Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞYODJ3211486Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Bahtiyar ÇELİKGÜN
Dersin YardımcılarıÖğr. Gör. Şeyma Tuğba ÖZTÜRK
Dersin AmacıBilimsel araştırmaya özgü temel kavramları, bilimsel araştırmanın yapısını ve sürecini öğrencilere kavratmak; araştırma projesi vasıtasıyla bilimsel araştırmanın değişik boyutlarına ilişkin öğrencilerin becerilerinin ve eleştirel bakış açılarının gelişmesini sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders içeriğinin paylaşılması, döneme yönelik programın belirlenmesi, Makale İncelemelerinin Paylaşılması
,Bilim nedir, bilimsel bilgi nedir, bilimsel araştırma nedir? Bilimde etik nedir?,Sosyal bilimlerde araştırmanın temel özellikleri?, Bilimsel araştırmanın basamakları ve sorun/problemin belirlenmesi,Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Nicel/nitel araştırma yöntemleri ve birbirinden farklılıkları ,Veri toplama teknikleri.,Bilimsel Araştırmalarda Kullanılan Ölçme Araçlarının Özellikleri: Geçerlik, Güvenirlik,
Kullanışlılık,Araştırmanın planlanması (Bireysel veya Grup İle Birlikte Yapacağımız Araştırmanın Planlanması,Araştırmada kullanılacak ölçme araçlarının seçilmesi, hazırlanması, düzenlenmesi,Verilerin toplanması (Evren, Örneklem, Çalışma Grubu, Katılımcı),Verilerin analizi, tablolaştırılması ve yorumlanması
,Rapor yazma ve APA standartları,Grup Sunum ve tartışmaları,Dönem Değerlendirmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İstatistiksel hipotezi belirler.10, 14, 16, 20, 9E
Bilimin tanımını ve amacını açıklar.10, 16, 6, 9E
Araştırma yöntemlerini ve veri toplamayı tarif eder.10, 12, 13, 16, 17, 4, 6, 9E
Ölçme ve test tekniklerini öğrenip doğru şekilde uygular.10, 14, 16, 2, 4, 6, 9E
Bilimsel analizler yaparken farklı pencerelerden bakar ve alternatif yorumlar getirir.10, 14, 16, 5, 6, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders içeriğinin paylaşılması, döneme yönelik programın belirlenmesiHerhangi bir hazırlık yok
2 Makale İncelemelerinin Paylaşılması
Herhangi bir hazırlık yok
3Bilim nedir, bilimsel bilgi nedir, bilimsel araştırma nedir? Bilimde etik nedir?MEBİS platformunda öğrencilere yardımcı ders notlarının verilir.
4Sosyal bilimlerde araştırmanın temel özellikleri?, Bilimsel araştırmanın basamakları ve sorun/problemin belirlenmesiMEBİS platformunda öğrencilere yardımcı ders notlarının verilir.
5Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Nicel/nitel araştırma yöntemleri ve birbirinden farklılıkları MEBİS platformunda öğrencilere yardımcı ders notlarının verilir.
6Veri toplama teknikleri.MEBİS platformunda öğrencilere yardımcı ders notlarının verilir.
7Bilimsel Araştırmalarda Kullanılan Ölçme Araçlarının Özellikleri: Geçerlik, Güvenirlik,
Kullanışlılık
MEBİS platformunda öğrencilere yardımcı ders notları paylaşılır.
8Araştırmanın planlanması (Bireysel veya Grup İle Birlikte Yapacağımız Araştırmanın PlanlanmasıMEBİS platformunda öğrencilere yardımcı ders notlarının verilir.
9Araştırmada kullanılacak ölçme araçlarının seçilmesi, hazırlanması, düzenlenmesiMEBİS platformunda öğrencilere yardımcı ders notlarının verilir.
10Verilerin toplanması (Evren, Örneklem, Çalışma Grubu, Katılımcı)Herhangi bir hazırlık yok.
11Verilerin analizi, tablolaştırılması ve yorumlanması
Herhangi bir hazırlık yok.
12Rapor yazma ve APA standartlarıHerhangi bir hazırlık yok
13Grup Sunum ve tartışmalarıMEBİS platformunda öğrencilere yardımcı ders notlarının verilir.
14Dönem DeğerlendirmesiHerhangi bir hazırlık yok.
