Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MESLEKİ UYGULAMA IIIYODJ3113448Güz Dönemi0+424
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Büşra Nur ESER
Dersin YardımcılarıÖğr. Gör. Kerem Ersin, Öğr. Gör. Büşra Nur Eser, Öğr. Gör. Şeyma Tuğba Öztürk, Arş. Gör. Yuşa Başoğlu, Arş. Gör. Furkan Büyükkal
Dersin AmacıÖğrencilerin, klinik odyolojiye yönelik, önceki teorik bilgi ve becerilerini klinik çalışmaya transfer edebilmesine katkıda bulunmak, vakaya özel klinik problem çözme, karar verme becerilerini geliştirmek ve bu konuda tanı ve tedavi alanındaki interdisipliner çalışma tutumlarının gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Saf ses odymetri testi öncesi hastalardan doğru anamnezi alır.,Saf ses odyometri testinde eşik taramasını doğru şekilde uygular.,Saf ses odyometri testinde hastaların maskeli eşiklerini doğru şekilde belirler.,Saf ses odyometri testinde hastaların maskeli eşiklerini doğru şekilde belirler.,Konuşma Odyometrisini doğru şekilde uygular.,Konuşma Odyometrisini doğru şekilde uygular. ,Konuşma Odyometrisinde maskelemeyi doğru şekilde uygular.,Konuşma Odyometrisinde maskelemeyi doğru şekilde uygular.,Timpanometri testini doğru bir şekilde uygular.,Akustik Refleks testini doğru bir şekilde uygular ve bulgularını yorumlar.,Yatakbaşı testleri doğru şekilde uygular.,VNG/kalorik testi doğru şekilde uygular.,VNG/kalorik testi doğru şekilde uygular ve bulguları yorumlar.,V-HIT testini doğru şekilde uygular ve bulguları yorumlar.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Klinik odyolojiye yönelik vakaya uygun değerlendirme yöntemlerini seçer, uygular ve değerlendirme sonuçlarını değerlendirir. 16, 17, 6, 8, 9A
Klinik odyoloji alanında grup çalışması ve interdisipliner çalışma prensiplerini uygular.16, 17, 6, 8, 9A
Klinik odyolojiye yönelik özel değerlendirme yaklaşımlarıyla elde ettiği verilerle vakanın bozukluk, aktivite ve katılım düzeyindeki problemlerini tanımlar.16, 17, 6, 8, 9A
Klinik bulguları değerlendirir, istenecek tetkikleri belirleyerek hasta izlemini planlar.16, 17, 6, 8, 9A
Klinik bulgular doğrultusunda hasta bakımını planlar.16, 17, 6, 8, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Saf ses odymetri testi öncesi hastalardan doğru anamnezi alır.Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
2Saf ses odyometri testinde eşik taramasını doğru şekilde uygular.Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
3Saf ses odyometri testinde hastaların maskeli eşiklerini doğru şekilde belirler.Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
4Saf ses odyometri testinde hastaların maskeli eşiklerini doğru şekilde belirler.Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
5Konuşma Odyometrisini doğru şekilde uygular.Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
6Konuşma Odyometrisini doğru şekilde uygular. Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
7Konuşma Odyometrisinde maskelemeyi doğru şekilde uygular.Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
8Konuşma Odyometrisinde maskelemeyi doğru şekilde uygular.Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
9Timpanometri testini doğru bir şekilde uygular.Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
10Akustik Refleks testini doğru bir şekilde uygular ve bulgularını yorumlar.Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
11Yatakbaşı testleri doğru şekilde uygular.Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
12VNG/kalorik testi doğru şekilde uygular.Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
13VNG/kalorik testi doğru şekilde uygular ve bulguları yorumlar.Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
14V-HIT testini doğru şekilde uygular ve bulguları yorumlar.Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
Kaynak
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 9) İşitme Kaybının Testleri,Tanısı ve Tedavisi, Editör: M. Bülent Şerbetçioğlu, 2021
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 9) İşitme Kaybının Testleri,Tanısı ve Tedavisi, Editör: M. Bülent Şerbetçioğlu, 2021

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MESLEKİ UYGULAMA IIIYODJ3113448Güz Dönemi0+424
