Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DENEYSEL ODYOLOJİ VE PROJE HAZIRLAMA IIYODJ4257180Bahar Dönemi0+423
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Bahtiyar ÇELİKGÜN
Dersin YardımcılarıÖğr. Gör. Kerem Ersin
Dersin AmacıÖğrencilerin, işitme ve denge bozukluklarına yönelik planladıkları çalışmalar için literatür taraması yapmalarını, danışmanları gözetiminde araştırmalarını yürütmeleri ve sonuçlarını değerlendirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Proje nedir?,Proje Nasıl Hazırlanır?,Proje araştıması,Araştırma Nasıl Yapılır?,Araştırma Tasarımı,Etik,Etik kurallar,Etik ilkeler ,Proje Hazırlama I,Proje Hazırlama II,Proje Hazırlama III,Proje Hazırlama IV,Proje Hazırlama V,Proje Hazırlama VI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Makale yazım tekniklerini ayrıntılı olarak anlatır.12, 14, 2, 21F
Hayata geçirilen proje fikrinin çözüm, izlenen yol, kullanılan araç, teknik ve metodları açıklar.12, 14, 2, 21F
Projeden elde edilen sonuçlar irdelenerek istatistiksel olarak değerlendirilir.12, 14, 2, 21F
Proje sürecinde izlenen metodolojiyi yorumlar.12, 14, 2, 21F
Makale yazım aşaması için referans düzenleme kaynaklarını kullanır.12, 14, 2E, F
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Proje nedir?6. Kaynak
2Proje Nasıl Hazırlanır?6. Kaynak
3Proje araştıması6. Kaynak
4Araştırma Nasıl Yapılır?6. Kaynak
5Araştırma Tasarımı6. Kaynak
6Etik6. Kaynak
7Etik kurallar6. Kaynak
8Etik ilkeler 6. Kaynak
9Proje Hazırlama ISunulacak konunun araştırılması
10Proje Hazırlama IISunulacak konunun araştırılması
11Proje Hazırlama IIISunulacak konunun araştırılması
12Proje Hazırlama IVSunulacak konunun araştırılması
13Proje Hazırlama VSunulacak konunun araştırılması
14Proje Hazırlama VISunulacak konunun araştırılması
Kaynak
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 3) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 4) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 5)Handbook of Clinical Audiology,Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009. 6) Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Ugulama ve Kritik Editör: Prof. Dr. Semra Erdoğan, 10/2020

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme122
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı248
Genel Sınav ve Hazırlığı248
Performans Görevi, Bakım Planı122
Toplam İş Yükü (Saat)76
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(76/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DENEYSEL ODYOLOJİ VE PROJE HAZIRLAMA IIYODJ4257180Bahar Dönemi0+423
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Bahtiyar ÇELİKGÜN
Dersin YardımcılarıÖğr. Gör. Kerem Ersin
Dersin AmacıÖğrencilerin, işitme ve denge bozukluklarına yönelik planladıkları çalışmalar için literatür taraması yapmalarını, danışmanları gözetiminde araştırmalarını yürütmeleri ve sonuçlarını değerlendirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Proje nedir?,Proje Nasıl Hazırlanır?,Proje araştıması,Araştırma Nasıl Yapılır?,Araştırma Tasarımı,Etik,Etik kurallar,Etik ilkeler ,Proje Hazırlama I,Proje Hazırlama II,Proje Hazırlama III,Proje Hazırlama IV,Proje Hazırlama V,Proje Hazırlama VI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Makale yazım tekniklerini ayrıntılı olarak anlatır.12, 14, 2, 21F
Hayata geçirilen proje fikrinin çözüm, izlenen yol, kullanılan araç, teknik ve metodları açıklar.12, 14, 2, 21F
Projeden elde edilen sonuçlar irdelenerek istatistiksel olarak değerlendirilir.12, 14, 2, 21F
Proje sürecinde izlenen metodolojiyi yorumlar.12, 14, 2, 21F
Makale yazım aşaması için referans düzenleme kaynaklarını kullanır.12, 14, 2E, F
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Proje nedir?6. Kaynak
2Proje Nasıl Hazırlanır?6. Kaynak
3Proje araştıması6. Kaynak
4Araştırma Nasıl Yapılır?6. Kaynak
5Araştırma Tasarımı6. Kaynak
6Etik6. Kaynak
7Etik kurallar6. Kaynak
8Etik ilkeler 6. Kaynak
9Proje Hazırlama ISunulacak konunun araştırılması
10Proje Hazırlama IISunulacak konunun araştırılması
11Proje Hazırlama IIISunulacak konunun araştırılması
12Proje Hazırlama IVSunulacak konunun araştırılması
13Proje Hazırlama VSunulacak konunun araştırılması
14Proje Hazırlama VISunulacak konunun araştırılması
Kaynak
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 3) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 4) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 5)Handbook of Clinical Audiology,Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009. 6) Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Ugulama ve Kritik Editör: Prof. Dr. Semra Erdoğan, 10/2020

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:06Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:07