Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Evrensel değerlere ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda, her alanda hizmet verebilecek bilgi ve beceriyle donatılmış, ebelik felsefesini ve etik değerleri özümsemiş, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, eğitim, yönetim ve araştırma becerilerine sahip profesyonel ebeler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa YGS 2 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YEBE1115000 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM Türkçe 2 2
YEBE1111800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
YEBE1154310 EBELİK ESASLARI I Türkçe 4+2 5
YEBE1172760 ANATOMİ Türkçe 2+2 4
YEBE1182330 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Türkçe 3 4
YEBE1110234 EBELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ Türkçe 2 3
İNG1111600 İNGİLİZCE I İngilizce 3 4
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YEBE1272790 PELVİSİN YAPI VE FONKSİYONU Türkçe 2+2 4
YEBE1211900 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI II Türkçe 2 2
YEBE1282310 FİZYOLOJİ Türkçe 3 4
YEBE1272770 EBELİK ESASLARI II Türkçe 2+2 2
YEBE1272780 EBELİK ESASLARI II UYGULAMA Türkçe 4
YEBE1216000 TIBBİ İLKYARDIM Türkçe 2 2
YEBE1217000 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 2 2
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
İNG1211700 İNGİLİZCE II İngilizce 3 4
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YEBE2172810 DOĞUM BİLGİSİ I Türkçe 4 4
YEBE2190300 İNGİLİZCE III İngilizce 3 4
YEBE2172830 DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLAR Türkçe 4 4
YEBE2131800 MİKROBİYOLOJİ Türkçe 2 3
YEBE2172820 DOĞUM BİLGİSİ I UYGULAMA Türkçe 4
YEBE2160200 BİYOKİMYA Türkçe 2 3
YEBE2110878 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Türkçe 2 3
YEBE2172840 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 3
YEBE2110883 AKADEMİK OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ Türkçe 2 3
YEBE2124830 ANA ÇOCUK SAĞLIĞI EĞİTİMİ Türkçe 2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YEBE2290400 İNGİLİZCE IV İngilizce 3 4
YEBE2272880 DOĞUM BİLGİSİ II UYGULAMA Türkçe 4
YEBE2272870 DOĞUM BİLGİSİ II Türkçe 4 4
YEBE2224860 YAŞAM BOYU BESLENME Türkçe 2 3
YEBE2210879 PATOLOJİ VE JİNEONKOLOJİ Türkçe 2 3
YEBE2210884 SAĞLIK ANTROPOLOJİSİ Türkçe 2 3
YEBE2283220 DOĞUM AĞRISI VE YÖNETİMİ Türkçe 2+2 4
YEBE2283240 DOĞUMA HAZIRLIK SINIFLARI Türkçe 2+2 4
YEBE2283230 JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİDE FİZİKSEL AKTİVİTE Türkçe 2 3
YEBE2254320 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI Türkçe 2+2 4
YEBE2260700 FARMAKOLOJİ Türkçe 2 3
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YEBE3172950 DOĞUM BİLGİSİ III Türkçe 4 4
YEBE3172970 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Türkçe 2 2
YEBE3172960 DOĞUM BİLGİSİ III UYGULAMA Türkçe 8
YEBE3172980 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UYGULAMA Türkçe 4
YEBE3135540 YENİDOĞAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Türkçe 2 3
YEBE3135560 BULAŞICI HASTALIKLAR VE EPİDEMİYOLOJİ Türkçe 2 3
YEBE3190080 MESLEKİ İNGİLİZCE I İngilizce 2 3
YEBE3110885 KADIN KANSERLERİNDE BAKIM Türkçe 2 3
YEBE3135390 EBELİKTE ETİK Türkçe 2 3
YEBE3135620 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE İSTATİSTİK Türkçe 2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YEBE3273030 AİLE VE TOPLUM EBELİĞİ UYGULAMA Türkçe 4
YEBE3273020 DOĞUM BİLGİSİ IV UYGULAMA Türkçe 8
YEBE3273040 AİLE VE TOPLUM EBELİĞİ Türkçe 2 2
YEBE3273010 DOĞUM BİLGİSİ IV Türkçe 4 4
YEBE3240230 BÜYÜME VE GELİŞME Türkçe 2 3
YEBE3259980 DOĞUMU DESTEKLEYEN BÜTÜNSEL YÖNTEMLER Türkçe 2 3
YEBE3210881 CİNSEL SAĞLIK Türkçe 2 3
YEBE3210886 YENİDOĞANIN EVDE BAKIMI Türkçe 2 3
YEBE3290090 MESLEKİ İNGİLİZCE II İngilizce 2 3
YEBE3235590 KADIN RUH SAĞLIĞI Türkçe 2 3
YEBE3235630 EMZİRME DANIŞMANLIĞI Türkçe 2 3
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YEBE4173060 İNTERN I Türkçe 2 3
YEBE4173080 BİTİRME PROJESİ I Türkçe 2 4
YEBE4173090 MESLEKİ YETERLİLİK I Türkçe 2+2 8
YEBE4173070 İNTERN I UYGULAMA Türkçe 12
YEBE4183250 TOPLUMSAL CİNSİYET Türkçe 2 3
YEBE4183260 DOĞUMA HAZIRLIK VE GEBE EĞİTİMCİLİĞİ Türkçe 2 3
YEBE4190280 MESLEKİ İNGİLİZCE III İngilizce 2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YEBE4273130 BİTİRME PROJESİ II Türkçe 2 4
YEBE4273120 INTERN II UYGULAMA Türkçe 12
YEBE4273110 İNTERN II Türkçe 2 3
YEBE4273140 MESLEKİ YETERLİLİK II Türkçe 2+2 8
YEBE4210882 EBELİKTE SOSYAL HİZMET Türkçe 2 3
YEBE4283270 STRATEJİK DÜŞÜNME VE LİDERLİK Türkçe 2 3
YEBE4290290 MESLEKİ İNGİLİZCE IV İngilizce 2 3