Kaynak
1) Robert A. Day. (2005). Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır. Ankara: TÜBİTAK. 2) Tanrıöğen, A. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Ani yayıncılık 3) Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. 4) Büyüköztürk, S. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA yayıncılık 5) Cepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler yayıncılık 6) Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. London: Sage.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati21428
Rehberli Problem Çözme11414
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi11414
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı144
Genel Sınav ve Hazırlığı144
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)64
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(64/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞYODJ3211486Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Bahtiyar ÇELİKGÜN
Dersin YardımcılarıÖğr. Gör. Şeyma Tuğba ÖZTÜRK
Dersin AmacıBilimsel araştırmaya özgü temel kavramları, bilimsel araştırmanın yapısını ve sürecini öğrencilere kavratmak; araştırma projesi vasıtasıyla bilimsel araştırmanın değişik boyutlarına ilişkin öğrencilerin becerilerinin ve eleştirel bakış açılarının gelişmesini sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders içeriğinin paylaşılması, döneme yönelik programın belirlenmesi, Makale İncelemelerinin Paylaşılması
,Bilim nedir, bilimsel bilgi nedir, bilimsel araştırma nedir? Bilimde etik nedir?,Sosyal bilimlerde araştırmanın temel özellikleri?, Bilimsel araştırmanın basamakları ve sorun/problemin belirlenmesi,Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Nicel/nitel araştırma yöntemleri ve birbirinden farklılıkları ,Veri toplama teknikleri.,Bilimsel Araştırmalarda Kullanılan Ölçme Araçlarının Özellikleri: Geçerlik, Güvenirlik,
Kullanışlılık,Araştırmanın planlanması (Bireysel veya Grup İle Birlikte Yapacağımız Araştırmanın Planlanması,Araştırmada kullanılacak ölçme araçlarının seçilmesi, hazırlanması, düzenlenmesi,Verilerin toplanması (Evren, Örneklem, Çalışma Grubu, Katılımcı),Verilerin analizi, tablolaştırılması ve yorumlanması
,Rapor yazma ve APA standartları,Grup Sunum ve tartışmaları,Dönem Değerlendirmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İstatistiksel hipotezi belirler.10, 14, 16, 20, 9E
Bilimin tanımını ve amacını açıklar.10, 16, 6, 9E
Araştırma yöntemlerini ve veri toplamayı tarif eder.10, 12, 13, 16, 17, 4, 6, 9E
Ölçme ve test tekniklerini öğrenip doğru şekilde uygular.10, 14, 16, 2, 4, 6, 9E
Bilimsel analizler yaparken farklı pencerelerden bakar ve alternatif yorumlar getirir.10, 14, 16, 5, 6, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders içeriğinin paylaşılması, döneme yönelik programın belirlenmesiHerhangi bir hazırlık yok
2 Makale İncelemelerinin Paylaşılması
Herhangi bir hazırlık yok
3Bilim nedir, bilimsel bilgi nedir, bilimsel araştırma nedir? Bilimde etik nedir?MEBİS platformunda öğrencilere yardımcı ders notlarının verilir.
4Sosyal bilimlerde araştırmanın temel özellikleri?, Bilimsel araştırmanın basamakları ve sorun/problemin belirlenmesiMEBİS platformunda öğrencilere yardımcı ders notlarının verilir.
5Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Nicel/nitel araştırma yöntemleri ve birbirinden farklılıkları MEBİS platformunda öğrencilere yardımcı ders notlarının verilir.
6Veri toplama teknikleri.MEBİS platformunda öğrencilere yardımcı ders notlarının verilir.
7Bilimsel Araştırmalarda Kullanılan Ölçme Araçlarının Özellikleri: Geçerlik, Güvenirlik,
Kullanışlılık
MEBİS platformunda öğrencilere yardımcı ders notları paylaşılır.
8Araştırmanın planlanması (Bireysel veya Grup İle Birlikte Yapacağımız Araştırmanın PlanlanmasıMEBİS platformunda öğrencilere yardımcı ders notlarının verilir.
9Araştırmada kullanılacak ölçme araçlarının seçilmesi, hazırlanması, düzenlenmesiMEBİS platformunda öğrencilere yardımcı ders notlarının verilir.
10Verilerin toplanması (Evren, Örneklem, Çalışma Grubu, Katılımcı)Herhangi bir hazırlık yok.
11Verilerin analizi, tablolaştırılması ve yorumlanması
Herhangi bir hazırlık yok.
12Rapor yazma ve APA standartlarıHerhangi bir hazırlık yok
13Grup Sunum ve tartışmalarıMEBİS platformunda öğrencilere yardımcı ders notlarının verilir.
14Dönem DeğerlendirmesiHerhangi bir hazırlık yok.
Kaynak
1) Robert A. Day. (2005). Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır. Ankara: TÜBİTAK. 2) Tanrıöğen, A. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Ani yayıncılık 3) Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. 4) Büyüköztürk, S. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA yayıncılık 5) Cepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler yayıncılık 6) Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. London: Sage.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:06Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:07