüler bozuklukları tarif eder.10, 13, 14, 16, 21, 4, 9A
Santral vestibüler patolojilerin temel özelliklerini tanımlar, periferik patolojilerle karşılaştırır 10, 13, 14, 16, 21, 4, 9A
Migrenöz vertigo, BPPV, vestibüler nörinit, Meniere hastalığı gibi hastalıklarda belirti ve bulguları yorumlar.10, 13, 14, 16, 4, 9A
Santral vestibüler hastalıklar ve oluşum mekanizmalarını değerlendirir.10, 13, 14, 16, 4, 9A
Vestibüler nörinit hastalığı klinik özelliklerini açıklar. 10, 13, 14, 16, 4, 9A
BPPV ve klinik özelliklerini tanımlar.10, 13, 14, 16, 4, 9A
Meniere hastalığı ve klinik özelliklerini açıklar.10, 13, 14, 16, 4, 9A
Periferik vestibüler hastalıkları ve oluşum mekanizmalarını tanımlar.10, 13, 14, 16, 4, 9A
Migrenöz vertigo, BPPV, vestibüler nörinit, Meniere hastalığı gibi hastalıklarda belirti ve bulguları yorumlar.10, 13, 14, 16, 4, 9A
İşitmeyi etkileyen otolojik ve sistemik nitelikteki hastalıkların birbirinden ayrılmasını analiz eder.10, 12, 13, 14, 16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel otorinolaringolojiye girişÖn hazırlık yok
2Santral sinir sistemi anatomi ve fizyolojisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3İşitme ve denge işlevlerinin anatomi ve fizyolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Dış ve orta kulak patolojileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5İç kulak patolojileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Sekizinci sinir patolojileriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Nöro-otolojik hastalıklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Meniere ve vestibuler nöritisÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Otoskleroz ve kronik otitis mediaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Odyolojik acil olgular (idiopatik ani işitme kaybı gibi)
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Sistemik seyirli otolojik hastalıklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Otolojik hastalıklarda tıbbi ve cerrahi tedaviÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Odyolog açısından otolojik hastalıklara bakışÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Genel değerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint ve Word ortamında dosyalar.
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:06Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:07