Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AKUSTİK FİZİKYODJ1213640Bahar Dönemi2+234
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Hüseyin DEMİR
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Furkan Büyükkal
Dersin AmacıOdyoloji Lisans Programına hazırlık amaçlı olarak akustik fizik konusunda gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamak
Dersin İçeriğiBu ders; Akustik, psikooakustik,Dalga ve ses kavramları,Ses kaynağı, sinusoidal olan ve olmayan dalgalar,Sesin fiziksel özellikleri,Sesin iletimi ile ilgili özellikler,Sesle ilgili diğer kavramlar: empedans, rezonans, immitans ve frekansiyel ilişkileri,Desibel, tanımları, çeşitleri ve ses ölçümleri (Sound-level meter),Odyolojide kullanılan desibel skalaları,İnsan sesinin akustik karakteristikleri,İnsan sesinin üretilmesiyle ilgili temel kavramlar,İnsan sesinin temel karakteristikleri:formant, harmonik,İnsan sesinin objektif analizi,İnsan sesinin üretilmesi,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Akustik, psikooakustik ve ilgili terminolojiyi açıklar.10, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 9A
Sesin fiziksel özellikleri (frekansı, şiddeti ve zamansal özellikleri) hakkında gerekli bilgi ve becerileri uygular.10, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 9A
Odyolojide sıklıkla kullanılan saf ses, beyaz gürültü,pembe gürültü, klik, ton burst gibi) uyaranların temel özelliklerini açıklar.10, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 9A
Ses ölçümünde kullanılan çeşitli dB skalalarını tanımlar.10, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 9A
Normal işitmenin eşikle ilgili karakteristiklerini tartışır.10, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 9A
İnsan sesinin üretilmesiyle ilişkili formant ve harmonikleri tanımlar.10, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 9A
Akustikle ilgili temel bilgileri açıklar.10, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 9A
Sesin ortamlarda karşılaştırılması sonucunda ortaya çıkan tüm etkilenmeleri açıklar.10, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 9A
Diyapazon yardımıyla yapılan tüm testleri uygular.10, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 9A
Diyapazon yardımıyla yapılan tüm testleri odyolojik tanı amaçlı uygular.10, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Akustik, psikooakustikÖn hazırlık yok
2Dalga ve ses kavramlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Ses kaynağı, sinusoidal olan ve olmayan dalgalarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Sesin fiziksel özellikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Sesin iletimi ile ilgili özelliklerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Sesle ilgili diğer kavramlar: empedans, rezonans, immitans ve frekansiyel ilişkileriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Desibel, tanımları, çeşitleri ve ses ölçümleri (Sound-level meter)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Odyolojide kullanılan desibel skalalarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9İnsan sesinin akustik karakteristikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10İnsan sesinin üretilmesiyle ilgili temel kavramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11İnsan sesinin temel karakteristikleri:formant, harmonikÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12İnsan sesinin objektif analiziÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13İnsan sesinin üretilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Genel DeğerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint ders notları ve odyoloji kitaplarının bölümleri
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 9) Handbook of Clinical Audiology, Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009. 10)The Speech Chain, Peter B. Denes and Elliot N. Pinson,An Anchor Press Book,1973

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati41456
Rehberli Problem Çözme2714
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi248
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı2612
Ara Sınav ve Hazırlığı21020
Genel Sınav ve Hazırlığı21020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)130
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(130/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AKUSTİK FİZİKYODJ1213640Bahar Dönemi2+234
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Hüseyin DEMİR
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Furkan Büyükkal
Dersin AmacıOdyoloji Lisans Programına hazırlık amaçlı olarak akustik fizik konusunda gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamak
Dersin İçeriğiBu ders; Akustik, psikooakustik,Dalga ve ses kavramları,Ses kaynağı, sinusoidal olan ve olmayan dalgalar,Sesin fiziksel özellikleri,Sesin iletimi ile ilgili özellikler,Sesle ilgili diğer kavramlar: empedans, rezonans, immitans ve frekansiyel ilişkileri,Desibel, tanımları, çeşitleri ve ses ölçümleri (Sound-level meter),Odyolojide kullanılan desibel skalaları,İnsan sesinin akustik karakteristikleri,İnsan sesinin üretilmesiyle ilgili temel kavramlar,İnsan sesinin temel karakteristikleri:formant, harmonik,İnsan sesinin objektif analizi,İnsan sesinin üretilmesi,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Akustik, psikooakustik ve ilgili terminolojiyi açıklar.10, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 9A
Sesin fiziksel özellikleri (frekansı, şiddeti ve zamansal özellikleri) hakkında gerekli bilgi ve becerileri uygular.10, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 9A
Odyolojide sıklıkla kullanılan saf ses, beyaz gürültü,pembe gürültü, klik, ton burst gibi) uyaranların temel özelliklerini açıklar.10, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 9A
Ses ölçümünde kullanılan çeşitli dB skalalarını tanımlar.10, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 9A
Normal işitmenin eşikle ilgili karakteristiklerini tartışır.10, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 9A
İnsan sesinin üretilmesiyle ilişkili formant ve harmonikleri tanımlar.10, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 9A
Akustikle ilgili temel bilgileri açıklar.10, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 9A
Sesin ortamlarda karşılaştırılması sonucunda ortaya çıkan tüm etkilenmeleri açıklar.10, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 9A
Diyapazon yardımıyla yapılan tüm testleri uygular.10, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 9A
Diyapazon yardımıyla yapılan tüm testleri odyolojik tanı amaçlı uygular.10, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Akustik, psikooakustikÖn hazırlık yok
2Dalga ve ses kavramlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Ses kaynağı, sinusoidal olan ve olmayan dalgalarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Sesin fiziksel özellikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Sesin iletimi ile ilgili özelliklerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Sesle ilgili diğer kavramlar: empedans, rezonans, immitans ve frekansiyel ilişkileriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Desibel, tanımları, çeşitleri ve ses ölçümleri (Sound-level meter)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Odyolojide kullanılan desibel skalalarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9İnsan sesinin akustik karakteristikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10İnsan sesinin üretilmesiyle ilgili temel kavramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11İnsan sesinin temel karakteristikleri:formant, harmonikÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12İnsan sesinin objektif analiziÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13İnsan sesinin üretilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Genel DeğerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint ders notları ve odyoloji kitaplarının bölümleri
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 9) Handbook of Clinical Audiology, Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009. 10)The Speech Chain, Peter B. Denes and Elliot N. Pinson,An Anchor Press Book,1973

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:06Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:07