Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞARET DİLİ IYODJ2175640Güz Dönemi3+033
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Begüm Mine DOĞAN AKOVALIGİL
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yuşa BAŞOĞLU
Dersin Amacıİşitme kayıplılarla işaret dili kullanarak iletişimde bulunma olanağı sağlayacak şekilde işaret dilini öğrenmek
Dersin İçeriğiBu ders; Türk işaret dili tarihçesi,Türk işaret dili parmak alfabesi,Kişi zamirleri,Tanışma, selamlaşma,Kendini tanıtma,Aile ve akraba ilişkileri,Meslekler,Renkler,Renkler Olumlu ve olumsuz cümle yapıları,Olumlu ve olumsuz cümle yapıları,Sınıf içi uygulama,Soru cümleleri,Sınıf içi uygulama,Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Türk işaret dili tarihçesi hakkında temel bilgileri tanımlar.11, 14, 16, 19, 6, 8, 9A, D
Türk işaret dili parmak alfabesini tanır.11, 14, 16, 19, 6, 8, 9A, D
Kişi zamirlerini açıklar.11, 14, 16, 19, 6, 8, 9A, D
İşaret dilinde kullanılan temel sözcükleri kullanarak işitme engellilerle iletişimi sağlayabilecektir.11, 14, 16, 19, 6, 8, 9A, D
Tanışma, kendini tanıtma selamlaşmayı kavrar.11, 14, 15, 16, 19, 6, 8, 9A, D
Aile ve akraba ilişkilerini tanır.11, 14, 16, 19, 6, 8, 9A, D
Türk işaret dili cümle yapılarını kavrayabilecektir.11, 14, 16, 19, 6, 8, 9A, D
Soru cümlelerini açıklar.11, 14, 16, 19, 6, 8, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Türk işaret dili tarihçesiÖn hazırlık yok
2Türk işaret dili parmak alfabesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Kişi zamirleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Tanışma, selamlaşmaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Kendini tanıtmaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Aile ve akraba ilişkileriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7MesleklerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8RenklerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Renkler Olumlu ve olumsuz cümle yapılarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Olumlu ve olumsuz cümle yapılarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Sınıf içi uygulamaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Soru cümleleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Sınıf içi uygulamaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14TartışmaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Not yerine video kayıtları kullanılacak
1) Temel Odyoloji, Editör:Erol Belgin ve Sanem Şahlı, Güven Kitabevi, 2014. 2) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, Bölüm 64, 65, 66, 2013. 3) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009 4) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 5) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance. Editör:Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care,2003 6) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Editör: C.Koç Güneş Kitabevi, 2004. 7) Handbook of Clinical Audiology,Editör: Katz Jack, 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009. 8) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati31442
Rehberli Problem Çözme21428
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler133
Proje Sunumu / Seminer248
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı224
Genel Sınav ve Hazırlığı224
Performans Görevi, Bakım Planı111
Toplam İş Yükü (Saat)90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(90/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞARET DİLİ IYODJ2175640Güz Dönemi3+033
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Begüm Mine DOĞAN AKOVALIGİL
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yuşa BAŞOĞLU
Dersin Amacıİşitme kayıplılarla işaret dili kullanarak iletişimde bulunma olanağı sağlayacak şekilde işaret dilini öğrenmek
Dersin İçeriğiBu ders; Türk işaret dili tarihçesi,Türk işaret dili parmak alfabesi,Kişi zamirleri,Tanışma, selamlaşma,Kendini tanıtma,Aile ve akraba ilişkileri,Meslekler,Renkler,Renkler Olumlu ve olumsuz cümle yapıları,Olumlu ve olumsuz cümle yapıları,Sınıf içi uygulama,Soru cümleleri,Sınıf içi uygulama,Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Türk işaret dili tarihçesi hakkında temel bilgileri tanımlar.11, 14, 16, 19, 6, 8, 9A, D
Türk işaret dili parmak alfabesini tanır.11, 14, 16, 19, 6, 8, 9A, D
Kişi zamirlerini açıklar.11, 14, 16, 19, 6, 8, 9A, D
İşaret dilinde kullanılan temel sözcükleri kullanarak işitme engellilerle iletişimi sağlayabilecektir.11, 14, 16, 19, 6, 8, 9A, D
Tanışma, kendini tanıtma selamlaşmayı kavrar.11, 14, 15, 16, 19, 6, 8, 9A, D
Aile ve akraba ilişkilerini tanır.11, 14, 16, 19, 6, 8, 9A, D
Türk işaret dili cümle yapılarını kavrayabilecektir.11, 14, 16, 19, 6, 8, 9A, D
Soru cümlelerini açıklar.11, 14, 16, 19, 6, 8, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Türk işaret dili tarihçesiÖn hazırlık yok
2Türk işaret dili parmak alfabesiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Kişi zamirleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Tanışma, selamlaşmaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Kendini tanıtmaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Aile ve akraba ilişkileriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7MesleklerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8RenklerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Renkler Olumlu ve olumsuz cümle yapılarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Olumlu ve olumsuz cümle yapılarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Sınıf içi uygulamaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Soru cümleleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Sınıf içi uygulamaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14TartışmaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Not yerine video kayıtları kullanılacak
1) Temel Odyoloji, Editör:Erol Belgin ve Sanem Şahlı, Güven Kitabevi, 2014. 2) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, Bölüm 64, 65, 66, 2013. 3) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009 4) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 5) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance. Editör:Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care,2003 6) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Editör: C.Koç Güneş Kitabevi, 2004. 7) Handbook of Clinical Audiology,Editör: Katz Jack, 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009. 8) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:06Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:07