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Büşra Nur ESER
Dersin YardımcılarıÖğr. Gör. Kerem Ersin, Öğr. Gör. Büşra Nur Eser, Öğr. Gör. Şeyma Tuğba Öztürk, Arş. Gör. Yuşa Başoğlu, Arş. Gör. Furkan Büyükkal
Dersin AmacıÖğrencilerin, klinik odyolojiye yönelik, önceki teorik bilgi ve becerilerini klinik çalışmaya transfer edebilmesine katkıda bulunmak, vakaya özel klinik problem çözme, karar verme becerilerini geliştirmek ve bu konuda tanı ve tedavi alanındaki interdisipliner çalışma tutumlarının gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Saf ses odymetri testi öncesi hastalardan doğru anamnezi alır.,Saf ses odyometri testinde eşik taramasını doğru şekilde uygular.,Saf ses odyometri testinde hastaların maskeli eşiklerini doğru şekilde belirler.,Saf ses odyometri testinde hastaların maskeli eşiklerini doğru şekilde belirler.,Konuşma Odyometrisini doğru şekilde uygular.,Konuşma Odyometrisini doğru şekilde uygular. ,Konuşma Odyometrisinde maskelemeyi doğru şekilde uygular.,Konuşma Odyometrisinde maskelemeyi doğru şekilde uygular.,Timpanometri testini doğru bir şekilde uygular.,Akustik Refleks testini doğru bir şekilde uygular ve bulgularını yorumlar.,Yatakbaşı testleri doğru şekilde uygular.,VNG/kalorik testi doğru şekilde uygular.,VNG/kalorik testi doğru şekilde uygular ve bulguları yorumlar.,V-HIT testini doğru şekilde uygular ve bulguları yorumlar.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Klinik odyolojiye yönelik vakaya uygun değerlendirme yöntemlerini seçer, uygular ve değerlendirme sonuçlarını değerlendirir. 16, 17, 6, 8, 9A
Klinik odyoloji alanında grup çalışması ve interdisipliner çalışma prensiplerini uygular.16, 17, 6, 8, 9A
Klinik odyolojiye yönelik özel değerlendirme yaklaşımlarıyla elde ettiği verilerle vakanın bozukluk, aktivite ve katılım düzeyindeki problemlerini tanımlar.16, 17, 6, 8, 9A
Klinik bulguları değerlendirir, istenecek tetkikleri belirleyerek hasta izlemini planlar.16, 17, 6, 8, 9A
Klinik bulgular doğrultusunda hasta bakımını planlar.16, 17, 6, 8, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Saf ses odymetri testi öncesi hastalardan doğru anamnezi alır.Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
2Saf ses odyometri testinde eşik taramasını doğru şekilde uygular.Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
3Saf ses odyometri testinde hastaların maskeli eşiklerini doğru şekilde belirler.Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
4Saf ses odyometri testinde hastaların maskeli eşiklerini doğru şekilde belirler.Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
5Konuşma Odyometrisini doğru şekilde uygular.Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
6Konuşma Odyometrisini doğru şekilde uygular. Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
7Konuşma Odyometrisinde maskelemeyi doğru şekilde uygular.Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
8Konuşma Odyometrisinde maskelemeyi doğru şekilde uygular.Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
9Timpanometri testini doğru bir şekilde uygular.Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
10Akustik Refleks testini doğru bir şekilde uygular ve bulgularını yorumlar.Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
11Yatakbaşı testleri doğru şekilde uygular.Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
12VNG/kalorik testi doğru şekilde uygular.Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
13VNG/kalorik testi doğru şekilde uygular ve bulguları yorumlar.Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
14V-HIT testini doğru şekilde uygular ve bulguları yorumlar.Odyoflix'te konuya ilişkin ders notları ve videoları paylaşılmıştır.
Kaynak
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 9) İşitme Kaybının Testleri,Tanısı ve Tedavisi, Editör: M. Bülent Şerbetçioğlu, 2021
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 9) İşitme Kaybının Testleri,Tanısı ve Tedavisi, Editör: M. Bülent Şerbetçioğlu, 2021

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:06Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:07