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

1. Ebelik alanında bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatür takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir.
2. Toplumun sağlık ve refahı için; sağlık ve ebelik alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda bütüncül yaklaşım ile temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
3. Ebelik alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak riskli durumları tanımlayabilir ve kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
4. Sağlık ekibinin bir üyesi olarak disiplin içi ve disiplinler arası yaklaşımları kullanabilir.
5. Ebelik uygulamalarında ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
6. Ebelik eğitiminde edindiği teorik bilgileri klinik uygulamalarında uzman eğiticilerin gözetiminde geliştirir.
7. Ebelik uygulamalarında bilims

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

8. Bilimsel araştırma yaparak, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına göre, ebelik uygulamalarında kullanabilir.
9. Toplumun fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel özeliklerini tanımlar.
10. Doğum öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonu dönem boyunca, kadına, yenidoğana, aileye ve topluma gerekli hizmeti sağlar.
11. Anne ve çocuk sağlığını geliştirmek için Aile Planlaması danışmanlığını yapar.
12. Normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırabilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

13. Ebelik mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
14. Yaptığı uygulamaları düzenli bir şekilde belgeler, tam ve eksiksiz kayıt tutar.

Öğrenme Yetkinliği

15. Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim,teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

16. İnsanın psiko-sosyal yönünü değerlendirerek etkili iletişim kurar.
17. Ebelik alanında uluslararası literatüre ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için yeterli düzeyde İngilizceyi kullanır.
18. Ebelik mesleğinin gelişimini destekleyecek ulusal ve uluslar arası boyutta mesleki örgütler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.

Alana Özgü Yetkinlik

19. Ebelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
20. Mesleki etik ilke ve değerlerine uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Filiz OKUMUŞ

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
AİLE VE TOPLUM EBELİĞİ 000000000000000000004
AİLE VE TOPLUM EBELİĞİ UYGULAMA 000003003020000000005
ANA ÇOCUK SAĞLIĞI EĞİTİMİ 404500344000455503033
ANATOMİ 041012000000000000000
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE İSTATİSTİK 500000000000000000000
BİTİRME PROJESİ I 530000050000302020000
BİTİRME PROJESİ II 500000000000000050000
BİYOKİMYA 343334332211322233211
DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLAR 344500430300344000554
DAVRANIŞ BİLİMLERİ 000000004000000400010
DOĞUM BİLGİSİ III 030200000000000000300
DOĞUM BİLGİSİ III UYGULAMA 003005000000000000000
DOĞUM BİLGİSİ IV 000000000002000000000
DOĞUM BİLGİSİ IV UYGULAMA 000000000002020200000
DOĞUMU DESTEKLEYEN BÜTÜNSEL YÖNTEMLER 155413114302000500441
EBELİK ESASLARI I 000000000000030000200
EBELİK ESASLARI II 000002003000000200000
EBELİK ESASLARI II UYGULAMA 000002003000000000200
EBELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ 030250000000002300040
EBELİKTE ETİK 000000000000000000550
FARMAKOLOJİ 454535023453242321444
FİZYOLOJİ 001001020100100000000
INTERN II UYGULAMA 000000000004000200202
İNGİLİZCE III 200200040000302054000
İNGİLİZCE IV 200200040000302054000
İNTERN I 000000000005000000000
İNTERN I UYGULAMA 004002000005050000000
İNTERN II 000000000005000200045
KADIN KANSERLERİNDE BAKIM 344304002000422003032
KADIN RUH SAĞLIĞI 000000000000000400000
MESLEKİ İNGİLİZCE I 000000000000000050000
MESLEKİ İNGİLİZCE II 300000000000000040000
MESLEKİ İNGİLİZCE III 200000000000000040000
MESLEKİ İNGİLİZCE IV 000000000000000050000
MESLEKİ YETERLİLİK I 000000000000200200022
MESLEKİ YETERLİLİK II 050000000000000000050
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 000000023000002402020
TIBBİ İLKYARDIM 133311011210031202213
İlişkili ders sayısı / 38/6943433636143411313215929283026424022314436
İlişki ağırlığı333322222223232342333

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu